empty
 
 

Правила на FX-1 Рали от ИнстаФорекс

I. Общи положения

 • 1. Конкурсът се нарича FX-1 Рали (от тук нататък "Конкурса").

  2. Конкурсът се провежда от InstaForex Group (от тук нататък "Организатора").

  3. Конкурсът е с продължителност 24 часа от петък 00:00 до петък 23:59.

  4. Наградният фонд на всеки етап от конкурса се равнява на USD 1500 е се разпределя между победителите по следния принцип:

  • - 1-во място - 500 щатски долара;
   - 2-ро - 400 щатски долара;
   - 3-то място - 300 щатски долара;
   - 4-то място - 200 щатски долара;
   - 5-то място - 100 щатски долара.

   Тези средства не могат да бъдат изтеглени, но печалбата, направена с тях, е разрешена за изтегляне без никакви ограничения.

  5. Можете да се регистрирате за конкурса следващата седмица през предстоящата него седмица. Регистрацията приключва 1 (един) час преди началото на конкурса.

II. Участници

 • 1. Всеки притежател на сметка в ИнстаФорекс има право да вземе участие в Конкурса (Участник) всяка седмица.

  2. Конкурсът е достъпен единствено за пълнолетни трейдъри (над 18 годишна възраст).

  3. Всеки участник трябва да премине процедурата по регистрация на сайта на компанията.

  4. Участникът открива нова демо сметка за всяка стъпка от Конкурса.

  5. Участникът се съгласява да предоставя вярна информация при регистрацията: три имена, идентични с тези, посочени в документа за самоличност на Участника и достъпен имейл адрес.

  6. В случай на засичане на активност на две или повече сметки с едно и също IP, администрацията може да дисквалифицира техния собственик. В този смисъл, ние силно препоръчваме да избягвате използването на GPRS и 3G модеми.

  7. Организаторът запазва правото си да откаже регистрация на всеки участник, без да дължи обяснение за причината, или да дисквалифицира участника по време на Конкурса или след като Конкурът е приключил. Причина за дисквалификация може да бъде откриването на голям обем противоположни сделки с една и съща валутна двойка на различни търговски сметки в приблизително едно и също време, както и използването на грешки в потока на котировките за получаването на гарантирана печалба.

  8. Участникът се съгласява с всички ограничения и правила, регулиращи този Конкурс.

  9. Използването на сметки на роднини в Конкурса е забранено. В случай, че данните при регистрацията, посочени от един Участник, съвпаднат с данните на друг Участник, компанията би го сметнала за причина за дисквалификация.

III. Търговски Условия

 • 1. След премината регистрация Участникът получава демо сметка.

  2. Първоначалният депозит се състои от USD 40000 за всички Участници и не се променя.

  3. 1:500 ливъридж.

  4. Всички поръчки, поставени на непазарни цени, ще бъдат отказани. Администрацията на Конкурса запазва правото си да дисквалифицира сметката, в случай, че е била използвана за търговия по непазарни котировки.

  5. Участникът може да използва всякакви търговски съветници и стратегии.

  6. Основните валутни двойки и валутните кръстове са единствените достъпни за търговия инструменти в Конкурса.

  7. Минималният търговски обем е 0.01 lot, максималният търговски обем е 10 лота.

  8. Участникът може да направи търговската си сметка без суап, като се свърже със съпорт отдела.

  9. Максималният брой отворени сделки, включително чакащите, е 7.

  10. Стоп аут нивото е 10%.

  11. Останалите търговски правила са аналогични на тези, регулиращи други конкурси на ИнстаФорекс.

IV. Публикация на резултати

 • 1. Балансът по сметките на Участниците е достъпен на уебсайта на Организатора по време на целия Конкурс.

  2. Организаторът запазва правото си да публикува резултати, след като Конкурсът приключи.

  3. Данни за местонахождението на Участниците също могат да бъдат публикувани.

  4. Резултатите от Конкурса се публикуват в рамките на 14 дни от неговия край или след като са приключили всички разглеждания.

V. Определяне на победителите

 • 1. Сделките се затварят автоматично според настоящите котировки, през последните 10 минути до края на Конкурса. Участниците приемат факта, че цените на затваряне могат да варират, заради няколко минутната разлика при затварянето. Натрупаните суапове също се взимат предвид при определяне на победителите.

  2. След като Конкурсът приключи, Участниците с най-голям баланс ще бъдат определени за победители.

  3. В случай, че двама Участници имат еднакви баланси, Организаторът трябва да реши кой да заеме първото място.

  4. Участниците в Конкурса се съгласяват с публикуването на техните имена.

  5. Участникът няма право да придобие две награди за един месец. В случай, че Участникът вземе награда повече от веднъж месечно, неговата сметка отпада от Конкурса и наградите се разпределят от неговото място надолу.

  6. За да получи наградата, всеки победител трябва да изпълни следното изискване: поне 5% от цялата печалба трябва да е получена от търговски резултати на GBPUSD и 5% от цялата печалба от търговски резултати на GBPJPY.

  7. Организаторът запазва правото си да откаже заявката за регистрация на Участник, без да дължи обяснение, или да дисквалифицира Участник или по време на Конкурс, или след като той е приключил, при преки или косвени доказателства за измамни действия с наградните средства.

  8. Компанията запазва правото си да откаже кредитиране на наградните средства, ако Участникът придобие награни в една или повече сметки.

VI. Получаване на Награда

 • 1. Победителите трябва да открият и верифицират свои реални търговски сметки в рамките на 30 дни, след публикуване резултатите от конкурса.

  2. Наградата ще бъде кредитирана по верифицирана реална търговска смекта, открита от победителя.

  3. Победителят поема отговорност за всяка активност на сметката, открита от Администрацията на Конкурси и Кампании или от самия победител, в рамките на регулациите, наложени от InstaForex Group.

  4. Наградите не могат да бъдат изтеглени. Все пак, печалбата, направена над наградната сума, може да бъде изтеглена без каквито и да е ограничения.

  5. Организаторът запазва правото си да обяви вече дадени награди за невалидни или за отказ, при преки или косвени доказателства за измамни действия с наградата.

  6. Търговската сметка се таксува автоматично при подаване заявката за теглене. При приемането на заявката, специалистите се уверяват, че съотношението между баланса и свободния марж е в съответствие със сумата, достъпна за теглене. В случай на несъответствие, сумата, посочена във формата за теглене, се кредитира обратно по сметката.

VII. Език

 • 1. Езикът на настоящите правила е английски.

  2. За удобство на Участника Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английски. Преведената версия на правилата е единствено с информативен характер.

  3. В случай на различие в прочита на преведените версии и правилата на английски, правилата на английски език се считат за референтен стандарт.

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.