empty
 
 

Ferrari od InstaForexu - Všeobecné smluvní podmínky


1. Obecná ustanovení

  • 1.1 Název kampaně je "Vyhrajte Ferrari od InstaForexu" (dále jen Kampaň).
  • 1.2 Kampaň organizuje společnost InstaFintech Group (dále jen Organizátor).
  • 1.3 Hlavní cenou kampaně je Ferrari F8 Tributo.
  • 1.4 Kampaň se koná od 9. prosince 2019 do 9. prosince 2022 (dále jen Trvání kampaně).

2. Účastníci kampaně

  • Kampaně se mohou zúčastnit zákazníci InstaForexu ve věku 18 let nebo více (dále jen Účastník).
  • 2.2 Aby se Účastníci mohli zúčastnit Kampaně, musí po dobu trvání kampaně na své živé obchodní účty vložit alespoň 1 000 USD a zaregistrovat se na www.instaforex.com. Pro registraci do Kampaně musí členové InstaForex klubu vložit na své účty alespoň 500 USD.
  • 2.3 Účastník může mít několik obchodních účtů, které do Kampaně zaregistruje a zvýší tak své šance. Nicméně v případě, že Účastník do kampaně zaregistruje více než 100 účtů, oddělení Správy soutěží a kampaní si vyhrazuje právo tento počet snížit na 100 účtů.
  • 2.4 Kampaň je dostupná pro jakýkoliv živý obchodní účet, který splňuje následující podmínku: A + B + C > 1 000 USD, kdy A - součet všech vkladů na účet od 9. prosince 2019, B - výběry z účtu od 9. prosince 2019, C - obchodní výsledky. V případě, že C < 0, podmínka se zjednoduší na A - B > 1 000 USD. Účty majitelů klubových karet InstaForex klubu musí splňovat následující podmínku: A + B + C > 500 USD, kdy A - součet všech vkladů na účet od 9. prosince 2019, B - výběry z účtu od 9. prosince 2019, C - obchodní výsledky. V případě, že C < 0, platí následující podmínka: A - B > 500 USD.

3. Obchodní podmínky

  • 3.1 Všechny obchodní pozice otevřené za netržní cenu budou zrušeny.
  • 3.2 Účastník může využít odborných poradců (EA) a jakékoliv obchodní strategie.
  • 3.3 Účastník může změnit typ svého obchodního účtu na účet bez swapových poplatků, nebo opačně, kontaktováním oddělení Zákaznické podpory.
  • 3.4 Zbylé obchodní podmínky korespondují s obchodními podmínkami, které regulují živé obchodní účty u InstaForexu.

4. Stanovení vítěze

  • 4.1 Stanovení vítěze Kampaně "Vyhrajte Ferrari od InstaForexu" (dále jen Vítěz).
   • 4.1.1 Vítěz bude určen na základě posledních 5 číslic jeho obchodního účtu (nezávisle na tom, zda-li se účet skládá z 5, 6 nebo 7 číslic). Pokud se těchto 5 číslic shoduje s Ferrari-číslem, majitel účtu se shodujícím se číslem se stane majitelem automobilu.
   • 4.1.2 Tržní sazby budou zastaveny v pátek 9. prosince 2022 ve 23:59:
    • První číslice Ferrari-čísla = předposlední číslice zavírací ceny EUR/USD
    • Druhá číslice Ferrari-čísla = poslední číslice zavírací ceny GBP/USD
    • Třetí číslice Ferrari-čísla = poslední číslice zavírací ceny USD/JPY
    • Čtvrtá číslice Ferrari-čísla = poslední číslice zavírací ceny USD/CHF
    • Pátá číslice Ferrari-čísla = poslední číslice zavírací ceny USD/CAD
   • 4.1.3 V případě, že číslo účtu shodující se s Ferrari-číslem není zaregistrováno do Kampaně, Vítězem je určen ten účet, jehož číslo předchází nebo následuje účtu, který se shoduje s Ferrari-číslem. Vítěz je určen na základě maximální výše vkladu vypočítané následujícím způsobem: A - B + C.
   • 4.1.4 případě, že se s Ferrari-číslem bude shodovat více obchodních účtů - 5místný účet, 5 posledních číslic 6místného účtu a 5 posledních číslic 7místného účtu - hlavní cena bude udělena majiteli účtu s celkovým nejvyšším vkladem. Celková výše vkladů je vypočítána na základě následujícího vzorce: A - B + C.

5. Zveřejnění výsledků

  • 5.1 Mohou být zveřejněny údaje o pobytu Účastníků.
  • 5.2 Výsledky Kampaně budou zveřejněny po jejím skončení, a to do 45 dnů po posouzení splnění podmínek.
  • 5.3 Výsledky kampaně a fotografie ze slavnostního ceremoniálu budou zveřejněny na webu www.instaforex.com a také v některých televizních a tiskových publikacích.

