Facebook
 
 

Obchodování s futures

Co je futuresová smlouva
Typy futures
Obchodování s CFD futures
Výhody a zvláštnosti obchodování s futures CFD
Čas vypršení platnosti a plán obchodování
Strategie pro obchodování s futures CFD
Výhody obchodování s futures CFD s InstaForexem
Obchodní podmínky pro CFD na futures
Ostatní obchodní nástroje

Co je futures kontrakt?

Smlouva o futures je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, že aktivum, jako je produkt, měna nebo index, bude kupováno / prodáváno za předem stanovenou cenu a datum v budoucnu. Další údaje (balení, označení, množství) jsou uvedeny v specifikaci smlouvy o futures.

        

Vzhledem k tomu, že termínové smlouvy jsou standardizovány z hlediska doby platnosti a velikosti smlouvy, mohou být volně obchodovány na burzách. Obě strany mají k výměně závazky, dokud nebudou futures prodány.

    

Typy futures

Fyzické dodání

Smlouva tohoto druhu předpokládá právní dohodu o koupi a prodeji určité komodity nebo určitého finančního nástroje. Taková smlouva specifikuje cenu a objem podkladového aktiva, jakož i termín platby. Používají se v odvětví reálné ekonomiky, jelikož fakt dodání slouží jako garance prodeje a pojistí strany proti změnám, které nastanou na trhu v budoucnu. Takové termínové smlouvy (Futures) jsou nejčastěji uzavírány v zemědělském odvětví. Jde například o futures na ceny zboží v příští sezóně. V případě platební neschopnosti smlouva ukládá trest viníkovi.

Hotovostní vyrovnání

Futures kontrakty nezahrnují fyzické dodání aktiva, ale vyžadují finanční vypořádání mezi stranami ve stanoveném termínu. Například, po obdržení smlouvy na olej, jehož cena je 60 euro za barel, obdrží držitel smlouvy zisk ve výši 10 eur stoupne-li cena na 70 euro. Tyto smlouvy se používají v obchodování, jelikož se není třeba zabývat dopravou a skladováním oleje. Provádění transakcí vyžaduje pouze osobní počítač a připojení k Internetu.

Rychlý fakt:
Fyzicky doručené futures mohou být uzavřeny i v průmyslovém sektoru. Například futures na ropu mohou být fyzicky dodávány i hotově vypořádány.

Obchodování CFD futures

Doporučujeme populární nástroj pro obchodování - smlouvu o rozdílu (CFD) . Jedná se o finanční derivát, který investorům umožňuje obchodovat s produkty/akciemi akciových a komoditních burz bez skutečného vlastnictví. Princip obchodování s CFD spočívá v tom, že spekulant nakupuje nebo prodává smlouvu o držení akcií nebo komoditních futures namísto fyzické dodávky těchto aktiv. Obchodník nicméně získává stejné zisky, jako by spekuloval na skutečných aktivech na těchto trzích. Plnění smlouvy je však zjednodušeno.

Jaký je rozdíl mezi CFD na futures a CFD na akcie nebo indexy?

Podkladová aktiva CFD na futures jsou ve skutečnosti komodity. Klienti společnosti InstaForex mohou volně obchodovat s CFD na drahých kovech, ropě, zemním plynu, zemědělských produktech apod. Kompletní seznam aktiv k obchodování je uveden na webové stránce s obchodními nástroji.

Výhody obchodování s cennými papíry na futures

Celodenní online obchodování
Obchodování futures na populárních komoditách, jako je zlato a ropa je k dispozici 24 hodin denně, což je velmi výhodné, protože je lze obchodovat při práci nebo studiu.
Vysoká likvidita a velké objemy obchodů denně
Smlouvy o futures na zlato a stříbro jsou velmi oblíbené a obchodované. Toho může být využito v krátkodobé strategii a dokonce i ve skalpování.
Spolehlivost a stabilita
Pokud dáváte přednost dlouhodobým investicím, věnujte pozornost termínovým smlouvám na zemědělské produkty, které jsou denně poptávané.
Obchodování v jakémkoli termínu
Zatímco většina futures má datum vypršení platnosti, CFDS na futures lze obchodovat bez ohledu na ně, protože broker může změnit datum vypršení platnosti na nové.
Široká škála nástrojů
InstaForex nabízí svým zákazníkům možnost vybrat si z několika nástrojů, kterými jsou futures CFD jak pro dlouhodobé, tak pro krátkodobé investory.
Snadné provedení obchodu
Futures CFD přinášejí zákazníkům stejný zisk jako obchodování s nemovitostmi, ale realizace obchodů je jednodušší. Navíc obchodování s CFD nevyžaduje velké investice.

