Facebook
 
 

Účastníci měnového trhu Forex jsou rozděleni do dvou skupin podle jejich aktivity a vlivu na měnové kurzy: tvůrci trhu a uživatelé trhu.


Tvůrci trhu jsou velké banky a finanční instituce, které určují současnou úroveň měnových kurzů vzhledem k významnému podílu jejich operací v celkovém objemu uživatelů trhu.


Uživatelé trhu jsou finanční instituce, makléřské společnosti, malé banky a jednotlivci, kteří používají sazby uspořádané tvůrci trhu pro své operace. Uživatelé trhu nejsou agresivní hráči na trhu, i když celkový objem jejich operací na trhu může být značný, ale podíl každého z nich je menší. Role malých uživatelů trhu spočívá buď v přijetí, nebo nepřijetí sazeb poskytovaných tvůrci trhu. V důsledku tvůrci trhu udělají cenu a uživatelé trhu je vezmou.


Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.