empty
 
 
Fractals

Všechny trhy jsou charakterizovány stabilitou cen během dlouhého časového období a jen občas (15-30% času) se objevují změny trendu. Nejziskovější periody jsou, když se ceny na trhu mění podle určitého trendu.

Fraktály - jeden z pěti indikátorů Billa Williamse, které umožňují detekovat lokální tržní minima nebo maxima. Technické určení vrchního fraktálu je dáno minimálně pěti po sobě následujícími bary, kde dva bary s nižšími maximy stojí před a za barem s nejvyšším maximem. Opačná konfigurace (dva bary s vyššími low jsou před a za barem s nejnižším low) je spodní fraktál.

Signály poskytnuté ukazatelem Fractals by měly být filtrovány ukazatelem Alligator. Nemělo by dojít k nákupu, pokud je fraktál níže než "zuby" (angl. Alligators` teeth) indikátoru Alligator a na druhé straně by nemělo dojít k prodeji pokud je fraktál nad nimi. Poté, co se objeví fraktál, může být brán jako signál k obchodu, dokud se nachází mimo "ústa" (angl. Alligator`s mouth) ukazatele Alligator a zůstává signálem, dokud se nezmění výše popsané podmínky nebo se neutvoří nový fraktál.

Udělejte první krok ke svému cíli
Otevřete si účet
Rozvíjejte své obchodní dovednosti, aniž byste riskovali své peníze
Otevřete si demo účet
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

Indikátor Relative Strenght index je cenu následující oscilátor s rozsahem od 0 do 100. Autor ukazatele, Wilder, doporučil využívat 14-ti denní periodu. Během existence RSI se staly oblíbenými i 9-ti a 25-ti denní periody. Jedna z oblíbených metod analýzy pomocí RSI je hledat divegence, kdy cena vytvoří nové high, nicméně u RSI k průrazu předchozího high nedojde. Taková divergence je indikací brzkého obrácení trhu. Když se vývoj ukazatele Relative Strenght Index otočí a vrátí se pod svoje poslední dno znamená to, že RSI dokončilo "falešný rozmach" (angl. "failure swing"). Falešný rozmach je potvrzením nadcházejícího obratu trhu.

Významné patterny a informace o RSI:

Stropy a dna Indikátor Relative Strength Index se většinou pohybuje nad 70-ti a pod 30-ti a usnadňuje rozpoznání vrcholů a tržních minim;

Patterny v grafu RSI často utváří patterny jako např. head and shoulders (hlava a ramena) nebo trojúhelníky, které můžou a nemusí být vidět na cenovém grafu;

Falešný rozmach (průniky supportů a rezistencí) Utvoří se, když dojde k průrazu předchozího vrcholu nebo propadu skrz předchozí dno;

Supporty a rezistence Úrovně, kde se utváří supporty a rezistence jsou lépe vidět na grafu RSI než na cenovém grafu.

Divergence Divergence nastane, pokud nové high (nebo low) utvořené tržní cenou není potvrzené novým high (nebo low) na grafu ukazatele RSI. U cenového vývoje dojde většinou ke korekci a pohyb se vrátí ve směru RSI.

Výpočet

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Kde:
U - je průměrný počet kladných cenových změn;
D - je průměrný počet záporných cenových změn.

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.
Widget zpětného volání