empty
 
 

Форекс пазара и фондовия пазар (акции и ценни книжа) са два независими пазара без пряка връзка един с друг. Разликата между тях идва от това, че на Форекс пазара се търгуват валути, а на фондовите борси се търгуват акции. Фондовите пазари често са разположени на валутните пазари. Най-големите фондови пазари са разположени в Ню Йорк, Лондон и Токио.


Друга основна разлика между Форекс и Фондовите пазари са определените суми с които се провежда търговията. За да купувате акции на фондовата борса е нужно да имате значителен капитал от $10 до над $100 хиляди. На фондовата борса, търговията се провежда по по-умерен и бавен начин, за разлика от Форекс пазара, където в рамките на кратък период от време е възможно да спечелите огромен капитал или да претърпите големи загуби. Някои трейдъри, които са натрупали значителни капитали на Форекс пазара се прехвърлят на Фондовите борси.


На свой ред фондовите пазари се разделят на първични и вторични пазари.


Първичният фондов пазар играе важна роля в пазарната икономика на страните; темпото на развитие и ефективността зависят до голяма степен от него. Тук се пласират ценните книжа емитирани за първи път. Купувачите на този пазар по правило са физически и юридически лица (инвестиционни фондове, застрахователни дружества и т.н.). Ценните книжа на първичния пазар се пласират като се обръщат към инвеститорите директно и чрез посредници.


Вторичния фондов пазар включва извън касовия пазар и стоковата борса. Тук се провежда последващата търговия на ценни книжа и акции сред инвеститорите. За разлика от първичния пазар, вторичния не оказва ефект върху обема на държавните инвестиции. Основните участници на този пазар са спекулантите, които купуват ценни книжа на ниски цени и след това ги продават на по-висока цена.


Една от най-важните регулации на фондовата борса е цената. В нейното формиране участват специалисти, емитенти, посредници и инвеститори. Цените на стоковия пазар се формират според няколко основни принципа: доходност на книжата, тяхната насоченост, намаление на печалбите, търсене от инвеститорите, различия, намаляне или увеличаване на приходите. Тези принципи се реализират чрез стратегиите за ценообразуване на стоковите борси: да се определи първоначалния връх или дъно, да се реализира печалба бързо, да се навлезе на пазара за да се притежава дял.


Работата с акции може да се извършва разнопосочно. Акциите се купуват за: печалбите под форма на разлики в цените, получаване на дивиденти и т.н. Въпреки стабилността и сигурността на фондовата борса, преди да започнете да работите на нея трябва да направите анализ за да минимизирате инвестиционния си риск.


Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.