empty
 
 

Pravila kampanje “Osvoji Lotus od kompanje InstaForex”

1. Opšti uslovi

  • 1.1 Naziv kampanje – “Osvoji Lotus od kompanije InstaForex” (u daljem tekstu - kampanja).
  • 1.2 Kampanja je organizovana od strane InstaFintech grupe kompanija (u daljem tekstu - organizator)
  • 1.3 U okviru kampanje postoje sledeća izvlačenja i održavanja:
   • Izvlačenje Lotus Elise;
   • Izvlačenje "Počasnih nagrada".
  • 1.4 Period kampanje je od 1-og novembra, 2009. do 27-og maja, 2011. (u daljem tekstu – period kampanje).
  • 1.4.1. Period izvlačenja Lotus Elise je od 1-og novembra, 2009. do 27-og maja, 2011.
  • 1.4.2. Period izvlačenja “Počasnih nagrada” je od 1-og novembra, 2009. do 27-og maja, 2011.

2. Učesnici

  • 2.1. Punopravni punoletni gradjani koji imaju otvoren pravi trejding račun kod kompanije InstaForex (u daljem tekstu – učesnik) može da učestvuje u kampanji.
  • 2.2. Kako bi učestvovali u kampanji, neophodno je da dopunite Vaš pravi trejding račun u kompaniji InstaForex sa 1000 USD ili više za vreme trajanja kampanje i da se registrujete na sajt https://www.instaforex.com/rs/
  • 2.3. Učesnik ima pravo da se registruje za kampanju sa više različitih računa i time poveća svoje šanse za pobedu. Međutim, u slučaju da administracija takmičenja otkrije više od 100 računa registrovanih od strane jedne osobe, ona zadržava pravo da smanji taj broj računa na 100.
  • 2.4. Svaki račun, koji ispuni uslov: A – B + C > 1000,00 USD, gde je A suma dopuna od 1-og juna, B suma povlačenja od 1-og juna, C je trejding rezultat, može učestvovati u ovoj kampanji.

3. Trejding uslovi

  • 3.1. Svi trejding nalozi, koji su otvoreni po netržišnim cenama, će biti otkazani.
  • 3.2. Učesnik može da koristi robote i trejding strategije bez ograničenja.
  • 3.3. Učesnik u svakom trenutku može da promeni vrstu trejding računa na Swap-free (ili obrnuto) kontaktirajući naš servis podrške.
  • 3.4. Drugi trejding uslovi za račune učesnika kampanje su slični trejding uslovima za prave račune u kompaniji InstaForex.

4. Odredjivanje pobednika

4.1. Odredjivanje pobednika izvlačenja Lotus Elise (u daljem tekstu – pobednik kampanje).

  • 4.1.1. Račun pobednika če biti odlučen pomoću sledeće šeme: poslednjih 5 cifara računa se koriste u postupku određivanja pobednika (bez obzira ako je račun od 5 cifara, 6 cifara ili 7 cifara). Ako se tih 5 cifara poklope sa Lotus brojem, onda će vlasnik tog računa postati dobitnik Lotus Elise.
  • 4.1.2. Fiksiranje deviznog kursa sledećih parova na zatvaranju tržišta će biti u petak 27-og maja, 2011. u 23:59.
   • Prva cifra Lotus broja – poslednja cifra EURUSD kursa
   • Druga cifra Lotus broja – poslednja cifra GBPUSD kursa
   • Treća cifra Lotus broja – poslednja cifra USDJPY kursa
   • Četvrta cifra Lotus broja – poslednja cifra USDCHF kursa
   • Peta cifra Lotus broja – poslednja cifra USDCAD kursa
  • 4.1.3. Ukoliko se račun, koji nije na spisku učesnika kampanje, poklopi sa izabranim Lotus brojem, onda prethodni ili sledeći račun postaje pobednički. Pobednik se određuje po principu najvećeg depozita, koji se izračunava po formuli: A – B + С.
  • 4.1.4. Ako se Lotus broj određen na gore pomenuti način poklapa sa računom od 5 cifara, računom od 6 cifara bez prve cifre i računom od 7 cifara bez prve dve cifre, onda će glavna nagrada, Lotus Elisa, biti data vlasniku računa sa najvećim balansom. Najveći balans se izračunava po sledećoj formuli: A - B + C.

4.2. Odredjivanje pobednika izvlačenja "Počasne nagrade"

  • 4.2.1. Pet računa učesnika koji slede Lotus broj i pet računa koji prethode pobedničkom računu će postati pobednici izvlačenja "Počasne nagrade".
  • 4.2.2. Pobednik kampanje ne može u isto vreme biti pobednik izvlačenja "Počasne nagrade".
  • 4.2.3. Pobednik izvlačenja "Počasne nagrade" ne može da pretenduje na dve ili više nagrada u okviru izvlačenja.
  • 4.2.4. U slučaju da neki od računa pobednika među tih 10 računa nije u skladu sa tačkama 4.2.2. i 4.2.3. ovih pravila pobednik postaje vlasnik prvog sledećeg računa.

