empty
 
 
Williams` Percent Range - %R

Wskaźnik Techniczny Procentowy Williams’ Percent Range, %R – jest to dynamiczny indykator, wskazujący potencjalne poziomy wykupienia i wysprzedania. Williams’ Percent Range jest bardzo podobny do Stochastycznego Indykatora (Stochastic Oscillator). Różnica między nimi polega tylko na tym, że pierwszy ma przewróconą skalę, drugi buduje się przy wykorzystaniu wewnętrznego wygładzenia .

Wartości indykatora w zasięgu od -80% do -100% wskazują na stan wysprzedania. Wartości w zasięgu od -0% do -20% świadczą o tym, że rynek jest wykupiony. W celu zbudowania wskaźnika Williams Percent Range w sakli przewróconej jego wartościom zwykle nadaje się znak ujemny (na przykład, -30%). W procesie analizy ujemnego znaku można nie uwzględniać.

Zgodnie z ogólną dla wszytkich wskaźników wykupienia / wyprzedania regułą działać w oparciu o sygnały jest rozsądniej doczekawszy się powrotu cen w stosownym kierunku. Przykładowo, jeśli indykator wykupiony / wyprzedany wskazuje na stan wykupienia, to zanim dokonać sprzedaży, wypada doczekać się powrotu cen w dół.

Wskaźnik Williams Percent Range posiada ciekawą właściwość w sposób niemal zagadkowy przewidzieć odrocenia w ruchu cen. On prawie zawsze tworzy szczyt i powraca w dół na określony czas przed tym, jak cena osiąga maksimum i zaczyna zniżkować. I odwrotnie Williams Percent Range zwykle tworzy dołek i zawczasu powraca w górę.

Sposób liczenia wskaźnika

Sposób liczenia wskaźnika Williams’ Percent Range jest podobny do sposobu liczenia Oscylatora Stochastycznego (Stochastic Oscillator): %R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100

Gdzie:
CLOSE – aktualna cena zamknięcia;
HIGH(i-n) - cena maksymalna z określonej liczby okresów n, n - ilość okresów;
LOW(i-n) - cena minimalna z określonej liczby okresów n, n - liczba okresów .

Zrób pierwszy krok w kierunku swojego celu
Otwórz konto
Rozwijaj swoje umiejętności handlowe bez ryzyka utraty środków
Otwórz konto demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

Wskaźnik Techniczny Indeks Siły Względnej (Relative Strength Index, RSI) jest to następny po cenie oscylator, który oscyluje w zasięgu od 0 do 100. Wprowadzając Relative Strength Index, W. Wilder polecał stosować jego 14-okresowy wariant. Później popularność zyskały również wskaźniki 9 i 25-okresowe. Jedna z rozpowszechnionych metod analizy wskaźnika Relative Strength Index polega na poszukiwaniu rozbieżności, przy których cena osiąga nowe maksimum, RSI zaś nie udaje się przebić poziomu swojego poprzedniego maksimum. Takiego rodzaju rozbieżności świadczą o prawdopodobieństwie odwrócenia się cen. Jeżeli po tym wskaźnik powraca w dół i schodzi poniżej swojego dołku, w taki sposób finalizuje on tak zwany „nieudany rozmach” (failure swing). Ten nieudany rozmach sugeruje rychłe odwrócenie się cen. W procesie analizy wykresów rozróżnia się następujące sygnały Relative Strength Index:

Szczyty i dołki Szczyty Wskaźnika Relative Strength Index zwykle kształtują się powyżej 70, а dołki — poniżej 30, przy czym wyprzedzają zwykle powstawanie szczytów i dołków na wykresie cenowym.

Modele graficzne Relative Strength Index często tworzy modele graficzne — na przykład ’głowa i ramiona’ albo trójkąty, które na wykresie cenowym mogą nie występować.

Nieudany rozmach (przebicie poziomu wsparcia albo oporu) występuje wtedy, gdy Relative Strength Index podnosi się powyżej poprzedniego maksimum (szczytu) albo spada poniżej poprzedniego minimum (dołku).

Poziomy wsparcia i oporu Na wykresie Wskaźnika Relative Strength Index poziomy wsparcia i oporu są nawet bardziej wyraźnie widoczne, niż na wykresie cenowym.

Dywergencje (rozbieżności)

Jak już wyżej zostało powiedziane, rozbieżności powstają wtedy, gdy cena osiąga nowego maksimum (minimum), lecz nie jest ono potwierdzane przez nowe maksimum (minimum) na wykresie RSI. Przy tym zwykle zachodzi korekta cen w keirunku ruchu wskaźnika Relative Strength Index.

Sposób obliczenia

Podstawowy wzór obliczenia wskaźnika technicznego Relative Strength Index:

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Gdzie:
U – średnia wielkość dodatnich zmian cenowych;
D - średnia wielkość ujemnych zmian cenowych.

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.
Oddzwonienie