Nastavenia
Šírka: (170-600)
Výška: (80-300)
Partnerský kód: ?
Kódovanie: UTF-8 WINDOWS-1251
Typ: Vertikálne Horizontálne
Animácia:
Jazyk:
Zobraziť v náhodnom poradí:
Okraj:
Orámovanie:
Tieňovanie:
Pozadie:
Farba riadkov:
Typ prechodu: lineárny radiálny bez pozadia
Farba:
Text:
Podmienka:
Tieňovanie:
Ukážka informera
<a href="https://www.instaforex.com/sk/">InstaForex portál</a>
Kód na vloženie

Vzor kódu. Vložte ho do tela stránky (medzi <body> a </body>)

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.