Facebook
 
 

Szanowni Klienci,

Oferując naszym klientom handel kontraktami CFD na najbliższym kontrakcie terminowym Crude Light Sweet Oil (WTI) pod symbolem giełdowym #CL, stale monitorujemy sytuację cenową na giełdach, która od kilku tygodni charakteryzuje się znaczną dynamiką cen, od niedawnego spadku majowych kontraktów futures do wartości ujemnych po raz pierwszy w historii.

Firma już podejmowała i jest gotowa ponownie podjąć wszelkie możliwe środki, aby uchronić konta klientów przed nieproporcjonalnymi i nieoczekiwanymi stratami spowodowanymi obniżeniem wartości przedmiotu obrotu do prawie zerowego, a nawet ujemnego poziomu.

Takimi środkami w przypadku znacznego spadku wartości obecnego kontraktu futures na ropę naftową (#CL) będą:

- jeśli cena spadnie do 3 USD, transakcja zostanie przeniesiona do trybu „tylko zamknięcie”, Firma zastrzega sobie również prawo do zwiększenia poziomu stop out dla pozycji na #CL do 100%;

- w przypadku obniżenia ceny do 1 USD wszystkie pozycje handlowe zostaną zamknięte;

- jeśli cena zostanie przywrócona i skonsolidowana powyżej 3 USD przez więcej niż 12 kolejnych godzin, możliwość otwarcia transakcji zostanie przywrócona ponownie.

Podobne zasady można zastosować do kontraktów terminowych na ropę #QM.

InstaForex przypomina o potrzebie szczególnie odpowiedzialnego podejścia do wyboru instrumentów handlowych i inwestycji w obecnym globalnym kryzysie gospodarczym.

Powrót do wiadomości


Inne wiadomości firmowe

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.