Facebook
 
 
Nastavenia
Hlavné charakteristiky:
Širka okna:
Výška okna:
Počet správ:
Jazyk:
 
Farba pozadia:
Farba okraja:

Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
Partnerský kód:
Najzaujímavejšie správy:
Font:    
Farba:
Font:    
Farba:
Ukážka informera
<a href="https://www.instaforex.com/sk/">InstaForex novinky spoločnosti</a>
Kód na vloženie

InstaForex správy sú automaticky aktualizované každých 30 sek.
Vzorový kód. Vložte ho to tela stránky (medzi <body> a </body>)

IFRAME verzia:
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.