5. Objavljivanje rezultata

  • 5.1. Statistike zemalja i regiona, koja se sadrži u registraciji, može biti objavljena.
  • 5.2. Rezultati kampanje se objavljuju tokom 7 dana nakon završetka kampanje i svih neophodnih provera.
  • 5.3. Organizator zadržava pravo određivanja perioda objavljivanja rezultata izvlačenja nagrada "Nagrada za svakog stotog učesnika" tokom perioda održavanja kampanje.
  • 5.4. Rezultati kampanje i izveštaj o ceremoniji dodeljivanja nagrada biće objavljeni na sajtu https://www.instaforex.com/rs/ i na nekim televizijama i štampanim medijima.

6. Dobijanje nagrade.

6.1. Opšte odredbe

  • 6.1.1. Nakon 20 dana od objavljivanja rezultata kampanje i izvlačenja pobednika, organizator koordinira datum, vreme i mesto dobijanja nagrade putem telefona.
  • 6.1.2. Nakon određivanja pobedničkog trejding računa organizator proverava podatke o učesniku i legitimnost njegovog/njenog učešća u kampanji prema stavkama 2.1. – 2.3. ove uredbe. U slučaju da se ispostavi da su neki podaci lažni ili ako se ispostavi da učesnik nema pravo da učestvuje u kampanji, izvlačenje se smatra nevažećim.
  • 6.1.3. U slučaju da je prekršena procedura prijema nagrade (ne postojanje lične karte, nevažeća lična karta itd.) od strane pobednika, organizator zadržava pravo da ne nagradi pobednika.

6.2. Primanje glavne nagrade kampanje – Lotus Elise

  • 6.2.1. Lotus se može podići u glavnim predstavništvima kompanije – Kalinjingradu (Ruska Federacija) ili Moskvi (Ruska Federacija) u zavisnosti od odluke pobednika.
  • 6.2.2. Nagrada se predaje pobedniku tek nakon provere lične karte i potpisivanja Sertifikata o prihvatanju koji se sastoji od sledećih podataka: ime i prezime, datum rođenja, lični podaci, broj telefona sa pozivnim brojem države i grada. U slučaju da pobednik nije obezbedio ove podatke, organizator zadržava pravo da ne nagradi pobednika.
  • 6.2.3. U slučaju da pobednik kampanje nije u mogućnosti da primi nagradu, može se zaključiti sporazum ustupanja drugom licu koje ima punomoćje od pobednika.
  • 6.2.4. Od trenutka dobijanja nagrade kampanje učesnik je dužan da plati takse i druga obavezna plaćanja koje je odredila Vlada.
  • 6.2.5. Kompanija InstaForex je odgovorna za transport automobila od glavnog predstavništva kompanije u Kalinjingradu, Ruska Federacija. Međutim, pobednik preuzima odgovornost plaćanja poreza i carine.
  • 6.2.6. Ako iz bilo kog razloga pobednik nije u mogućnosti da preuzme automobil, on će dobiti račun od $75000. Novac neće biti dostupan za povlačenje, ali bilo koji profit dobijen od te sume se može povući bez ikakvih ograničenja.

6.3. Dobijanje nagrade izvlačenja "Počasne nagrade".

  • 6.3.1. Pobednici izvlačenja "Počasna nagrada" dobijaju PDA (lični digitalni pomoćnik). Broj PDA - 10 artikala, po jedan za svakog pobednika.
  • 6.3.2. Za prijem nagrade pobednik treba da pošalje svoju skeniranu ličnu kartu na e-poštu: [email protected] ili na faks: +7 4012 616265 u roku od 30 dana nakon proglašenja rezultata takmičenja.
  • 6.3.3. Nagrade će biti poslate putem pošte na adrese, koje su navedene u formularima za registraciju.

7. Završne odredbe

  • 7.1. Organizator vrši obezbeđivanje zaštite podataka u vezi sa kampanjom, sprečava neovlašćeni pristup i nije u obavezi da daje informacije trećim licima.
  • 7.2. Činjenice učešća u kampanji u slučaju pobede ukazuju na saglasnost učesnika da pristane na:
   • Intervju uključujući radio, televiziju i druge masovne medije;
   • Korišćenje njegove/njene slike (fotografija, itd.) od strane organizatora za reklamiranje;
   • Njegovo/njeno ime se može koristiti od strane organizatora za reklamiranje bez dodatne uplate;
   • Sva autorska prava koja su stvorena korišćenjem gore pomenutih stavki su zadržana od strane organizatora.
  • 7.3. Svi sporovi i nesporazumi koji se mogu pojaviti u vezi sa održavanjem kampanje i njenim rezultatima se rešavaju pregovorima.
  • 7.4. Učešće u kampanji automatski znači prihvatanje i slaganje sa njenim pravilima i uslovima.
  • 7.5. Ako pobednik kampanje odbije da sledi njena pravila onda se njegovo/njeno učešće poništava.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest home page

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback