Facebook
 
 

Условия на кампанията "Хамър за Щастливеца"

1. Общи условия

  • 1.1 Име на кампанията - "Хамър за Щастливеца" (от тук нататък - Кампанията).
  • 1.2 Кампанияата се организира от InstaForex group (от тук нататък - Организатор)
  • 1.3 В рамките на Кампанията се провеждат следните тегления:
   • Теглене на офроуд Хамър H3;
   • Теглене на "Почитни споменателни награди";
   • Теглене на "Награда за всеки стотен участник";
   • Теглене на “1000 US в Петък”.
  • 1.4 Времето за провеждане на Кампанията - от 1-ви Юни 2009 до 28-ми Май 2010 (от тук нататък - Период на провеждане на Кампанията).
  • 1.4.1. Период за провеждане на тегленето на Хамър H3 - от 1-ви Юни 2009 до 28-ми Май 2010.
  • 1.4.2. Период за провеждане на тегленето на "Почитни споменателни награди" - от 1-ви Юни 2009 до 28-ми Май 2010
  • 1.4.3. Период за провеждане на тегленето на " 1000 US в Петък " - от 1-ви Юни 2009 до 28-ми Май 2010

2. Участници

  • 2.1. Всички граждани, които имат собствени реални сметки за търговия с InstaForex company (от тук нататък - Участник) могат да участват в Кампанията.
  • 2.2. За да участвате в Кампанията е необходимо да захраните реална сметка за търговия с InstaForex с 1000.00 USD или повече през периода на кампанията и да се регистрирате на уеб сайта https://www.instaforex.com/bg/.
  • 2.3. Всеки участник има правото да се регистрира в Кампанията с повче от 1 сметка и да увеличи своя шанс за победа. Въпреки това, в случай, че администраторите на състезанието намерят повече от 50 сметки регистрирани на един човек си запазват правото да намалят броя на участията до 50.
  • 2.4. Всяка сметка, която отговаря на следното условие: A-B+C>1000.00 USD, където А е сумата на захранванията от 1-ви Юни 2009, B - тегленията от 1-ви Юни 2009, C - резултата от търговията.

3. Условия за търговия

  • 3.1. Всички поръчки по непазарни цени подлежат на отмяна.
  • 3.2. Участниците в надпреварата могат да използват експертни съветници и всякакви стратегии за търговия без никакви ограничения.
  • 3.3. Участниците в състезанието могат да сменят статуса на сметките си до такива без суап, като се свържат с отдел поддръжка.
  • 3.4. Всички други условия за търговия за сметките от кампанията са същите като тези при реалните сметки на InstaForex.

4. Определяне на победителите

4.1. Определяне на спечелилия Хамър H3 (от тук нататък - Победителя в Кампанията).

  • 4.1.1. Сметката на победителя ще бъде определена по следната схема: за процедурата се използват 5 цифри от номера на сметката без значение дали е 5 или 6 цифрена. В случай, че тези 5 цифри съвпаднат с номера на Хамъра, собственика на тази сметка ще стане негов собственик.
  • 4.1.2. На 28-ми Май 2010 23:59 ще бъдат фиксирани курсовете на следните валутни двойки при закриването на търговската сесия:
   • Първа цифра от номера на Хамъра - последната цифра от курса на EURUSD;
   • Втора цифра от номера на Хамъра - последната цифра от курса на GBPUSD;
   • Трета цифра от номера на Хамъра - последната цифра от курса на USDJPY;
   • Четвърта цифра от номера на Хамъра - последната цифра от курса на USDCHF;
   • Пета цифра от номера на Хамъра - последната цифра от курса на USDCAD.
  • В случай, че последната цифра от котировката за двойката EURUSD към момента на затваряне на търговската сесия е 0, първата цифра от номера на Хамъра ще бъде втората цифра от края на котировката за тази двойка. В случай, че втората цифра за тази двойка е нула, се взема третата от края.
  • Ще бъдат взети котировките от Щатския сървър на InstaForex Company.
  • 4.1.3. В случай, че номера на Хамъра съвпадне с този на сметка, която не участва в Кампанията, за победител се взима следващата или предишната сметка. Победителят се избира на принципа на по-големия депозит, който се изчислява по следната формула A-B+C.
  • 4.1.4. В случай, че генерирания по този начин номер съвпадне с номера на две сметки - първите 5 цифри на 5 цифрена, последните 5 на 6 цифрена и последните 5 на седемцифрена, наградата ще бъде връчена на притежателя на сметка с най-голям депозит (изчислен според формулата A-B+C).

4.2. Определяне на победителите на "Почитни споменателни награди"

  • 4.2.1. Пет участващи сметки, които предхождат номера на Хамъра и пет сметки, които следват сметката на победителя ще спечелят тегленето на "Почитни споменателни награди".
  • 4.2.2. Победителят в Кампанията не може едновременно да бъде победител в тегленето на "Почитни споменателни награди".
  • 4.2.3. Спечелилите "Почитни споменателни награди" не могат да претендират за две или повече награди в рамките на тегленията.
  • 4.2.4. В случай, че някой сред собствениците на избраните сметки противоречи на точки 4.2.2. и 4.2.3. на тези правила, за победител се счита притежателя на следващата сметка.

4.3. Определяне на наградата за всеки хиляден участник:

  • За победител се счита всеки хиляден участник.

  4.4. Определяне на победителите от тегленето на “1000 US в Петък”.

   • Условия за получаването на наградите от 1000 US са същите като условията за тегленето при Хамъра. Всеки последен петък на месеца, когато пазара затваря ще фиксираме “Номер на Хамъра”, победител ще бъде този, който има сметка най-близка до тази на номера на Хамъра.

