empty
 
 

Prekid gubitka je nalog čija je glavna funkcija automatsko održavanje otvorenih pozicija u stalnu promenu nivoa prekida gubitka u zavisnosti od kretanja cene.

Princip rada

Trejder otvara poziciju kupovine i na određenoj udaljenosti od trenutne cene postavlja prekid praćenja u pipovima. Ukoliko cena krene da raste, prekid praćenja se automatski menja zadržavajući unapred zadatu udaljenost od cene. U slučaju da cena počne da opada, kvota prekida praćenja ostaje na istom mestu. Na taj način trejder koji koristi prekid praćenja ima mogućnost da ostvari maksimalni profit na osnovu porasta cene bez obzira na vredost postavljenog - Ostvarivanje profita. Dakle, prekid praćenja predstavlja ograničavanje gubitka.

Na primer, trejder je otvorio poziciju kupovine po ceni od 1.3400 i postavio vrednost prekida praćenja 50 pipova unazad, tj. na 1.3350. U slučaju da cena počne da raste i premaši oznaku od 1.3400, prekid praćenja će je automatski pratiti primenjujući unapred određeni jaz od 50 pipova u odnosu na trenutnu cenu. To znači da ukoliko cena dostigne nivo od 1370, nivo prekida praćenja sada postaje 1320.
Ukoliko cena počne da opada, prekid praćenja ostaje na istoj poziciji.

U slučaju otvaranja pozicije prodaje, prekid praćenja se postavlja obrnuto. Trejder ga postavlja nekoliko pipova iznad. U slučaju opadanja cene, prekid praćenja se menja u skladu sa zadatom veličinom. Ukoliko cena počne da raste, ne dolazi do promene prekida praćenja.

Trejder koji primenjuje prekid praćenja u radu na Forex-u, moraće ručno da ukloni naloge za prekid gubitka u slučaju porasta profita na osnovu trgovine. Praćenje prekida postavlja nivo prekida gubitka automatski na osnovu vrednosti koju je trejder postavio.

Prekid praćenja najčešće koriste trejderi koji trguju pomoću pravca trenda, ali nemaju mogućnosti da prate stalno kretanje cena. Upotreba prekida praćenja je takođe pogodna za trgovinu u okviru jednog dana, kada se zahteva brza reakcija nakon svake promene cene.

Treba imati na umu da prekid praćenja radi jedino kada je trgovački terminal aktivan. Kada je terminal ugašen, prekid praćenja je fiksiran na poslednjoj aktivnoj poziciji.

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.