empty
 
 

Regulile promoţiei "Gadget-uri de la InstaForex"

1. Dispoziţii generale

  • 1.1. Denumirea promoţiei – «Gadget-uri de la InstaForex» (în continuare – promoţie).
  • 1.2. Promoţia este organizată de către grupul companiilor InstaForex (în continuare – organizator).
  • 1.3. În cadrul promoţiei se desfăşoară:
   • Tombola premiilor iPad, iPhone, Blackberry şi Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Perioada de desfăşurare a promoţiei este alcătuită din trei cicluri. Un ciclu este definit printr-o perioadă de timp de două luni, în cadrul căruia va avea loc tombola a patru gadget-uri de la compania InstaForex, începând cu 23 ianuarie 2014 (GMT+3) pentru iniţierea promoţiei «Gadget-uri de la InstaForex».

2. Participanţii la promoţie

  • 2.1. La promoţie pot participa cetăţeni ajunşi la majorat, care sunt deţinători de conturi reale la compania InstaForex (în continuare - participant).
  • 2.2. Pentru a putea participa la promoţie, este necesar de a alimenta contul real de tranzacţionare deschis la comapnia InstaForex cu 500 dolari SUA sau mai mult în perioada de desfăşurare a promoţiei şi de a vă înregistra la pagina de înregistrare.
  • 2.3. Participantul are dreptul de a înregistra la promoţiei mai mult de un cont,cu aceasta crescând şansele sale de a câştiga premiul mare. Însă, în cazul descoperirii mai mult de 100 de conturi ale aceluiaş participant care au fost înregistrate, administratorii concursului îşi rezervă dreptul de a diminua numărul conturilor participantului la promoţie până la 100.
  • 2.4. La promoţie poate participa orice cont, care îndeplineşte următoarea condiţie: A - B + C > 500 USD, unde A - suma alimentărilor de la 1 ianuarie 2020 (GMT+3), B - retragerile din cont de la 1 ianuarie 2020 (GMT+3), C - rezultatul tranzacţionării.

3. Determinarea câştigătorului

3.1. Determinarea câştigătorului promoţiei «Gadget-uri de la InstaForex» (în continuare – câştigătorul promoţiei).

  • 3.1.1. Contul câştigătorului promoţiei va fi determinat după următoarea schemă: în algoritmul determinării câştigătorului se utilizează ultimele cinci cifre ale contului (indiferent de faptul dacă numărul acestuia este format din 5, 6 sau 7 cifre). Dacă aceste cinci cifre vor coincide cu numărul-gadget, atunci deţinătorul contului va deveni câştigătorul unuia din gadget-urile oferite de compania InstaForex, şi anume: iPad, iPhone, Blackberry şi Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Odată la două săptămâni, de la începerea unei noi promoţii, la 23:59 se va petrece fixarea cursurilor la momentul înceierii zilei de tranzacţionare pentru perechile valutare:
   • Prima cifră a numărului-gadget – ultima cifră a preţului de închidere a perechii EURUSD
   • A doua cifră a numărului-gadget – ultima cifră a preţului de închidere a perechii GBPUSD
   • A treia cifră a numărului-gadget – ultima cifră a preţului de închidere a perechii USDJPY
   • A patra cifră a numărului-gadget – ultima cifră a preţului de închidere a perechii USDCHF
   • A cincea cifră a numărului-gadget – ultima cifră a preţului de închidere a perechii USDCAD
  • 3.1.3. În cazul în care contul, cu care a coincis numărul-gadget generat, nu este participant la această promoţie, câştigătorul va fi determinat în baza principiului celui mai mare depozit, care se determină după formula: А-В+С
  • 3.1.4. Dacă cu numărul-gadget generat vor coincide mai multe numere de conturi, atunci premiul principal al promoţiei iPad, iPhone, Blackberry şi Samsung Galaxy Tab, îi va reveni deţinătorul contului cu cel mai mare depozit (care se determină după formula: А – В + С). Vezi punctul 2.4.

