empty
 
 
 • Gross Domestic Product (GDP) / Bruto domaći proizvod (BDP)
  Najvažniji indikator jeste izveštaj o bruto domaćem proizvodu (BDP). U osnovi BDP predstavlja najširu meru stanja ekonomije neke zemlje. BDP predstavlja ukupnu tržišnu vrednost svih roba i usluga koju je celokupna ekonomija neke zemlje ostvarila u jednom kvartalu (isključujući međunarodnu aktivnost). Ključnu cifru koju treba posmatrati jeste stopa rasta BDP-a. Generalno, odstupanja od normalnog nivoa mogu biti od velikog značaja. Povećanje iznad ovog nivoa često se smatra neodrživim i pokazatelj je velike inflacije, dok stopa rasta ispod ovog nivoa (a posebno negativan rast) označava sporo kretanje u ekonomiji, što dalje može dovesti do povećanja nezaposlenosti i smanjene potrošnje novca. Važno je napomenuti da svaki početni BDP izveštaj prolazi kroz dve revizije pre objavljivanja njegove konačne vrednosti: predizveštaj prati preliminarni izveštaj mesec dana kasnije, a konačni izveštaj objavljuje se mesec dana nakon njega. Značajne revizije cifre predizveštaja mogu uzrokovati dodatnu volatilnost tržišta.
  Nemojte mešati bruto domaći proizvod sa bruto nacionalnim proizvodom (BNP). BDP uključuje samo produkciju robe i usluga u okviru geografskih granica neke zemlje, bez obzira na nacionalnu pripadnost proizvođača. BNP ne uključuje robu i usluge koje proizvode inostrana lica i preduzeća, ali uključuje robu i usluge proizvedene od strane domaćih preduzeća u inostranstvu. Npr. ukoliko američka firma poseduje lanac prodavnica u Francuskoj, roba i usluge koje su proizvod tih prodavnica neće biti uključene u BDP, ali će biti uzete u obzir prilikom obračunavanja BNP-a. Kako raste globalna ekonomija, razlika BDP-a i BNP-a se smanjuje u razvijenim zemljama kao što je SAD, međutim za manje i zemlje u razvoju ta razlika može biti od velikog značaja.
 • Consumer Price Index (CPI) / Indeks potrošačkih cena (IPC)
  IPC je najšire korišćena mera inflacije. On je merilo promene maloprodajne cene robe i usluga obuhvaćenih potrošačkom korpom. Ona obuhvata oko 200 vrsta robe i hiljade proizvoda, od hrane i energije do skupe robe široke potrošnje. Cena se određuje na osnovu primera cena u različitim prodavnicama. Osim ukupne cifre IPC, važno je obratiti pažnju na jezgroviti broj IPC izveštaja, koji ne obuhvata robu i usluge čija je cena promenljiva, kao što su hrana i energenti, i daje bolji uvid u meru realne inflacije. Većina izveštaja o vrednostii IPC uključuje i ukupni i jezgroviti broj.
  Takođe postoji usklađeni IPC (HICP). Ovaj indikator inflacije i stabilnosti cena kreirala je Evropska centralna banka (ECB). Indeks potrošačkih cena izračunava se istom metodom u celoj Evropskoj zajednici. HICP se izračunava za svaku zemlju Evropske unije kao pomoćna mera u određivanju inflacije i služi za kreiranje monetarne politike ECB. HICP se takođe koristi kao osnova za odeđivanje evropskog indeksa potrošačkih cena koji se izračunava na osnovu troškova domaćinstva (indeks troškova života).
 • Producer Price Index (PPI) / Indeks proizvođačkih cena
  PPI predstavlja jedan od dva osnovna načina za merenje inflacije (drugi je IPC). Indeks meri cenu robe na veliko. Dakle, dok IPC meri cenu koju za neki proizvod plaćaju potrošači, PPI prikazuje kolika je cena tog proizvoda za proizvođača. Postoji tri vrste proizvoda koje PPI obuhvata: sirovine, poluproizvod i finalni (gotov) proizvod. Sirovine su neobrađeni materijali koji se koriste za izradu drugih proizvoda, poluproizvodi su komponente većeg proizvoda, dok je finalni proizvod onaj koji se prodaje prodavcima. Najviše se prate podaci o gotovim proizvodima, jer su oni najbolje merilo onoga što potrošači zaista plaćaju.
