Indikátor Williams Alligator: popis, nastavení a použití

Alligator je ukazatel trendů, který vyvinul legendární obchodník Bill Williams. Zjistil, že finanční trhy a jednotlivé cenné papíry se pohybují jen 15-30% času, zatímco trhy obchodují v bočním směru s ostatními 70-85% jejich provozní doby. Věří, že obchodníci mohou generovat většinu svých zisků v silně trendových obdobích. Indikátor Alligator umožňuje obchodníkům posoudit tržní podmínky v určitou dobu a najít správný čas pro vstup na trh.

Na grafu se Aligátor skládá ze tří vyhlazených klouzavých průměrů, které jsou vyneseny pomocí fraktální geometrie a nelineární dynamiky.

  • Aligátorská čelist (modrá čára na grafu) je čára pro časový rámec, který byl použit pro vykreslení grafu. Jedná se o 13 svící SMMA (vyhlazený klouzavý průměr), který je posunut o 8 svící následující hodnoty.
  • Zuby (červená čára na grafu) je čára pro nižší časový rámec. Jedná se o 8 svící SMMA, posunutý o 5 svící následující hodnoty.
  • Rty (zelená čára na grafu) jsou čára pro ještě nižší časový rámec. Je to 5 svící SMMA, posunutý o 3 svíce následující hodnoty.

Čelist, zuby a rty tak vykazují interakci různých časových rámců. Vzhledem k tomu, že trh odhaluje zřejmý trend na 15-30% své doby, je rozumné sledovat trend a vyhýbat se obchodování na trzích v intervalech vázaných na míru. Když jsou čelisti, zuby a rty pevně sevřené (linky se navzájem překrývají na grafu), Alligator už spí nebo usíná.

Když šelma spí, její hlad se zhoršuje. Čím déle spí - tím větši hlad bude mít, když se probudí. Když se Alligator probudí, okamžitě otevře ústa. Potom je Alligator upozorněn na činnost býků či medvědů na trhu a začíná lovit. Když Alligator ukojí hlad, ztratí zájem o cenu, která je jasná, když se řádky na grafu přibližují do úzkých pásem. To znamená, že trend končí a signalizuje, že je vhodný čas na to, aby se vybraly zisky.

Alligator

Výpočet

MEDIAN CENA = (HIGH + LOW) / 2

ALIGÁTOROVA ČELIST = SMMA (MEDIAN CENA, 13, 8)

ALIGÁTOROVÉ ZUBY = SMMA (MEDIAN CENA, 8, 5)

ALIGÁTOROVÉ RTY = SMMA (MEDIAN CENA, 5, 3)

Kde:

MEDIAN CENA je průměrná cena;

HIGH je nejvyšší cena svíce;

LOW je nejnižší cena svíce;

SMMA (A, B, C) je vyhlazený klouzavý průměr. Údaj A jsou vyhlazená data, B je vyhlazovací doba, C je budoucí hodnota. Například SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) znamená, že vyhlazený klouzavý průměr je založen na mediánové ceně. Současně se vyhlazovací doba rovná 5 svícím a následná hodnota je 3;

ALIGÁTOROVA ČELIST je označena modrou čárou;

ALIGÁTOROVÉ ZUBY jsou označeny červenou čárou;

ALIGÁTOROVÉ RTY jsou označeny zelenou čárou.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.