Čas vypršení platnosti a doba obchodování

Čas obchodování s CFD na futures se liší v závislosti na podkladovém aktivu. Obchodování s populárními termínovými kontrakty za rozdíly, jako je zlato a ropa, je k dispozici nepřetržitě na různých globálních komoditních termínových trzích.         

Doba pro obchodování se zbožím, které je méně populární, jako je bavlna nebo kukuřice, je omezené. V noci se obchodování s tímto zbožím nekoná na žádné burze. Mezi toto zboží patří také dřevo (řeziva), káva, kakaové boby, cukr a zmrzlý pomerančový džus. Kromě toho je obchodování s futures sezónně upraveno.         

Když hovoříme o době vypršení, CFD na futures mají některé výhody ve srovnání s klasickými futures kontrakty. Ty poslední se blíží současné tržní ceně v okamžiku vypršení platnosti a nezáleží na tom, zda je dohoda zisková nebo ne. Mezitím mohou CFD na futures být nahrazeny brokerem podobným futures s dalším uplynutím doby platnosti. Nemá žádný vliv na obchody obchodníka a poskytuje příležitost k obchodování s CFD na futures s jakýmkoli termínem vypršení platnosti.     

Strategie pro obchodování s futures CFD

Při práci s futures CFD mohou obchodníci realizovat zisky, pokud odhadnou správně budoucí pohyb cen. Cena může jít nahoru nebo dolů - záleží na úrovni nabídky nebo poptávky po aktivech. Byla vyvinuta řada strategií, díky nimž by futures kontrakty na obchodování byly efektivnější. Zde jsou dvě z nich.

Dlouhé nákupy (long). Při nákupu komodity obchodník otevírá dlouhý obchod. Chcete-li realizovat zisk z tohoto obchodu, je nutné, aby se zvýšila cena aktiv. V rámci této strategie je lepší obchodovat se smlouvami o zemědělských produktech a potravinách . Nejsou to nejoblíbenější aktiva, ale zemědělské zboží je v každodenním životě vždy v poptávce a má spíše velké objemy výroby. Například je výhodné otevřít dlouhodobé obchody na kakaových bobech nebo kukuřici, kupovat aktiva na dně trhu (pokud je cena minimální). Obchodníci tak mohou ušetřit svůj kapitál. Tato strategie však nezaručuje obrovské zisky.

Krátký prodej (short). Tento druh obchodu je opačný k dlouhému nákupu. Ve skutečnosti obchodníci podniknou stejné kroky, ale zisky se generují, pokud klesne cena aktiv. V tomto případě je lepší obchodovat futures na zlato a stříbro, protože tato aktiva jsou velmi populární.

Kromě těchto dvou strategií mohou obchodníci uplatňovat zajišťovací a duální obchodování (pokud je to povoleno brokerem). Obchodování s futures CFD je skvělou příležitostí jak pro nováčky, tak pro zkušené obchodníky s malým počátečním kapitálem. Základní strategie jsou jednoduché a pomáhají obchodníkům dosahovat zisku bez investování velkých částek a bez skutečného vlastnictví podkladových aktiv.