6. Získání ceny

  • 6.1. Obecná ustanovení
   • 6.1.1 Do 20 dní po zveřejnění výsledků Kampaně se Vítěz a Organizátor telefonicky dohodnou na datu, času a místu předaní ceny.
   • 6.1.2 Po určení vítězného obchodního účtu zkontroluje Organizátor informace o vítězi a legitimitu jeho účasti v Kampani podle paragrafů 2.1.-2.3. těchto pravidel. Pokud jsou některá data nepravdivá, anebo Vítěz neměl právo účastnit se Kampaně, jsou výsledky Kampaně prohlášeny za neplatné.
   • 6.1.3 V případě, že Výherce poruší postup získání ceny (absence průkazu totožnosti, vypršení platnosti průkazu totožnosti atd.), Organizátor si vyhrazuje právo Vítězi cenu nepředat.
  • 6.2 Předání automobilu Ferrari F8 Tributo.
   • 6.2.1 Automobil může být předán na centrále společnosti v Kaliningradu nebo v Moskvě (obojí Ruská federace), anebo po dohodě s Vítězem, kdekoliv na světě.
   • 6.2.2 Právo vlastnit Ferrari je převedeno na Vítěze až po kontrole platnosti průkazu totožnosti a po podepsání Předávacího protokolu. Předávací protokol by měl obsahovat celé jméno, datum, informace z průkazu totožnosti, telefonní číslo s předvolbou. V případě, že Vítěz tyto informace neposkytne, si Organizátor vyhrazuje právo Vítězi výhru nepředat.
   • 6.2.3 Pokud si Vítěz Kampaně nemůže převzít cenu, je možné uzavřít dohodu s jinou, zastupující osobou, na základě plné moci podepsané Vítězem.
   • 6.2.4 Po slavnostním ceremoniálu přebírá Vítěz Kampaně odpovědnost za odvedení příslušné daně a jiných povinných poplatků stanovených vládou.
   • 6.2.5 InstaForex přebírá odpovědnost za doručení auta do místa bydliště Vítěze. Vítěz však nese odpovědnost za placení daní a celních poplatků.
   • 6.2.6 Vítěz má nárok na kompenzaci nahrazující automobil ve formě účtu s výší vkladu v hodnotě 300 000 USD. Tento účet má určitá specifika:
    • počáteční vklad ve výši 300 000 USD je na obchodní účet připsán až poté, kdy Vítěz provede druhou úroveň ověření svého účtu;
    • počáteční vklad ve výši 300 000 USD nemůže být z účtu vybrán. Lze však bez omezení vybrat částku ve výši 50 % ze zisku nabytého z 300 000 USD.;
    • maximální počet otevřených pozic by neměl přesáhnout hranici 10 pozic a celkový objem obchodů by měl být menší než 600;
    • minimální objem obchodu je 6 lotů;
    • Výhercům je zakázáno používat takové obchodní strategie, které zahrnují otevření příležitostných jednosměrných obchodů nejvyššího objemu nebo vytváření takových obchodů otevřením více jednosměrných pozic ;
    • maximální možná částka zisku, kterou lze z obchodního účtu vybrat, se rovná dvojnásobku částky ceny Kampaně.
   • 6.2.7 Vítěz souhlasí s tím, že po jakémkoli výběru hotovosti z účtu bude cena zrušena v plné výši.

7. Závěrečná ustanovení

  • 7.1 Organizátor přijímá opatření k ochraně dat souvisejícími s Kampaní proti neoprávněnému přístupu a není povinen poskytovat žádné informace třetí straně..
  • 7.2 Skutečnost registrace v Kampani v případě vítězství znamená, že Účastník souhlasí s:
   • rozhovory v rádiích, televizích a jiných médiích;
   • využitím jeho/jejích obrazových záznamů (fotek atd.) Organizátorem pro reklamní účely;
   • využitím jeho/jejího jména Organizátorem pro reklamní účely bez nároku na finanční kompenzaci;
   • tím, že veškerá autorská práva na reklamní materiály, které byly vyrobeny za použití výše uvedených položek, jsou vlastníkem Organizátora
  • 7.3 Veškeré spory a neshody, které se mohou objevit v průběhu Kampaně a jejích výsledků, jsou řešeny vyjednáváním.
  • 7.4 Registrací do Kampaně dává Účastník najevo svůj souhlas a porozumění s jejími pravidly a podmínkami.
  • 7.5 Pokud Vítěz odmítne dodržovat pravidla, jeho účast je anulována.

8. Jazyk

  • 8.1. Platná pravidla jsou uvedena v anglickém jazyce.
  • 8.2. Pro pohodlí Účastníka může Organizátor stanovit pravidla v jiném jazyce než v angličtině. Přeložená verze pravidel má pouze informativní charakter.
  • 8.3. V případě nesrovnalostí mezi anglickou a přeloženou verzí pravidel jsou pravidla v anglickém jazyce považována za přednostní před jakoukoli přeloženou verzí pravidel.

Domovská stránka kampaně Spočítat své šance Registrace

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.