empty
 
 

Moving average envelopes (obálky): opis, úprava a aplikácia

Obálka je technický ukazovateľ, ktorý obyčajne tvoria dva kĺzavé priemery, ktoré sú zakreslené nad a pod úrovňou cenového rozpätia. Vzdialenosť hornej a dolnej čiary od cenovej hladiny je určená na základe volatility na trhu: čím vyššia je aktuálna volatilita, tým je vzdialenosť väčšia. Obálky sa teda používajú na vytváranie flexibilných kanálov, v rámci ktorých cena väčšinou kolíše.

Keď cena dosiahne hornú hranicu, je to signál na predaj; keď dosiahne dolnú hranicu, je to signál na kúpu.

Indikátor obálky pomáha určiť ďalší pohyb cien podľa nasledujúceho princípu: po akýchkoľvek výkyvoch sa cena vždy vráti k hlavnému trendu. Mnohí obchodníci sa domnievajú, že tento ukazovateľ je variantom slávnych Bollingerových pásiem. Tieto dva ukazovatele sú však zásadne odlišné. Čím viac sa cena odchyľuje od svojho kanála, tým viac obchodníkov je v zisku a tým bližšie je okamih, keď sa cena vráti na predchádzajúcu úroveň.

Výpočet

Horný pás = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

Dolný pás = SMA (CLOSE, N) * [1-K / 1000]

kde:

SMA - jednoduchý kĺzavý priemer;

N - spriemerované obdobie;

K / 1000 - hodnota posunu od priemeru (meraná v bázických bodoch).

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.