Facebook
 
 

Правила на кампанията "Търгувай Умно, Спечели Устройство"

1. Основни постановления

  • 1.1 Име на кампанията - "Търгувай Умно, Спечели Устройство" (от тук нататък - Кампанията).
  • 1.2 Кампанията е организирана от InstaForex Group (от тук нататък - Организатора)
  • 1.3 В рамките на кампанията ще бъдат проведени следните томболи:
   • Томболи за мобилни устройства: iPad, iPhone, Blackberry и Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Продължителността на Кампанията е два месеца и за този период ще бъдат раздадени четири устройства от InstaForex Company.

2. Участници

  • 2.1. Пълнолетни граждани, които имат реални търговски сметки в ИнстаФорекс (от тук нататък - Участника) могат да се включат в Кампанията.
  • 2.2. За да вземат участие в Кампанията, е необходимо да захранят реалната търговска сметка в ИнстаФорекс с не по-малко от 500 USD по време на Кампанията и да се включат от страницата за регистрация.
  • 2.3. Участникът има правото да открие повече от една сметка и да я регистрира в Кампанията, за да увеличи шансовете си за победа. Все пак, ако от Администрацията на Конкурса засекат повече от 100 търговски сметки, регистрирани от един човек, те са задължени да намалят броя сметки до 100.
  • 2.4. Всяка сметка, която изпълнява следното условие: A - B + C > 500 USD, където A е стойността на депозитите от 1 януари 2020, В е сумата на тегленията от 1 януари 2020, С е търговският резултат, има правото да бъде регистрирана в Кампанията.

3. Определяне на победителите

3.1. Определяне на победителя в кампанията "Търгувай Умно, Спечели Устройство" (от тук нататък наричан още Победителят)

  • 3.1.1. Сметката на победителя ще бъде определена по следната схема: последните 5 цифри на сметката се използват за определяне на победителя "без значение дали номерът на сметката се състои от 5,6 или 7 цифри). Ако тези 5 цифри съвпаднат с номера на устройството, тогава собственикът на сметката ще спечели едно от устройствата от ИнстаФорекс - iPad, iPhone, Blackberry или Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. На всеки две седмици от началото на новото техлене в 23:59, ще бъдат фиксирани котировките от момента на затваряне на търговската сесия за следните валутни двойки:
   • Първата цифра от номера на устройството - последната цифра от цената на затваряне на EUR/USD
   • Втората цифра от номера на устройството - последната цифра от цената на затваряне на GBP/USD
   • Третата цифра от номера на устройството - последната цифра от цената на затваряне на USD/JPY
   • Четвъртата цифра от номера на устройството - последната цифра от цената на затваряне на USD/CHF
   • Петата цифра от номера на устройството - последната цифра от цената на затваряне на USD/CAD
  • 3.1.3. Дата и час на фиксиране номера на устройството:
   • 1 Номер на устройство (iPad - номер) се фиксира на 15тия ден от цикъла в 23-59*;
   • 2 Номер на устройство (iPhone - номер) се фиксира на 30тия ден от цикъла в 23-59*;
   • 3 Номер на устройство(Blackberry - номер) се фиксира на 45тия ден от цикъла в 23-59*;
   • 4 Номер на устройство(Samsung Galaxy Tab - номер), се фиксира на 60тия ден от цикъла в 23-59*;
  • 3.1.4. Ако не-участваща сметка съвпадне с генерирания номер на устройство, тогава предходната или следващата се определя като Победител. Победителят се избира на принципа на най-големия депозит, изчислен по формулата: A - B + C.
  • 3.1.5. Ако номерът на устройство, генериран по гореспоменатия начин съвпадне с 5-цифрен номер на сметка, 6-цифрена сметка с изключена първа цифра и 7-цифрена сметка с изключени първите две цифри, тогава наградата - мобилни устройства iPad, iPhone, Blackberry и Samsung Galaxy Tab ще бъдат подарени на притежателя на сметка с най-голям баланс. Балансът се изчислява по следната формула: A - B + C. Вижте клауза 2.4.