  Jezgroviti PPI predstavlja meru cena procenjenih od strane proizvođača roba i usluga, koja se izračunava za stavke koje spadaju u kategoriju hrane i potrošnje energenata.
 • Employment indicators / Indikatori o zaposlenosti
  Jedan od ključnih makroekonomskih indikatora je stopa nezaposlenosti, koja predstavlja procentualno izražen odnos nezaposlenih radno sposobnih lica starijih od 18 godina i ukupnog broja radno sposobnih pojedinaca. Bazira se na podacima ankete nasumično odabranih 60.000 domaćinstava. Stopa nezaposlenosti se izračunava deljenjem broja nezaposlenih lica brojem radno sposobnih lica, gde radno sposobna lica predstavljaju zbir nezaposlenih i lica u radnom odnosu. Prosečnom stopom nezaposlonosti smatra se vrednost od 4-5% ukupne radne snage i posmatra se kao indikator potencijalnog nastanka inflacije preko povećanja plata. Smatra se da će se plate ubrzano povećavati sa smanjenjem nezaposlenosti, posebno ukoliko se očekuje povećanje inflacije.
  Takođe postoje izveštaji kao što je prosečna nedeljna zarada ili prosečna zarada po satu. Treba imati na umu da ukupna radna snaga ne sačinjava celokupnu populaciju; to je samo deo ljudi koji zadovoljavaju određene kriterijume. Stopa nezaposlenosti predstavlja ključno merilo zdravlja ekonomije, dok vrednost prosečne zarade po satu vrši direktan uticaj na inflaciju.
  Nepoljoprivredni poslovi, poznati kao promena stope zaposlenosti nevezana za poljoprivredne poslove, predstavljaju jedan od osnovnih indikatora koji meri broj poslova pridodatih u prethodnom mesecu. Iz izveštaja se izostavljaju poslovi vezani za poljoprivredu, jer su oni uglavnom sezonski poslovi i ne predstavljaju nužno indikatore trendova zapošljavanja.
  Osim ovih standardnih izveštaja, zavod za statistiku SAD-a takođe objavljuje nedeljni izveštaj o broju prijava za pomoć za nezaposlene po prvi put. Sve ove brojke pomažu u razumevanju kretanja na tržištu rada. Još jedan značajan izveštaj o zapošljavanju u SAD-u jeste ADP-ov nacionalni izveštaj o zapošljavanju koji procenjuje promene na tržištu rada SAD-a korišćenjem podatke o zaradama preko 500.000 preduzeća koje izdaje Kompanija za automatizovanu obradu podataka (ADP). Ove podatke prikuplja Makroekonomski savet, LLC i objavljuje u izveštaju koji obuhvata kumulativne podatke, kao i podelu prema veličini kompanija, robe nasuprot usluga i odnosa preduzeća koja se bave proizvodnjom i onih koji se ne bave.
 • Retail Sales Index / Indeks maloprodajnih cena
  Indeks maloprodajnih cena predstavlja meru prodaje robe u okviru trgovine na malo, od velikih trgovačkih lanaca do malih lokalnih prodavnica, uzimanjem u obzir niza maloprodajnih objekata širom zemlje. Ovaj izveštaj sadrži podatke iz prethodnog meseca. Mnogi analitičari posmatraju brojke koje isključuju tržište automobila, što znači da isključuju brojke o prodaji automobila koja varira. Veruje se da ova brojka predstavlja bolje merilo trenda kupovine u svim kategorijama. Izveštaj ne uključuje novac koji se troši na usluge, pa on sačinjava manje od polovine ukupne mesečne potrošnje. Međutim, čak i uz ova ograničenja, brojke se često posmatraju kao indikator ekonomskog stanja.
 • Consumer Confidence Index / Indeks poverenja potrošača
  Indeks poverenja potrošača smatra se ključnim elementom prikaza stanja u ekonomiji. Izveštaj meri koliko potrošači imaju poverenja u stanje nacionalne ekonomije i kolika je njihova kupovna moć. Osnovna ideja jeste da što je veće poverenje ljudi u stabilnost svojih prihoda, to će više kupovati. Indeks poverenja potrošača se izračunava za slučajni uzorak od 5.000 domaćinstava, a čak prati i količinu oglasa za potrebne radnike u novinama da bi stekao bolji uvid u stanje tržišta rada. Mnogi analitičari veruju da visoko poverenje potrošača može nadomestiti većinu ekonomskih nedostataka. Kada većina podataka ukazuje na loše ekonomsko stanje, visoko poverenje potrošača i usklađeno trošenje novca mogu ublažiti udarce ili podstaći ekonomski oporavak.
