empty
 
 

Fractals: popis, nastavení a použití

Všechny trhy jsou charakterizovány stabilitou cen během dlouhého časového období a jen občas (15-30% času) se objevují změny trendu. Nejziskovější periody jsou, když se ceny na trhu mění podle určitého trendu.

Fraktály - jeden z pěti indikátorů Billa Williamse, které umožňují detekovat lokální tržní minima nebo maxima. Technické určení vrchního fraktálu je dáno minimálně pěti po sobě následujícími bary, kde dva bary s nižšími maximy stojí před a za barem s nejvyšším maximem. Opačná konfigurace (dva bary s vyššími low jsou před a za barem s nejnižším low) je spodní fraktál.

Signály poskytnuté ukazatelem Fractals by měly být filtrovány ukazatelem Alligator. Nemělo by dojít k nákupu, pokud je fraktál níže než "zuby" (angl. Alligators` teeth) indikátoru Alligator a na druhé straně by nemělo dojít k prodeji pokud je fraktál nad nimi. Poté, co se objeví fraktál, může být brán jako signál k obchodu, dokud se nachází mimo "ústa" (angl. Alligator`s mouth) ukazatele Alligator a zůstává signálem, dokud se nezmění výše popsané podmínky nebo se neutvoří nový fraktál.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.