empty
 
 

Oscilátor gator: opis, úprava a aplikácia

Oscilátor gator vychádza z oscilátora Alligator a ukazuje mieru konvergencie/divergencie jeho bilančných čiar (vyhladený kĺzavý priemer). Horný histogram indikuje absolútny rozdiel medzi úrovňou červenej a modrej čiary. Rovnaké rozlíšenie len s opačným znamienkom ukazuje dolný histogram, keďže histogram sa zakresľuje zhora nadol.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.