 • Beige Book / Bež knjiga - Rezime aktuelnog ekonomskog stanja
  Rezime aktuelnog ekonomskog stanja predstavlja deo priprema američke Direkcije za robne rezerve za održavanje sastanaka i objavljuje se osam puta godišnje. Izveštaj se objavljuje u sredu dve nedelje pre svakog sastanka Direkcije za robne rezerve u 14:15 EST. Izveštaj obuhvata rezime stanja u ekonomiji u svim državnih regionima. Izveštaj se uglavnom posmatra kao indikator aktivnosti države na sledećem sastanku.
 • Durable Goods Orders / Naručivanje trajnih potrošnih dobara
  Izveštaj o naručivanju trajnih potrošnih dobara meri koliko novca stanovnici SAD-a troše na kupovinu dugoročnih potrošnih dobara (proizvoda za koje se očekuje da traju duže od tri godine). Izveštaj se objavljuje u 8:30 EST oko 26. u mesecu i daje uvid u budućnost fabričke proizvodnje. Izveštaj se daje za svaku granu industrije, što eliminiše efekte nestabilnosti u jednoj grani industrije. Investitori su zainteresovani za celokupnu sliku, jer kretanja tržišta zavise od glavnih trendova većine industrijskih grana.
 • Factory Orders / Nalozi za fabričku proizvodnju
  Indikator prikazuje zahteve za proizvodnjom trajnih dobara i robe široke potrošnje. Povećane brojke ukazuju na mogući porast aktivnosti proizvodnje, dok smanjenje ukazuje na opadanje proizvodnje. Zbog toga se cena valuta povećava prilikom porasta proizvodnje i opada sa njenim opadanjem. Ovaj indikator obuhvata naručivanje trajne i potrošne robe. Indikator naloga za proizvodnju trajnih dobara uključuje robu čiji je period trajanja duži od 3 godine (automobili, nameštaj, građevinski materijal), koja sačinjava više od polovine ukupne sume. Potrošna roba uključuje hranu, garderobu, proizvode lake industrije itd. Izveštaj naloga za fabričku proizvodnju prikazuje stanje proizvodne aktivnosti. Njen porast predstavlja pozitivan ekonomski faktor, dok smanjene vrednosti ukazuju na opadanje aktivnosti proizvodnje.
 • Current Account / Tekući račun platnog bilansa
  Tekući račun platnog bilansa predstavlja iznos bilansa (tj. neto prihod od izvoza minus isplate za uvoz), faktora zarade (zarade od stranih investicija minus uplate stranim investitorima) i transfera novca. Tekući račun platnog bilansa je jedan od dva glavna merila prirode spoljne trgovine zemlje (drugi je neto rashod kapitala). Sa suficitom na tekućem računu platnog bilansa proporcionalno se povećava neto deviznih sredstava, a deficit trenutnog bilansa ima obrnuto dejstvo. U obračunavanju se uzimaju u obzir državna i privatna plaćanja. Naziva se trenutnim bilansom tekućeg računa, jer se obračunava korišćenje roba i usluga u tekućem periodu.
 • Initial Jobless Claims / Prijave za pomoć za nezaposlene po prvi put
  Ovaj nedeljni izveštaj govori o broju prijava za pomoć Službi za zapošljavanje radi nadoknade za tehnološki višak po prvi put. Ovaj indikator se redovno ažurira, ali ne pokazuje pravu sliku tendencija u ekonomiji. Povećanje/smanjenje broja prijavljenih za nadoknadu po prvi put govori o usporenom/ubrzanom razvoju. Imajući to u vidu, uticaj ovog izveštaja na tržište nije od velikog značaja, iako je jači uticaj u nekim slučajevima moguć. Zbog promene podataka iz nedelje u nedelju, većina analitičara vrši praćenje pokretnog proseka za četiri nedelje kako bi dobili preciznije očitavanje radi određivanja tendencija na tržištu. Veća pomeranja (oko 30K) uglavnom ukazuju na značajniju promenu pravca trenda. Ravnomerno opadanje broja prijava za nadoknadu signal je ekonomskog rasta i boljeg stanja na tržištu rada i dovodi do porasta cene dolara. Vrednosti iznad 400.000 ukazuju na nepovoljno stanje na tržištu rada.
 • Tankan Survey / Tankan upitnik
  Prilikom kreiranja upitnika vršena je anketa oko 8-10 hiljada biznismena iz različitih oblasti ekonomije. Kompanije, među kojima se nalazi 10-15 velikih korporacija, 30-35 — preduzeća srednje veličine, odgovarali su na pitanja o: 1) poslovnom okruženju, 2) proizvodnji i prodaji, 3) ponudi i potražnji, 4) nivoima cena, 5) dobiti, 6) direktnim investicijama, 7) zaposlenju i 8) fiskalnom stanju. Vrhunski menadžeri su anketu popunjavali odvojeno. Načini procene: Indeks odstupanja (Diffusion Index - DI) — «Povoljno» minus «Nepovoljno», bodovi u %, promena u procentima — razlika u indeksu u odnosu na isti period prethodne godine. Veće vrednosti upitnika govore o poboljšanju ekonomskih uslova i utiču na porast cene JPY.
 • ZEW Survey / ZEW upitnik
  ZEW upitnik je glavni indikator poverenja investitora. On se izračunava na osnovu anketiranja 350 analitičara i institucionalnih investitora. Indikator prikazuje odnos broja analitičara koji su optimistični u pogledu budućeg ekonomskog razvoja Nemačke u roku od šest meseci i onih koji su pesimistični. Ukoliko je više optimističnih, vrednost je veća od nule, ukoliko je više pesimističnih onda je ispod nule. Primer: ukoliko je trideset analitičara optimistično, trideset neutralno i četrdeset pesimistično, vrednost će biti -10. Upitnik se koristi za procenu ekonomskog razvoja Nemačke. Porast vrednosti ZEW upitnika utiče na povećanje cene evra.
 • Personal Consumption Expenditures (PCE) / Troškovi lične potrošnje
  PCE je merilo promene cena robe i usluga za ličnu potrošnju. Troškovi lične potrošnje sastoje se iz stvarnih i planiranih troškova domaćinstva; mera uključuje podatke koji se odnose na trajnu potrošnu robu, robu široke potrošnje i usluge.
  Slično IPC, PCE je izveštaj (deo izveštaja o ličnom prihodu) koji objavljuje Biro za ekonomsku analizu Ministarstva trgovine SAD-a.
  PCE je prilično predvidljiv izveštaj i ima veoma mali uticaj na tržište.
 • Personal Income / Lični prihod
  Lični prihod je mera svih zarada domaćinstva pre odbijanja poreza na prihod. On uključuje cenu stanovanja, kamatu na štednju, vladine subvencije, prihode od dividendi itd. Lični prihod je pokazatelj buduće potrošačke potražnje. Objavljuje se u izveštaju zajedno sa ličnom potrošnjom. Porast ličnih prihoda može izazvati rast cena na malo, što je pozitivan faktor ekonomskog razvoja i utiče na porast cene USD-a.
 • Capacity Utilization / Korišćenje kapaciteta
  Ovaj indikator meri stepen iskorišćenosti industrijskih kapaciteta. On predstavlja odnos ukupne proizvodnje i nominalnog kapaciteta i prikazuje trenutno stanje u ekonomiji. Optimalna vrednost ovog indikatora je 81,5%. Vrednost veća od 85% signalizira pregrejanu ekonomiju. Niže vrednosti ukazuju na slabljenje kursa valute i ekonomije.
