Facebook
 
 

Algemene voorwaarden van de Hummer voor een Jammy Fellow campagne

1. Algemene bepalingen

  • 1.1 De naam van de campagne is Hummer voor een jammy fellow (hierna te noemen - "Campagne").
  • 1.2 De Campagne wordt georganiseerd door InstaForex Group (hierna te noemen - "Organisator")
  • 1.3 Binnen de Campagne houdt de Organisator de volgende verlotingen:
   • De loting van een off-roadster Hummer H3;
   • De Eervolle Vermelding Prijzen loting;;
   • De Prijs voor Iedere Honderste Deelnemer loting;;
   • De Vrijdag 1000 US Dollars loting.
  • 1.4 De campagne wordt gehouden van 1 juni 2009 tot 28 mei 2010. (hierna te noemen – Periode van de Campagne).
  • 1.4.1. Periode van de Hummer H3 loting – van 1 juni tot 28 mei 2010.
  • 1.4.2. Periode van de Eervolle Vermelding Prijzen loting - van 1 juni 2009 tot 28 mei 2010
  • 1.4.3. Periode van de Vrijdag 1000 US Dollars loting – van 1 juli 2009 tot 28 mei 2010

2. Campagne Deelnemers

  • 2.1. Klanten van InstaForex Company die ouder zijn dan 18 jaar mogen deelnemen aan de Campagne (hierna te noemen - "Deelnemer")
  • 2.2. Om deel te nemen aan de campagne is het noodzakelijk om 1000 dollar of meer te storten op een InstaForex live trading account binnen de Periode van de Campagne loting en te registreren bij https://www.instaforex.com/nl/.
  • 2.3. De Deelnemer heeft het echt om meerdere trading accounts te registreren voor de Campagne, wat zijn kansen verhoogt. Niettemin, in het geval meer dan 100 accounts worden geregistreerd voor de campagne, behoudt de Wedstrijd en Campagne Administratie zich het recht voor hun aantal te verminderen tot 100.
  • 2.4. De Campagne is beschikbaar voor ieder live trading account dat voldoet aan de volgende eisen: A - B + C > 1500.00 USD, waarbij A is het totaal bedrag gestort vanaf 1 juni 2009, B – het bedrag opgenomen vanaf 1 juni 2009, en C is het tading resultaat.

3. Trading Voorwaarden

  • 3.1. Alle geopende trading posities tegen niet-markt prijzen worden geannuleerd.
  • 3.2. De deelnemer mag gebruik maken van elk deskundig advies en van trading strategieën.
  • 3.3. De Deelnemer mag het type van zijn trading account veranderen naar swap-vrij (of vice versa) door contact op te nemen met de Customer Support Afdeling.
  • 3.4. De rest van de trading condities zijn analoog aan de reguleringen van de real trading accounts bij InstaForex Company.

4. Winnaars Bepaling

4.1. Bepaling van de Hummer H3 voor een Jammy Fellow Campagne Winnaar (hierna te noemen - "Winnaar").

  • 4.1.1. De Winnaar wordt geselecteerd op basis van de 5 laatste cijfers van zijn trading account (ongeacht of 5, 6 of 7 cijfers bevat). Als deze 5 cijfers samenvallen met het Hummer-nummer dan wordt de houder ervan uitgeroepen tot eigenaar van de Hummer H3.
  • 4.1.2. Om 23:59 op vrijdag 28 mei 2010 zal de slotkoers worden vastgesteld:
   • Het eerste cijfer van het Hummer-nummer = het laatste cijfer van de EUR-USD slotkoers;
   • Het tweede cijfer van het Hummer-nummer = het laatste cijfer van de GBP-USD slotkoers;
   • Het derde cijfer van het Hummer-nummer = het laatste cijfer van de USD-JPY slotkoers;
   • Het vierde cijfer van het Hummer-nummer = het laatste cijfer van de USD-CHF slotkoers;
   • Het vijfde cijfer van het Hummer-nummer = het laatste cijfer van de USD-CAD slotkoers.
  • 4.1.3. In het geval dat het laatste cijfer van de EUR-USD slotkoers is 0, zal het eerste cijfer van het Hummer-nummer zijn het tweede cijfer uit het eind van de slotkoers van dit paar. Indien het tweede cijfer voor dit paar nul is, zal het derde van het eind af gezien worden genomen.
  • 4.1.4. Om het Hummer-nummer vast te stellen, gebruikt de Organisator InstaForex-USA.com server.
  • 4.1.5. In het geval het account nummer dat samenvalt met het Hummer-nummer niet is geregistreerd voor de campagne, dan zal het vorige of de volgende account worden opgeroepen als winnaar. De Winnaar wordt gekozen met de procedure van maximake storting, berekend op volgende wijze: A - B + C.
  • 4.1.6. Als er meerdere account nummers samenvallen met het gegenereerde Hummer-nummer - een 5-cijferig rekeningnummer, 5 laatste cijfers van een 6-cijferig rekeningnummer, en 5 laatste cijfers van een 7-cijferig rekeningnummer – dan zal de hoofdprijs worden toegekend aan de houder van het account met de maximale storting. De maximale storting wordt bepaald op basis van de volgende formule: A - B + C.

