Facebook
 
 

PAMM účet je způsob investování, při kterém jsou prostředky převedeny na účet obchodníka, kterému důvěřujete, a pokud obchodník vykonává úspěšné obchody získává určitý podíl ze zisku.

Principy fungování PAMM účtu

Investoři vkládají peníze na účty obchodníků. Obchodník dělá obchody se svým vlastním kapitálem, a všechny operace jsou proporcionálně převedeny na účty investorů. V případě dosažení zisku, vzniká mezi investorem a obchodníkem dividenda odvislá od velikosti vkladů. Navíc obchodník vydělává podíl ze zisku.

Míra rizika

Investování na PAMM účty je vysoce výnosný způsob vydělávání peněz na forexovém trhu, hlavně když obchodník nemá možnost věnovat všechen svůj čas obchodování. Navíc, PAMM účty mohou představovat dodatečný pěkný příjem, pokud zkombinujeme svou hlavní práci s obchodováním na měnovém trhu. Avšak co byste si měli uvědomit je to, že investování na PAMM účty nepochybně nese sebou určitý stupeň rizika. Obchody prováděné obchodníkem s prostředky investorů mohou přinést jako zisk tak i ztrátu. Z tohoto důvodu je třeba vybírat obchodníky velmi pečlivě.

Zpravidla před investováním na PAMM účty by měly být nejprve prostudovány odborné schopnosti obchodníků. Primární pozornost by měla být zaměřena na počet uskutečněných obchodů a jejich výsledky, na zkušenosti s působením na trhu a schopnosti řízení PAMM účtu. Profesionální obchodník je klíčem k dosažení zisku z Vaší investice.

Bezpečnost

Existují určitá pravidla bezprostředně zajišťující bezpečnost PAMM účtů. Za prvé obchodník může používat kapitál investorů pouze k provádění obchodních operací. Jakékoliv další úkony s účty investorů nejsou pro obchodníka možné.

Jelikož PAMM účet zahrnuje také vlastní prostředky obchodníka, úspěšný výsledek obchodu je také v zájmu obchodníka kvůli vlastnímu zisku. Veškeré činnosti obchodníka jsou transparentní a mohou být sledovány kdykoliv, a také je možné velmi rychle kdykoliv provést výběr prostředků z PAMM účtu. Kromě toho si investor určuje sám stupeň rizika a omezuje tak možné ztráty.

K tomu aby nedocházelo ke ztrátě prostředků a byl dosahován stabilní vysoký profit by se měli příští PAMM investoři držet základního bezpečnostního pravidla: spolupracovat s obchodníky pouze prostřednictvím brokerské společnosti. Jinak investor nese riziko ztráty všech svých vkladů.

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.