empty
 
 

Primenom principa talasa na tržištu trgovac može da izvrši tačno predviđanje ponašanja cene u određenom periodu. Ova vrsta analize tržišta može doneti siguran uspeh i pokazala se veoma efikasnim alatom profesionalnog trgovca.

Kako se primenjuje analiza talasa?

Prema teoriji Eliota Vejva, kretanje cene bilo kog valutnog para može se predstaviti grafikonom u obliku talasa. Talasi se dele na tri talasa impulsa koji prate trend i dva korektivna talasa koji se kreću u suprotnom pravcu od trenda. Ovi talasi označavaju se brojevima 1,2,3,4,5. Kada formiranje trenda postane manje aktivno, počinje korekcija cene koja je na grafikonu označena sa tri talasa. Dva od ova tri talasa su impulsi, dok je treći korektivni. Ovi talasi se označavaju sa A,B i C.

forex wave analysis

Glavna ideja analize talasa jeste da se kretanje cene odvija po određenom pravilu i da stalno dolazi do ponavljanja istog obrasca. Trgovci kada primenjuju analizu talasa na Forex-u mogu da predvide kretanje cene u određenoj fazi trenda. Ukoliko trgovac uđe na tržište u pravom talasu i na vreme zatvori nalog, on će ostariti profit. Da bi smanjili gubitke na Forex-u i ispravno postavili nivo prekida gubitka, trgovci treba da obrate pažnju na dužinu talasa. Po pravilu, što su duži talasi impulsi, to će biti duži i talasi korekcije.

Najteži deo primene analize talasa jeste ispravno određivanje vrste talasa. Da bi se izvršila tačna prognoza kretanja cene, neophodno je ispravno identifikovati impulsne i korektivne talase. Prepoznavanje korektivnih talasa je uglavnom teže. Teorija Eliota Vejva se može primeniti na bilo koje sredstvo – od akcija i deonica do valutnog para EUR/USD.

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.