empty
 
 
06.10.2021 01:30 PM

Уважаеми търговци на InstaForex,

Бихме искали да Ви информираме, че бяха въведени големи промени в работата на сметки с функция без суап. Оттук нататък позициите по някои инструменти за търговия (валутни двойки, борсови индекси и фючърси) са напълно освободени от овърнайт суапове само за 7 дни от момента на отваряне на такива позиции. Ако поддържате сделката отворена за по-дълго, ще Ви бъде начислявана ежедневна такса, която ще бъде включена в извлечението за баланса, която ще бъде записана отделно като "ТАКСА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ПОЗИЦИЯ". Таксата за задържане на позиция се изчислява въз основа на стандартните условия за търговия на този конкретен инструмент.

Моля, коригирайте стратегиите си за търговия спрямо новините! Ако имате въпроси, винаги можете да се свържете с поддръжката на клиенти на InstaForex.

Обратно към новините


Други новини за компанията

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.