empty
 
 

Svetska ekonomska kriza je gorući problem ne samo za one koji se bave finansijama već i za sve socijalne grupe jer su sve, na jedan ili drugi način, pogođene ovom ekonomskom kataklizmom. Neki se plaše od inflacije i smanjenja plata, drugi da ne izgube svoj posao.

Dakle, trgovci u ovom slučaju nisu izuzetak jer je njihov rad direktno povezan sa finansijama i sve što se događa u svetu valuta nesumnjivo utiče na devizno tržište. Zato se, verovatno, najmanje jednom svaki trgovac zapitao šta će se desiti sa Forex-om ukoliko dođe do još jedne finansijske krize i kako članovi deviznog tržišta trebaju da reaguju na tako veliki događaj.

Zaista, svetska ekonomska kriza ostavlja svoj trag na Forex sa svim svojim pozitivnim i negativnim posledicama.

Zbog toga je veoma važno za svakog trgovca da pravilno reaguje na finansijsku kataklizmu i da pokuša da iskoristi sve prednosti takve situacije i nastavi da ostvaruje profit.

Pre svega, nema potrebe za paniku tokom praćenja ogromnog protoka vesti iz svetske ekonomije. Tokom krize količina takvih vesti je mnogo veća nego za vreme mirnog perioda. Čim finansijska situacija izgubi svoju stabilnost, valutna stopa pretrpi velike promene: pad kursa postaje uobičajena stvar za mnoge nacionalne valute zemalja obuhvaćenih krizom. Velika količina naslova u novinama kao i u online publikacijama, koje su pune informacija o novostima u svetskoj ekonomiji, postaju poteškoća za trgovca u razumevanju tako velikog broja podataka, analizi uslova na vreme kao i tačnog prognoziranja ponašanja valutnih stopa.

Ipak, kombinujuću pravilan pristup i zamenu emocionalnog sloma sa racionalnim rasuđuvanjem moguće je promeniti stvari na bolje. Trgovac može lako da profitira u ovoj situaciji i višestruko uveća svoj kapital ukoliko i dalje nastavi samouvereno da radi.

Nema potrebe da strahujete od povećane nestabilnosti na tržištu - bolje je da znate kako da zaradite što više novca od toga. Kako se trgovina na Forex-u zasniva, pre svega, na operacijama kupovine i prodaje, trgovci manje rizikuju kako ne bi izgubili svoj posao tokom ekonomske krize.

Alati i metodi koji postoje na deviznom tržištu će uvek omogućavati sticanje profita. Ukoliko je finansijska kriza uslovila pad nekih valutnih stopa, to znači da će automatski doći do rasta drugih valutnih stopa, što nakon dobre analize pruža mogućnost trgovcu za otvaranje savršene transakcije sa velikom zaradom.

Nesumnjivo, uticaj svetske ekonomske krize na Forex tržište je vidljiv. Ipak, uprkos uznemirujućih očekivanja trgovaca, finansijska kriza ne može dovesti do propadanja deviznog tržišta.

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.