empty
 
 

Pravidla Rallye FX-1 společnosti InstaForex

I. Obecná ustanovení

 • 1. Jméno soutěže je Rallye FX-1 (dále jen "Soutěž").

  2. Soutěž pořádá skupina společností InstaForex. (dále jen "Organizátor").

  3. Soutěž běží během dne od pátku 00:00 do pátku 23:59.

  4. Fond na výhry na každou soutěž je 1500 USD. Rozdělí se mezi výherce podle následujícího schématu:

  • - 1. místo - 500 USD;
   - 2. místo - 400 USD;
   - 3. místo - 300 USD;
   -4. místo - 200 USD;
   - 5.místo - 100 USD.

   Tyto prostředky nelze z účtu vybrat, ale je povoleno vybrat jakýkoliv zisk nabytý pomocí těchto prostředků.

  5. Můžete se registrovat pro další týden soutěže během celého týdne mu předcházejícího. Registrace končí 1 (jednu) hodinu před začátkem soutěže.

II. účastníci

 • 1. Každý majitel obchodního účtu u společnosti InstaForex se může každý týden zúčastnit soutěže (účastník).

  2. Soutěž se pořádá pro obchodníky starší 18 let.

  3. Každý účastník musí vyplnit registrační proceduru na stránkách Společnosti).

  4. Účastník si otevře demoúčet pro každý krok Soutěže.

  5. Účastník souhlasí, že pro registraci poskytne pouze pravdivé údaje. svoje celé jméno, totožné s tím na dokladech a existující funkční e-mailovou adresu.

  6. V případě zjištění dvou nebo více účtů z jedné IP adresy, administrátor diskvalifikuje jejich vlastníka. V této souvislosti důrazně doporučujeme nepoužívat GPRS a 3G modemy.

  7. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout registraci účastníka bez udání důvodu nebo diskvalifikovat jakéhokoliv účastníka během Soutěže bez udání důvodu. Důvod diskvalifikace může být otevření velkého množství protichůdných příkazů s tím samým měnovým párem v rozličných obchodních účtech v přibližně tu samou dobu, stejně jako užití chyby kotačního toku pro získání garantovaného profitu.

  8. Účastník souhlasí se všemi omezeními a pravidly Soutěže.

  9. Zapojení účtů příbuzných do Soutěže je zakázáno. V případě, že data zadaná při registraci účastníkem se shodují s daty jiného účastníka, Společnost to může považovat jako důvod pro diskvalifikaci.

III. Obchodní podmínky

 • 1. Po úspěšném dokončení registrace, účastní dostane DEMO účet.

  2. Počáteční vklad sestává z 40 000 USD pro účastník a je nevyměnitelný.

  3. Páka 1:500.

  4. Všechny příkazy vložené za neobchodní ceny jsou určeny ke zrušení. Administrátor Soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat účet v případě, že byl zapojen do obchodování na netržních kotacích.

  5. Účastník může svobodně zaměstnávat obchodní poradce a obchodní strategie.

  6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Minimální objem obchodu je 0,01 lot, maximální objem je 10 lot.

  8. účastník může měnit svůj účet na Swap-free kontaktováním oddělení technické podpory.

  9. Maximální počet obchodů otevřených současně, včetně visících neukončených příkazů je 7

  10. Stop out je 10%.

  11. Zbytek podmínek je analogický s těmi, které regulují ostatní soutěže společnosti InstaForex.

IV. Zveřejnění výsledků

 • 1. Stav na účtu účastníka je dostupný z stránce Organizátora během celé Soutěže.

  2. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit výsledky Soutěže po jejím skončení.

  3. Také mohou být zveřejněny údaje o bydlišti účastníků.

  4. Výsledky Kampaně budou zveřejněny během 14 dní od konce všech pátrání a šetření.

V. Určení vítěze

 • 1. Obchody se automaticky uzvařeou na aktuálních kurzech 10 minut po ukončení Soutěže. účastníci souhlasí s faktem, že závěrečné ceny se mohou lehce lišit od cen několik minut po uzaření. Kumulované swapy se také berou v potaz při určení vítězů.

  2. Po ukončení Soutěže účastníci s nejvyšším stavem na účtu budou prohlášeni za vítěze.

  3. V případě, že dva účastníci mají totožný stav na účtu, Organizátor rozhodne, o jejich umístění.

  4. Účastníci soutěže souhlasí s uvřejněním svých celých jmen.

  5. Účastník nemá nárok na získání dvou výherních cen v jednom měsíci. V případě, že účastník vyhraje více než jedenkrát v měsíci je jeho účet ze soutěže vyřazen, výhra je přiřazena účastníkovi na pozici následující, a pořadí všech následujících pozic je posunuto o příčku výše.

  6. K získání výhry je třeba splnit následující požadavky: ne méně než 5 % celkového zisku musí pocházet z obchodů s GBPUSD a GBPJPY.

  7. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

VI. Získání cen

 • 1. Vítězové této soutěže by si měli otevřít a ověřit obchodní účet do 30 dnů od zveřejnění výsledků soutěže.

  2. Výherní cena je připsána na ověřený obchodní účet vítěze.

  3. Vítěz přebírá odpovědnost za jakoukoliv činnost na svém obchodním účtu založeném samotným vítězem anebo oddělením Správy soutěží a kampaní, která spadá do působnosti dohod a předpisů společnosti InstaForex Group.

  3. Cena neumůže být vyzvednuta, ale profit získaný částkou z ceny se může vyzvednout bez jakýchkoliv omezení.

  4. Obchodní účet se automaticky naúčtuje při splnění aplikací na výběr. To aplikační specialisté vezmou v úvahu, až se ujistí, že stav na účtu a volný margin souhlasí s částkou určenou na výběr. V případě shody, částka je určená na výběr a připíše se na účet.

VII. Jazyk

 • 1. Hlavním jazykem současných pravidel je angličtina.

  2. Pro vaše pohodlí, organizátor může poskytnout pravidla i v jiném jazyce, než jeangličtina. Přeložená verze pravidel má však pouze informativní charakter.

  3. V případě, že se přeložená verze liší od anglické verze smlouvy, anglická verze se považuje za nadřazenou verzi.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.