empty
 
 

23.07.202106:13 Forex Analysis & Reviews: Co powiedzieli przedstawiciele EBC 22 lipca?

Exchange Rates 23.07.2021 analysis

EURUSD wykres H4

Co zdecydowali przedstawiciele EBC?

Podstawowe stopy procentowe EBC

Oprocentowanie podstawowych operacji refinansowych oraz oprocentowanie marżowej linii kredytowej i depozytowej pozostaną bez zmian odpowiednio na poziomach 0,00%, 0,25% i -0,50%.

Wspierając symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki inflacja nie osiągnie poziomu dwóch procent na długo przed końcem bieżącego roku. W dłuższej perspektywie do końca horyzontu prognozy uważa się, że postęp inflacji bazowej jest na tyle zaawansowany, że odpowiada stabilizacji inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu.

Program zakupu aktywów (APP)

Zakupy netto w zakresie APP będą kontynuowane na poziomie 20 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów nadal spodziewa się, że comiesięczny skup aktywów netto w ramach APP będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne do wzmocnienia regulacyjnego wpływu stóp procentowych i zakończy się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC.

Rada Prezesów zamierza również nadal reinwestować w całości spłaty kapitału w papiery wartościowe o zbliżającym się terminie zapadalności nabyte w ramach programu APP po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak to konieczne, aby utrzymać korzystne warunki w zakresie płynności i odpowiedni stopień dostosowania pieniężnego.

Program Pandemicznych Zakupów Obligacji (PEPP)

Rada Prezesów będzie nadal kupować aktywa netto w ramach PEPP o łącznej wartości 1 850 mld euro co najmniej do końca marca 2022 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że faza kryzysu koronawirusowego dobiegła końca.

Napływające informacje potwierdziły wspólną ocenę warunków finansowania oraz prognozę inflacji przeprowadzoną podczas czerwcowego posiedzenia w sprawie polityki pieniężnej, a więc Rada Prezesów nadal oczekuje, że zakupy w ramach PEPP będą realizowane w bieżącym kwartale w znacznie wyższym tempie niż w pierwszym miesiącu roku.

Rada Prezesów będzie nadzorować zakupy w sposób elastyczny, zgodnie z warunkami rynkowymi oraz w celu niedopuszczenia do zaostrzenia warunków finansowania, które są niekompatybilne ze zwalczaniem negatywnego wpływu pandemii na prognozowaną trajektorię inflacji. Ponadto elastyczność zakupów na przestrzeni czasu dla różnych klas aktywów i między jurysdykcjami będzie nadal wspierać płynny transfer polityki pieniężnej. Jeżeli możliwe jest utrzymanie korzystnych warunków finansowania przy przepływach zakupu aktywów, które nie wyczerpują koperty poza horyzont zakupów netto PEPP, koperta nie musi być wykorzystywana w całości. Może zostać przekalibrowana, jeśli to konieczne, aby utrzymać korzystne warunki finansowania w celu przeciwdziałania negatywnemu szokowi pandemicznemu na trajektorii inflacji.

Rada Gubernatorów będzie nadal reinwestować spłaty kapitału w papiery wartościowe o zbliżającym się terminie zapadalności nabyte w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 r. W każdym razie dalsza redukcja portfela PEPP będzie zarządzana w celu uniknięcia zakłóceń w zakresie polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

Zarząd będzie nadal zapewniał wystarczającą płynność poprzez operacje refinansowe. W szczególności trzecia seria ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących (LTRO III) pozostaje atrakcyjnym źródłem finansowania dla banków, wspierając kredyty bankowe dla firm i gospodarstw domowych.

*Prezentowana analiza rynku ma charakter informacyjny i nie jest przewodnikiem po transakcji.

Jozef Kovach,
Ekspert analityczny InstaForex
© 2007-2021
Zarób na rekomendacjach analityka już teraz
Zasil konto handlowe
Otwórz konto handlowe w InstaForex

Dzięki analizom InstaForex zawsze będziesz na bieżące z trendami rynkowymi! Zarejestruj się w InstaForex i uzyskaj dostęp do jeszcze większej liczby bezpłatnych usług dla zyskownego handlu.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.