4.2. Bepaling van de Eervolle Vermelding Prijzen winnaars

  • 4.2.1. Vijf deelnemers die het Hummer-nummer hebben en vijf accounts die het Hummer-nummer vooraf gaan zullen de winnaars zijn van de Eervolle Vermelding Prijzen verloting.
  • 4.2.2. De Winnaar kan niet meedingen voor de prijs in de Eervolle Vermelding Prijzen loting.
  • 4.2.3. De Winnaar van de Eervolle Vermelding prijzen verloting kan niet meedingen naar twee of meer prijzen binnen de verloting.
  • 4.2.4. In het geval één van de winnaars van de Eervolle Vermelding prijzen in conflict komt vanwege de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3. dan wordt het volgende account in de lijst uitgeroepen tot winnaar.

4.3. Bepaling van de Prijs voor Iedere Honderdste Deelnemer verloting winnaars:

  • Iedere Honderdste geregistreerde Deelnemer wordt uitgeroepen als winnaar van de Prijs voor Iedere Honderdste Deelnemer loting.

  4.4. Bepaling van de Vrijdag 1000 US Dollars trekking winnaars.

   • De Vrijdag 1000 US Dollars verloting is gebaseerd op Hummer-nummer. Elke laatste vrijdag van de maand zal het vaste Hummer-nummer de winnaar bepalen.

5. Publiceren van de Resultaten

  • 5.1. De residentiële gegevens van de deelnemers mogen worden gepubliceerd.
  • 5.2. De Campagne resultaten worden gepubliceerd binnen 10 dagen na het einde, als alle onderzoeken gedaan zijn.
  • 5.3. De Organisator heeft het recht om de publicatie periode te bepalen voor de Prijs voor Iedere Honderdste Deelnemer loting resultaten.
  • 5.4. De Campagne resultaten en foto’s van de prijsuitreiking worden gepubliceerd op https://www.instaforex.com/nl/ en gepubliceerd in sommige TV en gedrukte publicaties.

6. Verkrijgen van de prijs

6.1. Algemene bepalingen

  • 6.1.1. Binnen 20 dagen na de campagne worden de resultaten gepubliceerd, de Winnaar en de Organisator coördineren samen de datum, tijd en plaats van de uitreikingsceremonie per telefoon.
  • 6.1.2. Nadat het winnende trading account is bepaald, controleert de Organisator de informatie over de winnaar en de legitimiteit van zijn deelneming in de campagne volgens de paragrafen 2.1. - 2.3. Als bepaalde gegevens onjuist zijn of de winnaar niet het recht had om deel te nemen aan de Campagne, dan worden de Campagneresultaten ongeldig verklaard.
  • 6.1.3. In het geval de prijsverkrijgingsprocedure wordt geschonden door de winnaar (afwezigheid van ID, verlopen zijn van ID geldigheid, enz.) heeft de organisator het recht de prijs niet aan de winnaar uit te reiken.

6.2. Presentatie van de Hummer H3

  • 6.2.1. De Hummer H3 kan, naar keuze van de winnaar, op het hoofdkantoor van de onderneming in Kaliningrad (de Russische Federatie) of Moskou (de Russische Federatie) worden ontvangen.
  • 6.2.2. Het eigendomsrecht van de Hummer H3 wordt overgedragen aan de winnaar nadat de geldigheid van de ID gecontroleerd is en het Acceptatie Certificaat getekend is. Het Acceptatie Certificaat omvat: volledige naam, datum, ID gegevens, telefoonnummer met de land en stadscodes. In het geval de winnaar deze informatie niet wil verschaffen, dan heeft de Organisator het recht de prijs niet aan de winnaar te gunnen.
  • 6.2.3. De Winnaar neemt de verantwoordelijkheid voor het betalen van belastingen en douane gelden.
  • 6.2.4. Na de prijsuitreiking neemt de winnaar de verantwoordelijkheid voor het betalen van belastingen en andere door de overheid verplichte betalingen.
  • 6.2.5. De Winnaar is verantwoordelijk voor het transport van de auto vanaf het hoofdkantoor in Kaliningrad, Russische Federatie.
  • 6.2.6.De Winnaar heeft het recht om USD 50000 op zijn/haar account gestort te krijgen i.p.v. de auto. Het geld mag niet worden opgenomen, alleen de winst gemaakt met het geldbedrag kan zonder voorwaarden worden opgenomen.

