empty
 
 

Všechny trhy jsou charakterizovány stabilitou cen během dlouhého časového období a jen občas (15-30% času) se objevují změny trendu. Nejziskovější periody jsou, když se ceny na trhu mění podle určitého trendu.

Fraktály - jeden z pěti indikátorů Billa Williamse, které umožňují detekovat lokální tržní minima nebo maxima. Technické určení vrchního fraktálu je dáno minimálně pěti po sobě následujícími bary, kde dva bary s nižšími maximy stojí před a za barem s nejvyšším maximem. Opačná konfigurace (dva bary s vyššími low jsou před a za barem s nejnižším low) je spodní fraktál.

Signály poskytnuté ukazatelem Fractals by měly být filtrovány ukazatelem Alligator. Nemělo by dojít k nákupu, pokud je fraktál níže než "zuby" (angl. Alligators` teeth) indikátoru Alligator a na druhé straně by nemělo dojít k prodeji pokud je fraktál nad nimi. Poté, co se objeví fraktál, může být brán jako signál k obchodu, dokud se nachází mimo "ústa" (angl. Alligator`s mouth) ukazatele Alligator a zůstává signálem, dokud se nezmění výše popsané podmínky nebo se neutvoří nový fraktál.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.