empty
 
 

Средният дирекционен индекс (ADX) е водещ индикатор, който измерва колко силна е текущата тенденция преди да се отвори търговията и помага да се определи дали тенденцията ще отслабне или ще продължи. Този показател е разработен от Дж. Уелс Уайлдър и е описан в книгата му "Нови концепции в техническите системи за търговия".

ADX е комбинация от два други индикатора: 14-периоден положителен дирекционен индикатор (+ DI) и негативен дирекционен индикатор (-DI). Линията ADX обикновено се изгражда успоредно с кривите + DI и -DI. ADX се състои от три реда, които отразяват посоката и силата на тенденцията:

  • +DI показва движението нагоре
  • -DI sпоказва движението надолу
  • ADX показва текущите пазарни условия (търговия с тенденции или диапазони)

ADX е изграден във всички MetaTrader платформи.

Ако +DI е над –DI, цената се движи възходящо; и ако –DI е над +DI, цената се движи низходящо.

Следователно, +DI над –DI генерира сигнали за купуване; и –DI над +DI, сигнал за продажба. Ако тези линии се пресекат, трендът се променя.

За да намали фалшивите сигнали, Уилдър предложил правилото за върховете, според което трябва да се отбележи върхът на цените,който е достигнат, когато + DI и -DI се кръстосат. В случай че DI + се покачва над -DI, върхът ще бъде цената на деня, когато линиите се пресичат. Ако + DI пада под -DI, върхът ще бъде дъното в рамките на деня.

По-късно този пик се използва като входна точка за пазара. Например, веднъж след като + D е над -DI, изчакайте, докато цената падне над пика и едва след това отворете сделките за купуване. Ако цената не успее да пробие над върха, останете къси.

ADX е най-добрият индикатор за определяне на настоящите пазарни условия. Използвайте го, за да разберете тенденцията и да извлечете най-добрите печалби.

Индекс на средното дирекционно движение - ADX

Изчисление

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

Където:

N - - броя на използваните периоди в изчислението.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.