Facebook
 
 

ПАММ сметката е вид инвестиция, където средствата се доверяват на трейдър, който с изпълнението на успешни сделки получава определен процент от печалбата.

Принципи на Работа на ПАММ Сметки

Инвеститорите дават парите си в сметката на управляващия трейдър. Той изпълнява сделки използвайки собствения си капитал, а всичко по тези операции бива пропорционално изтеглено от сметките на инвеститорите. В случай на по-голяма печалба, тя се разделя между инвеститорите и трейдъра в зависимост размера на депозитите. В допълнение, управляващият трейдър получава и лихва от печалбата.

Степен на Риска

Инвестициите в ПАММ сметки са печеливш метод на работа на Форекс пазара, особено когато трейдърът няма възможността да отдаде цялото си време на търговия. Освен това, ПАММ сметките могат да донесат допълнителна печалба, когато се комбинира основната работа с търговия на валутния пазар. Трябва да обърнете внимание, че инвестирането в ПАММ сметки без съмнение крие своите рискове. Сделка, изпълнена от управляващия трейдър със средствата на инвеститора може да донесе или печалба, или загуба. Затова е необходимо да направите проучване преди да изберете трейдър, който да управлява средствата ви.

По правило преди да се инвестира в ПАММ сметка, трябва да се проверят първо качествата на кандидата. Основно вниманието трябва да бъде насочено към броя завършени сделки и техните резултати, към активността на пазара и опита, както и към уменията за управление на ПАММ сметка. Професионалният трейдър е рецептата за правене на печалба от инвестицията.

Сигурност

Има определени правила, които осигуряват сигурното ползване на ПАММ сметките. Първо, управляващият трейдър може да използва капитала на инвеститорите само за търговски операции. Всякакви други действия със сметките на инвеститори не са достъпни за трейдъра.

Тъй като ПАММ сметката също включва средствата на трейдъра, за него също е лошо, ако сделката не е успешна. Всички действия на управляващия трейдър са прозрачни и могат да бъдат наблюдавани по всяко времеt, а и собствените средства могат да бъдат незабавно изтеглени от ПАММ сметката. Освен това, инвеститорът определя сам степента на риска, като по този начин ограничава възможни загуби.

За да не губи средства и да трупа стабилна и висока печалба, бъдещият ПАММ инвеститор трябва да се съобрази с едно основно правило за сигурност - да работи с управляващи трейдъри единствено през брокерска компания. В противен случай инвеститорът се подлага на риск да загуби целия си вложен капитал.

Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.