empty
 
 

Použitie partnerského kódu:

  • Vloženie partnerského kódu do HTML-, PHP- alebo iného typu informera;
  • Presmerovanie klienta z odkazu informera, ktorý obsahuje partnerský kód;
  • Uloženie partnerského kódu do tzv. cookies v prehliadači ktorý má klient nainštalovaný v počítači;
  • Klientská registrácia obchodného alebo partnerského účtu v InstaForexe;
  • Automatický záznam partnerského kódu, ktorý bol zaznamenaný v tzv. cookies klientského kabinetu a pridávanie týchto otvorených účtov k účtom ktoré už partner získal;
  • Platenie provízie partnerovi za obchody vykonané ním získanými klientami.

Navyše ku širokej škále informerov s partnerským kódom ponúka spoločnosť InstaForex svojim partnerom aby si pridali tento kód do svojich materiálov (internetovej reklamy), existuje tiež množstvo marketingových a propagačných nástrojov, ktoré sa môžu stať efektívnym nástrojom na zvyšovanie informačnej hodnoty webstránky partnera, pričom tieto nástroje umožňujú zaujať viac klientov a teda aj získať vyššiu sumu zarobených provízií.

Partnerský kód môže byť vložený do odkazu na akúkoľvek stránku oficiálnej Instaforex webstránky, tak isto môže byť vložený do linkov na ostatné partnerské zdroje, hlavne na mt5.com a miss-instaforex-asia.com.

Získajte viac informácií o partnerskej spolupráci, typoch partnerských programov a výhodách partnerstva s InstaForexom: partners.instaforex.com.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.