empty
 
 

Kada trejdujete na Forex-u, neophodno je da znate kako da pravilno uloћite Vaљ kapital; kako da izracunate kolicinu sredstava potrebnih da se napravi transakcija kako bi se ostvarila dovoljna zarada i ako dodje do gubitaka, kako da ne izgubite ceo depozit.

Da bi se ostvarili takvi ciljevi, postoje specijalne metode upravljanja kapitalom (upravljanje novcem):

  • Nedostatak upravljanja kapitalom. Vecina trejdera, kada otvori poziciju, ne uracuna kolicinu sredstava koja je iskoriљcena, niti izracuna potencijalnu zaradu, ili potencijalni gubitak. Ovo je jedna taktika, ali ako na samom pocetku kapital nije bio veliki, nakon nekoliko nesrecnih transakcija, on ce potpuno nestati.

  • Viљestruki ugovori. Kada otvara viљe pozicija na Forex trћiљtu sa razlicitim alatima, trejder moћe da ostvari veliku zaradu, za na primer EURUSD i EURGBP, narocito ako cena ode u pravom smeru. Ali zarade, kao i gubici, mogu biti znacajni.

  • Fiksni iznos. U zavisnosti od dostupne kolicine sredstava, trejder odlucuje koliko moћe da rizikuje prilikom otvaranja jedne ili druge pozicije. Trejder tada ne prelazi iznos koji je sam postavio prilikom otvaranja transakcije.

  • Kamatna stopa fiksnog kapitala. Ova metoda je kao prethodna ali sa jednom malom razlikom, trejder odredjuje kamatnu stopu kapitala, ali ne i iznos.

  • Korespondencija izmedju profita i gubitaka. Neophodno je voditi statistiku za sve operacije (iznos gubitaka, profita i odnosa izmedju njih). Kada moћete da vidite korenspondenciju/korelaciju izmedju njih, bicete u mogucnosti da primenite ono sto ste naucili na Vaљe trgovanje.

  • Presek krive kapitala pokretnog proseka. Vecina ljudi je upoznata sa pokretnim prosecima, koji mogu da rade kao signali za ulazak ili odlazak sa trenutnog trћiљta. Prema ovoj metodi, pokretni preseci (dugi ili kratki) se koriste za predvidjanje rezultata transakcija. Ako je kratka kriva iznad duge, pozicija se moћe otvoriti i bice profitabilna. Ako je, medjutim, ispod duge, bolje je malo sacekati.

Biranje jednog ili drugog metoda upravljanja kapitalom za trgovanje na Forex-u Vam moћe pomoci da ispravno koristite Vaљ novac na trћiљtu kao i da ostvarite profit. Metode upravljanja kapitalom se koriste za otvaranje pozicija.

Nazad na listu clanaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.