empty
 
 

Da biste se našli među mogućim osvajačima nagrade, potrebno je da se uverite da li Vaš trgovački račun ispunjava glavni uslov kampanje, koji se sastoji u formuli: A - B + C > 1.500,00 USD, gde je A - ukupna suma dopune računa od 27. oktobra, 2014. godine, B - ukupna suma povlačenja sa računa od 27. oktobra, 2014. godine, C - trgovački rezultati (u slučaju da su negativni, ne uzimaju se u obzir). Za vlasnike InstaForex-ove klubske kartice, račun mora da ispunjava sledeći uslov: A - B + C > 1.000,00$, gde je A - ukupna suma dopune računa od 27. oktobra, 2014. godine, B - ukupna suma povlačenja sa računa od 27. oktobra, 2014. godine; C - rezultat trgovanja. U slučaju da je С<0, uslov postaje: А - В > 1.000,00$.

Formular za registraciju takmičenja

ATTENTION! You shall deposit USD 1500 to your account to be able to participate
Broj računa*
E-pošta*
Nadimak*
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.