4. Publicarea rezultatelor

  • 4.1. Publicării poate aparţine statistica ţărilor şi regiunilor din care provin deţinătorii conturilor înregistrate la promoţie.
  • 4.2. Rezultatele promoţiei se publică în decursul a şapte zile după încheierea promoţiei şi efectuarea tuturor verificărilor necesare.
  • 4.3. Totalurile concursului se publică pe saitul companiei: instaforex.com.

5. Primirea premiilor

5.1. Dispoziţii generale

  • 5.1.1. Câştigătorul promoţiei, în decurs de 20 de zile după anunţarea rezultatelor promoţiei şi tombolei, se înţelege cu organizatorul promoţiei la telefon despre data, timpul şi locul primirii premiului.
  • 5.1.2. După determinarea câştigătorului, organizatorul verifică informaţia despre participant, dar şi dreptul acestuia de a participa la promoţie, în corespundere cu punctele 2.1. – 2.3. a regulilor corespunzătoare. Dacă anumite date nu sunt adevărate, sau participantul nu are dreptul de a participa la promoţie, rezultatul tombolei se anulează.
  • 5.1.3. În cazul încălcării condiţiilor de primire a premiilor (lipsa actului de identitate, sau expirarea acestuia şi altele), organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înmânarea premiului.

5.2. Primirea premiilor principale ale promoţiei - iPad, iPhone, Blackberry şi Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. The Winner can obtain one of the Campaign main prizes only in one of the Company's representative offices in the Russian Federation (Kaliningrad, Moscow, St. Petersburg) or it can be delivered to any part of the world in accordance with the Winner's decision. Reconciliation includes reimbursement by the client of possible additional costs of transporting the prize.
  • 5.2.2. Prize is passed to the Winner only after ID checking and the Acceptance Certificate signing where the following information is written: full name, date of birth, ID data and phone number with a country and city code. In case the Winner does not provide this information, the Organizer reserves the right not to award the Winner.
  • 5.2.3. In case the Winner of the Campaign is not able to receive prize, treaty of cession can be concluded with another person by power of attorney from the Winner.
  • 5.2.4. As soon as the prize is obtained, the Campaign Participant is responsible for tax payment and other compulsory payments set by the Government.
  • 5.2.5. Instead of the main prize of the Campaign - one of the devices including iPad, iPhone, Blackberry, and Samsung Galaxy Tab - the Winner may take the alternative prize: $1250 managed account. This trading account is subject to the special conditions:
   • The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
   • The initial deposit in amount of $1,250 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.
   • the initial deposit in amount of $1,250 is not available for withdrawal, but any profit made over the bonus funds can be withdrawn without any restrictions.
  • 5.2.6. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

6. Dispoziţii finale

  • 6.1. Organizatorul ia măsuri de protejare a dovezilor şi informaţiei cu privire la desfăşurarea promoţiei împotriva accesului nesancţionat şi nu este obligată să prezinte informaţia persoanelor terţe cu privire la desfăşurarea promoţiei.
  • 6.2. Participarea la promoţie înseamnă că participantul, în caz de câştig, este de acord cu faptul că familia sa va fi utilizată în scopuri publicitare. Toate drepturile de autor la materialel publicitare aparţin în mod exclusiv organizatorului.
  • 6.3. Toate divergenţele şi neânţelegerile, care pot apărea în legătură cu promoţia şi rezultatele ei, vor fi rezolvate pe calea convorbirilor.
  • 6.4. Participarea la promoţie presupune cunoaşterea implicită şi acceptarea totală a participantului cu condiţiile şi regulile de desfăşurare a concursului.
  • 6.5. Dacă câştigătorul promoţiei refuză să îndeplinească toate condiţiile şi regulile de desfăşurare, participarea sa la promoţie poate fi anulată.

7. Limba

  • 7.1. Limba prezentelor reguli este engleza.
  • 7.2. Pentru comoditatea Participantului, Organizatorul poate oferi regulile într-o limbă diferită de engleză. Versiunea tradusă a regulilor are un caracter doar informativ.
  • 7.3. În cazul citirilor variante ale unei versiuni traduse și a regulilor în engleză, regulile în engleză sunt considerate un standard de referință anterioară.

Pagina de start a concursului Câștigătorii concursului Calculați șansele Înregistrare

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.