Obchodní podmínky pro CFD na futures

Kovy
Název Skupina Symbol Velikost ticku Cena ticku Komise Marže Doba obchodování Nejbližší datum vypršení platnosti
Platinum Kovy #PLF 0.5 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
Neomezeně
Palladium Kovy #PAF 0.5 10 $ 30 $ 750 $ 01:00-24:00
Neomezeně
Futures Copper Kovy #HGK21 #HGM21 #HGN21 0.001 10 $ 30 $ 750 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Futures Gold Kovy #GCK21 #GCM21 #GCN21 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Futures Silver Kovy #SIK21 #SIM21 #SIN21 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Energie
Název Skupina Symbol Velikost ticku Cena ticku Komise Marže Doba obchodování Nejbližší datum vypršení platnosti
miNY Crude Oil Energie #QMK21 #QMM21 #QMN21 0.03 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
19.04.2021
Crude Oil Light Sweet Energie #CL 0.01 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
Neomezeně
(20.04.2021) [1]
miNY Natural Gas Energie #QGK21 #QGM21 #QGN21 0.005 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
27.04.2021
Natural Gas Energie #NG 0.001 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
Neomezeně
(28.04.2021) [1]
Brent Crude Oil Energie #XBZM21 #XBZN21 #XBZQ21 0.01 10 $ 30 $ 1500 $ 01:00-24:00
30.04.2021
NY Harbor Gasoline Energie #XRBK21 #XRBM21 #XRBN21 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Heating Oil Energie #HOK21 #HOM21 #HON21 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Zemědělství
Název Skupina Symbol Velikost ticku Cena ticku Komise Marže Doba obchodování Nejbližší datum vypršení platnosti
Futures Live Cattle Zemědělství #LEM21 #LEQ21 #LEV21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
07.06.2021
Futures Lean Hog Zemědělství #HEJ21 #HEK21 #HEM21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
15.04.2021
Futures Feeder Cattle Zemědělství #GFJ21 #GFK21 #GFQ21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
29.04.2021
Futures Wheat Zemědělství #ZWK21 #ZWN21 #ZWU21 0.3 10 $ 30 $ 500 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybeans Zemědělství #ZSK21 #ZSN21 #ZSQ21 0.25 10 $ 30 $ 800 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybean Oil Zemědělství #ZLK21 #ZLN21 #ZLQ21 0.01 10 $ 30 $ 1000 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybean Meal Zemědělství #ZMK21 #ZMN21 #ZMQ21 0.1 10 $ 30 $ 1000 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Corn Zemědělství #ZCK21 #ZCN21 #ZCU21 0.2 10 $ 30 $ 500 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Zboží
Název Skupina Symbol Velikost ticku Cena ticku Komise Marže Doba obchodování Nejbližší datum vypršení platnosti
Orange Juice Zboží #JOK21 #JON21 #JOU21 0.25 10 $ 30 $ 500 $ 15:00-21:00
03.05.2021
Sugar Zboží #SBK21 #SBN21 #SBV21 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10:30-21:00
03.05.2021
Lumber Zboží #LBSK21 #LBSN21 #LBSU21 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 17:00-00:00
14.05.2021
Cocoa Zboží #CCK21 #CCN21 #CCU21 2 10 $ 30 $ 500 $ 11:45-20:30
19.04.2021
Coffee Zboží #KCK21 #KCN21 #KCU21 0.25 10 $ 30 $ 1000 $ 11:15-20:30
22.04.2021
Cotton Zboží #CTK21 #CTN21 #CTV21 0.07 10 $ 30 $ 500 $ 04:00-21:20
26.04.2021
Indexy
Název Skupina Symbol Velikost ticku Cena ticku Komise Marže Doba obchodování Nejbližší datum vypršení platnosti
US Dollar Index Indexy #USDX 0.01 1.00 $ 0 $ 1 % 01:00-24:00
Neomezeně
S&P 500 Index Indexy #SPX 0.01 0.01 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
Dow Jones Industrial Average Indexy #INDU 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
Swiss Market Index Indexy #SMI 0.1 0.1 CHF 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
FTSE 100 Indexy #FTSE 0.1 0.1 GBP 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
Nasdaq-100 Indexy #NDX 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
Nikkei 225 Indexy #N225 1 1 JPY 0 $ 1 % 04:35-09:09 [2]
Neomezeně
Hang Seng Index Indexy #HSI 1 1 HK$ 0 $ 1 % 04:30-10:59 [2]
Neomezeně
DAX 30 Indexy #DAX 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
IBEX35 Indexy #SPAIN35 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-20:59
Neomezeně
Netherlands 25 Index Indexy #AEX25 0.01 0.01 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
FTSE MIB Indexy #ITALY40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-18:29
Neomezeně
STOXX Europe 50 Indexy #STOXX50 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně
Australia 200 Index Indexy #ASX200 0.1 0.1 AUD 0 $ 1 % 03:00-08:59
Neomezeně
CAC40 Indexy #FRANCE40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Neomezeně

Nákupní swap pro všechny obchodní nástroje je -0.1, Sell-swap je -0.2.
Minimální obchodní hodnota je 0,01 lotu (1 lot pro centové účty).

Obchodování s CFD a futures kontrakty s InstaForexem nabízí následující výhody

Obchodování je dostupné z osobního počítače nebo mobilního zařízení na jakémkoli místě na světě.

