empty
 
 

Indikátor kĺzavého priemeru (MA): vzorec a nastavenia: opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor kĺzavého priemeru (MA) zobrazuje priemernú cenu za určité časové obdobie. Tento ukazovateľ sa vypočíta podľa matematického priemeru ceny aktív za dané obdobie. Pri zmene dynamiky cien sa priemerná hodnota ukazovateľa buď zvyšuje, alebo klesá.

Existujú štyri typy kĺzavých priemerov: jednoduchý alebo aritmetický, exponenciálny, vyhladený a lineárne vážený. Indikátor MA možno použiť na výpočet postupného súboru údajov, ktorý zahŕňa otváracie a zatváracie ceny, najvyššie a najnižšie hodnoty, objem obchodu alebo hodnoty kĺzavého priemeru ďalších ukazovateľov. Niekedy obchodníci používajú kĺzavý priemer iných kĺzavých priemerov.

Rozlišujúcim znakom kĺzavého priemeru je jeho váhový koeficient, ktorý je priradený posledným údajom v súbore. Jednoduchý kĺzavý priemer teda ukazuje ceny, ktoré majú v danom období rovnaký váhový koeficient. Exponenciálne a lineárne vážené kĺzavé priemery priraďujú k posledným cenám v súbore väčší váhový koeficient.

Indikátor kĺzavého priemeru sa často vykladá tak, že vyjadruje koreláciu medzi vlastnou dynamikou a cenovou dynamikou. Ak je hodnota MA nižšia ako cena obchodného nástroja, malo by sa to vnímať ako signál na kúpu. A naopak, ak je hodnota MA vyššia ako cena, obchodník by mal vstúpiť do predaja.

Obchodovanie pomocou kĺzavých priemerov umožňuje investorom prijímať rozhodnutia v súlade so súčasným vývojom na trhu. Inými slovami, kupujú po tom, ako ceny dosiahnu dno a predávajú po tom, čo sa ceny dostanú na maximum. Metódu kĺzavého priemeru možno použiť aj pri iných ukazovateľoch. Korelácia je rovnaká: ak sa indikátor dostane nad hodnotu MA, pravdepodobne bude pokračovať v stúpaní; ak naopak klesne pod hodnotou MA, následne klesne ešte nižšie.

Typy kĺzavých priemerov:

Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA)

Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)

Vyhladený kĺzavý priemer (SMMA)

Priemerný vážený kĺzavý priemer (LWMA)

Vzorce na výpočet kĺzavých priemerov:

Jednoduchý kĺzavý priemer, SMA

Jednoduchý alebo aritmetický kĺzavý priemer sa vypočíta sčítaním zatváracích cien určitých období, napríklad 12 hodín, a vydelením cenového súčtu počtom období.

SMA = SUM (CLOSE, N) / N

SUM - súčet;

CLOSE (i) - zatváracia cena aktuálneho obdobia;

N - počet období.

Exponenciálny kĺzavý priemer, EMA

Exponenciálny kĺzavý priemer sa vypočítava prirátaním určitej časti aktuálnej uzatváracej ceny k predchádzajúcej hodnote MA. Pokiaľ ide o EMA, zatváracie ceny majú väčší váhový koeficient. Tu je vzorec výpočtu EMA:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i-1) * (100-P))

CLOSE (i) - zatváracia cena aktuálneho obdobia;

EMA (i-1) - hodnota MA predchádzajúceho obdobia;

P - percento použitia cenových hodnôt.

Vyhladený kĺzavý priemer, SMMA

Vzorec na výpočet prvej hodnoty vyhladeného kĺzavého priemeru je podobný vzorcu na výpočet jednoduchého kĺzavého priemeru.

SUM1 = SUM (CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

Druhá hodnota a ďalšie hodnoty sa vypočítavajú nasledovne:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1 + CLOSE (i)) / N

SUM - súčet;

SUM1 -súčet uzatváracích cien období N, ktoré sa začínajú od predchádzajúceho stĺpca;

SMMA (i - 1) - vyhladený kĺzavý priemer predchádzajúceho stĺpca;

SMMA (i) - vyhladený kĺzavý priemer aktuálneho stĺpca (okrem prvého);

CLOSE (i) - aktuálna zatváracia cena;

N - doba vyhladzovania.

Lineárny vážený kĺzavý priemer, LWMA

Pri lineárnom váženom kĺzavom priemere sa väčší váhový koeficient priraďuje najnovším údajom v súbore, pričom skoršie ceny majú menšiu váhu. Hodnota LWMA sa vypočíta vynásobením každej z uzatváracích cien určitým váhovým koeficientom.

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM - súčet;

CLOSE (i) - aktuálna zatváracia cena;

SUM (i, N) - súčet váhového koeficientu;

N - doba vyhladzovania.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.