Facebook
 
 

Mezinárodní online Forexový broker InstaForex je komerčním partnerem mezinárodních výstav ShowFx World. Společnost InstaForex vždy upřednostňovala politiku maximální otevřenosti a průhlednosti svého podnikání při práci se svými současnými i potencionálními klienty. Důležitým směrem je pro InstaForex tudíž i účast na různých veřejných akcích, věnovaných finančním trhům a Forexu zvláště. Oproti ostatním se ale společnost InstaForex rozhodla jít za hranice účasti na těchto Forexových akcích a stala se komerčním sponzorem nejdynamičtěji se rozvíjejícího výstavního projektu - ShowFx World.

Důležitým aspektem tohoto rozhodnutí byla společná vize společnosti InstaForex a značky ShowFx World v otázce formování moderní a civilizované Forexové komunity v prostředí profesionálních a bezpečných společností.

Společnost InstaForex sdílí názory značky ShowFx World. Hlavním cílem výstav ShowFx World je organizování výstav na úplně nové úrovni. Důležitý je i rozvoj živé a konstruktivní diskuse Forexové komunity. Výstavy ShowFx World umožňují díky vysoké návštěvnosti, tvořené různými sektory z finančních trhů, zlepšovat naše vlastní služby a dozvídat se o celé škále inovací, nových technologiích a firmách, které se na Forexu objevují.

Značka ShowFX World spojuje na svých akcích velký počet profesionálu Forexové komunity.ShowFX World pořádá setkání různých druhů: výstavy, semináře a výukové kurzy. Tyto akce se odehrávají v nejdynamičtěji se rozvíjejících zemích po celém světě a přitahují stále rostoucí počet účastníků a hostů do světa Forexu.

« Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.