Facebook
 
 

Aby ste sa ubezpečili, že ste medzi účastníkmi súťaže, uistite sa Váš obchodný účet spĺňa hlavnú požiadavku kampane, ktorá pozostáva zo vzorca: A - B + C > 1500 USD, kde A - je suma vkladov od 28. decembra 2015, B - je suma výberov od 28. decembra 2015, C - výsledok obchodovania (v prípade, že je negatívny, neberie sa do úvahy). Pre majiteľov InstaForex klubovej karty musí účet spĺňať nasledovné kritéria: A - B + C > 1000 USD, kde A je suma vkladov od 28. decembra 2015, B je suma výberov od 28. decembra 2015, C je výsledok obchodovania. V prípade, že С<0, podmienka je nasledovná: А - В > 1000 USD.

Otvoriť účet
Otvoriť účet
Vložiť prostriedky
Vložiť prostriedky

Formulár registrácie do súťaže

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.