 • University of Michigan Survey of Consumer Confidence Sentiment / Mičigenska anketa sentimenta poverenja potrošača
  Ovo je anketa o poverenju potrošača koju svakog meseca sprovodi Univerzitet u Mičigenu radi utvrđivanja sentimenta potrošača. U stvari se meri spremnost potrošača za trošenje novca. Ovo je vodeći indikator klime među potrošačima. Sastoji se iz dve komponente: sentimenta (koji čini 40% ukupnog indeksa) i očekivanja (preko 60% ukupnog indeksa). Oko 500 potrošača daje odgovore na pet pitanja o sadašnjem i budućem ekonomskom stanju (dva i tri pitanja respektivno). Odgovori na prva dva pitanja formiranju čine anketu o trenutnom stanju, a poslednja tri pitanja formiraju indeks očekivanja. Porast vrednosti indeksa ukazuje na pozitivna očekivanja ekonoskog rasta, dok snižena vrednost ukazuje na opadanje ekonomskog rasta. Porast vrednosti indeksa utiče na povećanje cene USD-a.
 • Philadelphia Fed Index / Indeks državnih rezervi Filadelfije
  Indeks obuhvata anketu 100 proizvođača in Filadelfije u SAD-u, koja govori o njihovom stavu o trenutnoj ekonomskoj situaciji i perspektivi u narednih šest meseci. Indeks ukazuje na opadanje ekonomskog rasta kada je njegova vrednost ispod nule. Ovaj indeks govori o onome što se može očekivati od ISM indeksa (Instituta za upravljanje snabdevanjem), koji izlazi nekoliko dana kasnije. Porast vrednosti ovog indikatora uticaće na porast cene USD-a.
 • Chicago PMI / Čikaški PMI
  Čikaški PMI je rezultat anketiranja menadžera za kupovinu u industriji Čikaga. On obuhvata naloge za proizvodnju, cene proizvoda i inventare. Vrednosti ispod 50 ukazuju na ekonomsku krizu. Indeks se neprestano prati i vrši znatan uticaj na tržišno stanje, jer može ukazivati na to kakav će biti ISM indeks proizvodnje. Izveštaj se objavljuje poslednjeg radnog dana svakog meseca u 15:00 (GMT).
 • Personal Spending / Lična potrošnja
  Lična potrošnja predstavlja sveobuhvatnu meru potrošnje nekog potrošača za mesec dana, računajući troškove za trajnu robu, robu široke potrošnje i usluge. Zdrava lična potrošnja znači da potrošači kupuju proizvode i usluge, utiču na ekonoski rast i podstiču porast proizvodnje. Izveštaj je od velikog značaja u predviđanju inflatornog pritiska. Razmatrajući viškove, visoki nivoi potrošnje i proizvodnje mogu dovesti do globalnog povećanja cena. Državne rezerve zaista koriste merila inflacije izvedena iz PCE kao primarno merilo inflacije.
  Sa druge strane, trajno smanjena lična potrošnja može dovesti do opadanja nivoa proizvodnje i smanjenja ekonomskog rasta.
 • ISM Manufacturing Index / Indeks proizvodnje Instituta za upravljanje snabdevanjem
  Indeks je zasnovan na anketiranju više od 300 preduzeća za proizvodnju koje sprovodi Institut za upravljanje snabdevanjem. ISM-ov indeks proizvodnje prati zapošljavanje, inventar proizvodnje, nove naloge i raspodelu zaliha.
  Praćenjem ISM indeksa proizvodnje, investitori imaju bolji uvid u stanje nacionalne ekonomije. Kada ovaj indeks raste, investitori mogu pretpostaviti da će doći do porasta na deoničarskom tržištu zbog povećanja profita korporacija. Suprotno može važiti za tržište obaveznicama, koje prikazuje opadanje s obzirom na porast ISM indeksa proizvodnje koji je baziran na osetljivosti na moguću inflaciju.
 • Purchasing Managers' Indexes (PMI) / Indeks menadžera za kupovinu (PMI)
  Ovi ekonomski indikatori dobijaju se mesečnim anketiranjem kompanija u privatnom sektoru i daju uvid u poslovno stanje sektora proizvodnje i usluga zemlje. Izveštaj sadrži glavnu cifru indeksa gde 50 označava sredinu sentimenta širenja-sužavanja. Što je veća udaljenost od 50, veće su promene stanja poslovanja.
 • New Home Sales / Prodaja novih stambenih jedinica
  Ovaj indeks prikazuje broj novih stambenih jedinica prodatih u prethodnom mesecu. Porast broja prodatih mesta stanovanja ukazuje na rast tržišta nekretnina koji podstiče ekonomiju. Izveštaj prodaje stambenih jedinica potvrđuje trendove potreba za stambenim prostorom koji su zabeleženi u prethodnim stadijumima, kao što je izdavanje dozvola za gradnju i završeni građevinski radovi, i smatra se glavnim indikatorom daljeg ekonomskog rasta i razvoja.