5. Публикуване на резултатите

  • 5.1. Могат да се публикуват статистики за страните и регионите от които се правят регистрациите.
  • 5.2. Резултатите от Кампанията се публикуват до 7 дни след края и след като всички необходими проверки приключат.
  • 5.3. Организаторът си запазва правото да определя периода за тегленето на резултатите на "Наградата за всеки стотен участник" през целия период на провеждане на кампанията.
  • 5.4. Резултатите от състезанието и репортаж от церемонията по награждаването ще бъдат публикувани на сайта на https://www.instaforex.com/bg/ и по някой телевизионни канали и печатна преса.

6. Получаване на наградата

6.1. Общи разпоредби

  • 6.1.1. Победителя от кампанията се координира след оповестяването на резултатите с Организатора за датата, времето и мястото на получаване по телефона.
  • 6.1.2. След определяне на сметката на победителя, Организаторът проверява информацията за Участника и правото му за участие в Кампанията според точки 2.1. - 2.3. от тези правила. В случай, че част от данните не са верни или Участникът не е имал право да участва в Кампанията, тегленето се счита за невалидно.
  • 6.1.3. В случай на нарушаване на процедура по получаване на награда (липса на лична карта, изтекла такава и др.) от страна на победителя, Организатора си запазва правото да не го награди.

6.2. Получаване на голямата награда на Кампанията - Хамър H3

  • 6.2.1. Хамър H3 може да бъде получтен в Централата на компанията - Калининград или Москва (Русия) според желанието на победителя.
  • 6.2.2. Наградата се предава на победителя само след проверка на лични документи и подпис на сертификата за прием, където се записват следните данни: Трите имена, дата на раждане, данни на личната карта, телефонен номер за връзка с държавен и градски код. В случай, че победителя не предостави тази информацип на Организатора, той си запазва правото да не награди победителя.
  • 6.2.3. Победителя в кампанията е отговорен за транспортирането на автомобила от офисите на компанията: Москва или Калининград (Русия).
  • 6.2.4. От момента на получаване на наградата на Кампанията, участникът е отговорен за заплащането на таксите или други задължителни плащания към Държавата.
  • 6.2.5. Победителя в кампанията е отговорен за транспортирането на автомобила от главния офис на компанията в Калининград, Русия.
  • 6.2.6. В случай, че победителят не може да дойде и да вземе автомобила си, ще получи сметка с $50000. Парите няма да бъдат достъпни за теглене, но всяка печалба изкарана със сумата може да бъде теглена без ограничения.

6.3. Получаване на наградата за "Почитни споменателни награди".

  • 6.3.1. Победителите в тегленето на "Почитни споменателни награди" получават PDA (личен дигитален асистент). Броят на PDA - 10 броя, по един за всеки победител.
  • 6.3.2. За получаване на наградата си, победителя трябва да изпрати сканирано копие на личната си карта не имейл: [email protected] или по факс на: +7 4012 616265 в рамките на 30 дни след оповестяването на резултатите от тегленето.
  • 6.3.3. Наградите ще бъдат изпратени по пощата до адреса, посочен при регистрацията.

6.4. Наградите за тегленето на "Награда за всеки стотен участник"

  • 6.4.1. Победителя от тегленето "Награда за всеки стотен участник" е бонус от 100 Щатски долара (или еквивалентната сума във валутата на въпросната сметка) по реалната търговска сметка регистрирана в Кампанията.
  • 6.4.2. За да получи бонуса, победителя трябва да изпрати сканирано копие на лична карта на имейл: [email protected] или по факс: +7 4012 616265 в рамките на 30 дни след оповестяването на резултатите от кампанията.
  • 6.4.3. Бонус средствата се прехвърлят по сметката в рамките на 24 работни часа след като Компанията получи сканираното копие на личната карта и успешно идентифицира самоличността.
  • 6.4.4. Бонус средствата могат да бъдат изтеглени от сметката без ограничения.

6.5. Получаване на наградата “1000 US в Петък”

  • 6.5.1. Печелившия от тегленето "1000 US в Петък" получава 1000 Щатски долара (или еквивалентна сума във валутата на сметката) по реалната сметка за търговия, регистрирана в Кампанията.
  • 6.5.2. За да получи бонуса, победителя трябва да изпрати сканирано копие на лична карта на имейл: [email protected] или по факс: +7 4012 616265 в рамките на 30 дни след оповестяването на резултатите от кампанията.
  • 6.5.3. Бонус средствата се прехвърлят по сметката в рамките на 24 работни часа след като Компанията получи сканираното копие на личната карта и успешно идентифицира самоличността.
  • 6.5.4. Бонус средствата не могат да се теглят, въпреки това всички печалби реализирани над сумата на бонуса могат да се теглят без ограничения.

7. Заключителни разпоредби

  • 7.1. Организаторът взима защитни мерки спрямо информацията свързана с провеждането на Кампанията от неоторизиран достъп и не е задължена да предоставя данни свръзани с Кампанията на трети страни.
  • 7.2. Фактът на участие в Кампанията показва съгласието на Участника, в случай, че спечели да:
   • участва в интервю, включително за радио, телевизия и други медии;
   • Организаторът да използва негова/нейна снимка (снимки и др,) за реклами;
   • неговото/нейното име да се използва от Организатора за реклами без допълнително заплащане;
   • всички защитени рекламни материали, които са изготвени по гореспоменатите методи са запазени от Организатора.
  • 7.3. Всички диспути и несъгласия, които могат да възникнат във връзка с провеждането на Кампанията и резултатите се решават чрез преговори.
  • 7.4. Участието в Капмапнията автоматично означава запознаване и съгласие с нейните правила и условия.
  • 7.5. Ако победител в Кампанията откаже да следва правилата за своето участие, сметката му може да бъде деактивирана.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest main page

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.