empty
 
 

Klienti InstaForexu môžu benefitovať zo sledovania najnovších obchodov vykonávaných ForexCopy obchodníkmi pomocou funkcie live feed. Live feed poskytuje pohľad na obchodné nástroje, typy uzatvorených obchodov, veľkosť lotov, nákupných a predajných cenách, ziskoch a stratách, a krajiny z ktorých pochádzajú obchodníci.

Live feed zjednodušuje prepnutie na stránku ForexCopy monitoringu a na widgety z účtov. Tlačidlo Kopírovať poskytuje jednoduchý prístup k formuláru žiadosti o kopírovanie obchodníka.

Live feed zobrazuje iba niektoré náhodne vybrané obchody zo všetkých vykonaných obchodov v rámci ForexCopy systému. Live feed je automaticky aktualizovaný a nevyžaduje si refresh stránky.

Streamovanie obchodovania vo ForexCopy

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.