  Glavna brojka izražava promenu u prodaji stambenih jedinica u procentima u prethodnom mesecu.
 • Building Approvals / Građevinske dozvole
  Indikator prikazuje broj izdatih domaćih građevinskih dozvola na mesečnom nivou. Porast izdavanja novih dozvola ukazuje na trend porasta na tržištu nekretnina. Nekretnine generalno utiču na ekonomski razvoj, pa se potržnja za stambenim jedinicama povećava kada je bolje ekonomsko stanje i opada prilikom recesije. Brojke se mogu koristiti zajedno sa drugim brojkama u cilju prognoziranja celokupnog budućeg ekonomskog rasta i razvoja. Jako tržište nekretnina takođe prethodi povećanju potrošnje potrošača. Glavna cifra prikazuje procentualnu promenu broja izdatih novih građevinskih dozvola u toku prethodnog meseca.
 • Housing starts / Početak izgradnje stambenog prostora
  Ovaj indikator prikazuje stepen porasta izgradnje stambenih jedinica. Izveštaj o početku izgradnje stambenog prostora predstavlja indikator koji meri snagu građevinskog sektora i tržišta nekretnina. Ekonomisti takođe koriste ove brojke kao vodeći indikator celokupnog stanja ekonomije zbog uticaja koji promene ciklusa poslovanja imaju na faktore početka izgradnje stambenog prostora. Broj građevinskih radova opada na početku recesije i ubrzano raste sa boljim ekonomskim stanjem; posledično, povećan broj početka građevinskih radova prognozira jači ekonomski razvoj.
  Glavna brojka procentualno izražava promene u počecima izgradnje novih stambenih jedinica.
 • Existing Home Sales / Prodaja postojećih kuća
  Indikator prodaje postojećih kuća meri prodaju ranije izgrađenih domova u SAD-u. Ovaj izveštaj daje prilično tačan uvid u stanje na tržištu nekretnina, i zbog osetljivosti tržišta na promene u ciklusu poslovanja može predstavljati važan indikator celokupnog stanja u trenutku kada stanje tržišta nekretnina vrši jak uticaj na celokupnu ekonomiju.
  Iako se prodaja postojećih stambenih jedinica ne koristi za obračun BDP-a, ona ima uticaj na ekonomiju SAD-a. Prodavci prethodno korišćenih kuća često koriste kapitalni dobitak od prodaje nekretnina za potrošnju koja stimuliše ekonomiju. Veći nivoi trošenja novca takođe mogu dovesti do povećanja inflatornog pritiska, čak i kada utiču na ekonomski rast i razvoj.
  Izveštaj o prodaji postojećih stambenih jedinica nije blagovremeni indikator kao što su ostali indikatori vezani za stambene jedinice - prodaja novih stambenih jedinica i izdavanje građevinskih dozvola. Do trenutka objavljivanja izveštaja o prodaji postojećih kuća, već je moglo da dođe do promena na tržištu nekretnina.
 • Consumer Confidence / Poverenje potrošača
  Poverenje potrošača predstavlja merilo trenutnog sentimenta povodom ekonomskog stanja. Brojke proizilaze iz anketiranja hiljada potrošača o obrascima lične potrošnje i očekivanim vrednostima inflacije. Generalno, povećanje poverenja potrošača prethodi povećanju potrošnje, što dovodi do povećanja ekonomskog rasta i inflacije.
  Brojke iznad 50 prikazuju pozitivan potrošački sentiment, dok broj ispod 50 prikazuje negativno raspoloženje među potrošačima; što je veća udaljenost od 50, to je sentiment jači.
 • Trade Balance / Trgovački bilans
  Trgovački bilans predstavlja razliku uvoza i izvoza robe. Trgovački deficit govori da je uvoz veći od izvoza. Kada je izvoz veći od uvoza, javlja se trgovački suficit. Trgovački suficit govori o prilivu novca u zemlju kao nadoknadu za izvezenu robu.
  Trgovački bilans se ponekad deli na bilans roba i usluga.
  Trgovački bilans deo je tekućeg računa platnog bilansa.
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.