empty
 
 
Pravidlá súťaže
Typ účtu: demo účty
Počiatočný depozit: USD 100,000
Opakovanie súťaže: Každé dva mesiace od 31. apríla do 31. decembra 2013
Trvanie súťaže: mesiac (každá súťaž pozostáva zo 4 kôl a finále)
Výhra: USD 55,000

Účastníci vykonávajú obchodné operácie na demo účtoch. Po skončení každého kola súťaže sú všetky obchody automaticky uzavreté na aktuálnych cenách. Za víťazov budú určení, tí ktorí dosiahnu najväčší stav účtu.

Usporiadavateľ súťaže a kampane preskúma konečné výsledky. Štart súťaže Veľký závod 2013 bude oznámený neskôr.


Can't speak right now?
Ask your question in the chat.