4. Публикуване на Резултати

  • 4.1. Може да бъде публикувана статистика по страни и региони.
  • 4.2. Резултатите от кампанията се публикуват в рамките на 7 дни, след приключване на кампанията и всички необходими проверки.
  • 4.3. Резултатите от кампанията се публикуват на официалния сайт instaforex.com.

5. Получаване на Награда

5.1. Основни постановления

  • 5.1.1. В рамките на 20 дни след публикуване на резултатите, Победителят се споразумява с Организатора по телефона за дата, време и място за получаване на наградата.
  • 5.1.2. След като печелившата търговска сметка е определена, Организаторът проверява информацията на Победителя и неговата легитимност в Кампанията според клаузи 2.1. - 2.3. от тези постановления. В случай, че част или цялата информация се окаже невярна или Участникът няма право да се включи в Кампанията, томболата се счита за невалидна.
  • 5.1.3. В случай, че процедурата по вземане на наградата (липса на документ за самоличност или изтичане на същия и т.н) е нарушена от Победителя, Организаторът запазва правото си да откаже наградата.

5.2. Получаване на Големите Награди в Кампанията - iPad, iPhone, Blackberry и Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. Победителят може да получи само една от големите награди в Кампанията в един от представителните офиси на Компанията в Руската Федерация (Калининград, Москва, Санкт Петербург) или същата може да бъде доставена до всяка част от света, в съответствие с решението на Победителя.
  • 5.2.2. Наградата се предава на Победителя, само след проверка на документ за самоличност и подписване на Сертификат за Приемане, където е написана следната информация: пълно име, дата на раждане, данни от ЛК и телефонен номер с код за съответната държава или град. В случай, че Победителят не предостави тази информация, Организаторът запазва правото си да не награди Победителя.
  • 5.2.3. В случай, че Победителя в Кампанията няма възможност да получи Наградата, може да се сключи договор за цесия с друг човек, упълномощен от Победителя.
  • 5.2.4. След като наградата е получена, Участникът в Кампанията е отговорен за плащането на данъци и всякакви други плащания, наложени от Държавата.
  • 5.2.5. Вместо голямата награда в Кампанията - едно от устройствата iPad, iPhone, Blackberry или Samsung Galaxy Tab - Победителят може да вземе алтернативна награда: управлявана сметка с $1250. Тази търговска сметка е субект на следните специални условия:
   • Победителите трябва да открият и верифицират своите търговски сметки в рамките на 30 дни от публикуване резултатите от конкурса.
   • Първоначалният депозит в размер на $1,250 се кредитира по търговската сметка, само след като победителят получи второ ниво на верификация за тази сметка.
   • Първоначалният депозит в размер на $1,250 не е достъпен за теглене, но всяка печалба, направена над бонусните средства, може да бъде изтеглена без ограничения.

6. Заключителни постановления

  • 6.1. Организаторът организира сигурността на всички данни, свързани с провеждането на Кампанията срещи неоторизиран достъп и не е задължена да предоставя информация на трети страни.
  • 6.2. Името на Победителя може да бъде публикувано от Организатора в рекламни материали, според условията на Споразумението. Всички авторски права на рекламните материали, направени използвайки гореспоменатите данни, са запазени от Организатора.
  • 6.3. Всички спорове и несъгласия, които могат да възникнат във връзка с Кампанията и нейните резултати, се решават с преговори.
  • 6.4. Участие в Кампанията значи запознаване и приемане на нейните условия и постановления.
  • 6.5. Ако Победителят в Кампанията откаже да следва правилата, това се счита за причина за изключване на сметката му от списъка с участници.

7. Език

  • 7.1. Езикът на настоящите правила е Английски.
  • 7.2. За удобство на Участника, Организаторът може да предостави правилата на език, различен от Английски. Преведената версия на правилата е с информативен характер.
  • 7.3. В случай на различия в прочита на преведените версии и правилата на Английски, тези на Английски се считат за приоритетен референтен стандарт.

Начална страница на конкурса Победители в конкурса Изчисли шансовете Регистрация

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.