Obchodování s CFD a termínovými kontrakty nevyžaduje velké investice, takže obchodníci se skromným vkladem na účtu si mohou dovolit pracovat s těmito finančními deriváty.

Finanční páka nabízená brokerem umožňuje obchodníkům nakoupit za vyšší částku bez investování svých vlastních prostředků.

Obchodníci si mohou libovolně vybrat hodiny pro práci s CFD, neboť tyto smlouvy jsou obchodovány po celý den. Obchodování s CFD není ovlivněno rozpisem jednotlivých burz.

Obchodník je schopen dosáhnout zisku jak z poklesu cen (krátkých pozic), tak z nárůstu cen (dlouhé pozice). Nejdůležitější je přesně určit další směřování ceny aktiva. Jinými slovy, může obchodník vydělat bez ohledu na tržní trend.

Obchodník může omezit rizika zajišťovacími pozicemi. Dobrým řešením je proto otevřít pozice vzájemně propojené s několika podkladovými aktivy. S reverzními pozicemi je možné získat zisky bez ohledu na to, jaký trend se rozvíjí.

Jednou z nejlepších výhod je široká škála obchodovaných aktiv, která jsou u InstaForexu k dispozici . Dokonce i nároční obchodníci jistě naleznou nástroje, které budou vyhovovat jejich potřebám.

Ostatní obchodní nástroje

Možnosti obchodování se společností InstaForex
<;p>;Forex opce získávají mezi obchodníky na popularitě, vzhledem k tomu, že má tento druh obchodování potenciál neomezených zisků. Kromě toho jsou principy obchodování poměrně jednoduché a snadno pochopitelné i pro začátečníky. Výběrem z denních, expiračních a binárních opcí, může spekulant obchodovat s jakákoliv aktiva, od měn a kovů až po akcie známých společností. Innvestice na opci bude zisková, pokud je splněna podmínka smlouvy. Jinými slovy, obchodník by měl předvídat, zda aktivační cena bude vyšší nebo nižší než konečná cena.<;/p>;
Obchodování s kovy se společností InstaForex
<;p>;Drahé kovy patří mezi nejvíce stabilní a efektivní nástroje pro ukládání peněz. Díky pověsti bezpečného útočiště pomáhá zlato investorům chránit jejich finanční prostředky, jak během období ekonomické stability tak v případě finančního chaosu. Proto bylo zlato po mnoho desítek let nedílnou součástí portfolia aktiv mnoha investorů.<;/p>; <;p>;S námi máte příležitost nejen investovat do drahých kovů, ale rovněž použít tento obchodní instrument pro provádění transakcí s forwardovými kontrakty, které přinášejí slušné zisky. Se společností InstaForex můžete začít obchodovat s CFD na zlato, stříbro, měď, platinu a palladium. <;/p>;
Obchodování s Forexem
<;p>;Obchodování s měnou je pouze jednou z běžných činností účastníků forexového trhu, které zahrnují také analýzu současné situace, předvídání dynamiky trhu a obchodování měnových párů. Klíčovými výhodami obchodování na trhu Forex jsou vysoké zisky, přístupný software, nízké poplatky a možnost zvolit si vlastní pracovní dobu.<;/p>;
CFD na akcie
<;p>; CFD na akcie jsou obchodovány stejným způsobem jako měny: spekulant kupuje smlouvu o vyrovnání rozdílu, prodává ji a získá na změně ceny. Společnost InstaForex má v nabídce CFD na akcie 92 společností kotovaných na největších světových burzách. Díky pákovému efektu 1:20 můžete výrazně zvýšit své zisky i s minimálními investicemi. Je však třeba pamatovat na veškerá možná rizika a rozvíjet nebo najít úspěšnou strategii pro jejich snižení.<;/p>;
Kryptoměny

Obchodování kryptoměn se společností InstaForex je příležitost dělat obchody na digitálních aktivech bez jejich samotného nákupu nebo prodeje. Při obchodování s CFD na Bitcoin, Litecoin a Ethereum nebo Ripple získáte na změnách jejich cen. Zákazníci společnosti InstaForex se také mohou spolehnout na relevantní doporučení analytiků společnosti InstaForex a na nejnovější zprávy ze světa kryptoměn, které jim pomohou učinit promyšlená rozhodnutí a dosáhnout obchodního úspěchu.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.