6.3. Het verkrijgen van de Eervolle Vermelding Prijzen.

  • 6.3.1. De winnaars van de Eervolle Vermelding Prijzen loting ontvangen PDA’s (persoonlijke digitale assistentie). Het aantal PDA - 10 stuks, één voor iedere winnaar
  • 6.3.2. Om de prijs te krijgen moet de winnaar een gescande kopie van zijn ID sturen naar [email protected] of per fax: +7 4012 616265 binnen 30 dagen na het aankondigen van de wedstrijdresultaten.
  • 6.3.3. Prijzen zullen per post worden verstuurd naar het adres dat op het live account registratie formulier is vermeld.

6.4. Verkrijgen van de Prijs voor Iedere Honderdste Deelnemer

  • 6.4.1. De winnaar van de Prijs voor Iedere Honderdste Deelnemer loting krijgt 100 US Dollars als bonus (of een equivalent bedrag in de valuta van zijn account) op het live trading account dat werd geregistreerd voor de campagne.
  • 6.4.2. Om de bonus te krijgen, moet de winnaar een gescande kopie sturen van zijn ID naar [email protected] of per fax: +7 4012 616265 binnen 30 dagen na het aankondigen van de wedstrijd resultaten.
  • 6.4.3. De bonus fondsen worden binnen 24 werkuren gestort, nadat de Wedstrijd en Campagne Administratie de kopie van het ID ontvangen heeft en de identiteit van de winnaars succesvol gecontroleerd heeft.
  • 6.4.4. De bonus fondsen kunnen zonder beperkingen van de trading accounts worden opgenomen.

6.5. Verkrijging van de Vrijdag 1000 US Dollars

  • 6.5.1. De winnaar van de Vrijdag 1000 US Dollars loting krijgt 1000 US Dollars (of een equivalent bedrag in hde valuta van zijn account) op het live trading account dat werd geregistreerd voor de campagne.
  • 6.5.2. Om de bonus te krijgen, moet de winnaar een gescande kopie sturen van zijn ID naar [email protected] of per fax: +7 4012 616265 binnen 30 dagen nadat de wedstrijd resultaten bekend zijn gemaakt.
  • 6.5.3. De bonus fondsen worde gestort binnen 24 werkuren nadat de Wedstrijd en Campagne Administratie een kopie van het ID heeft ontvangen en de persoonsgegevens succesvol heeft kunnen identificeren.
  • 6.5.4. De bonus fondsen kunnen niet worden opgenomen, maar winst gemaakt met het prijzengeld kan wel zonder voorwaarden worden opgenomen.

7. Slotbepalingen

  • 7.1. De Organisator neemt beschermende maatregelen van de informatie die gerelateerd is aan de Campagne, tegen onbevoegde toegang en is niet verplicht om informatie over de campagne te verstrekken aan derden.
  • 7.2. Het feit van deelname aan de campagne bevestigd dat de deelnemer instemt met:
   • een interview op de radio, televisie en in andere media;
   • gebruik van zijn afbeelding (foto’s, enz.) door de Organisator voor advertentiedoeleinden;
   • gebruik van zijn naam voor advertentiedoeleinden door de Organisator zonder extra betaling;
   • de Organisator bezit alle auteursrechten van de reclamematerialen gemaakt met behulp van bovenstaande items.
  • 7.3. Alle geschillen en meningsverschillen met betrekking tot de campagne worden opgelost d.m.v. onderhandelingen.
  • 7.4. Deelname aan de campagne bevestigd de kennis en overeenkomst met de voorwaarden van de Campagne.
  • 7.5. In het geval de winnaar weigert de regels op te volgen, kan zijn deelname geannuleerd worden.

8. Taal

  • 8.1. De taal van de huidige regels is Engels.
  • 8.2. Voor het gemak van de Deelnemer kan de organisator de voorwaarden in een andere taal weergeven dan Engels. De vertaalde versie van de voorwaarden heeft louter een informatief karakter.
  • 8.3. In het geval van verschillende lezingen van een vertaalde versie en de voorwaarden in het Engels, worden de voorwaarden in het Engels als bindend beschouwd.

Wedstrijd hoofdpagina

Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.