empty
 
 

Цената на една валута спрямо друга постоянно се променя (нараства или спада). Например ако кажем, че Щатския долар пада, не е ясно за какво говорим, тъй като може да се покачи спрямо Австралийския долар и да спадне спрямо еврото. Валутите винаги се търгуват по двойки. Тъй като валутите се котират една спрямо друга, имената на валутите могат да бъдат разделени с наклонена черта (/) и записани по следния начин: EUR/USD.


Валутните двойки отговарят на съотношението на цените на съответните валути. Например цената на двойката EUR/USD покзава с колко Щатски долара можете да закупите едно евро. Първата валута в двойката е базовата валута, а втората - валутата за котиране. Еврото е базова валута спрямо други основни световни валути. Съществуват следните базови валутни двойки:


Символ Име Разговорно име
EUR/USD евро, Щатски долар Евро
USD/JPY Щатски долар, йена Йена
GBP/USD паунд, долар Стерлинг или Кабел
USD/CHF Щатски долар, франк Swissy
AUD/USD Австралийски долар, Щатски долар Aussie
USD/CAD Щатски долар, Канадски долар Loonie
NZD/USD Новозеландски долар, Щатски долар Киви

Съществуват така наречените основни двойки, с които се извършват около 75% от пазарните операции на Форекс пазара: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, и USDJPY. Както може би вече сте забелязали, Щатския долар присъства във всички тези двойки, така ако валутната двойка съдържа Щатски долар тя се счита за основна. Двойките които не съдържат Щатски долар се наричат кросове или крос куросве. Най-активно търгуваните са следните кросове.


Символ Име
EUR/CHF евро - франк
EUR/GBP евро - паунд
EUR/JPY евро - йена
GBP/JPY паунд - йена
AUD/JPY Австралийски долар - йена
NZD/JPY Киви - йенаGBP/USD.
Черна Сряда 1992
GBP/USD.
Черна Сряда 1992
По този начин, нека разгледаме най-забележителните събития в историята на валутните двойки.
Един от най-интересните моменти в Историята на Форекс пазара беше показан от британския паунд през есента на 1992 г., на 16 септември. Този ден е известен като Черната сряда, в която британците отбелязоха най-големия си спад. Той беше наблюдаван най-вече при валутните двойки GBP / DEM (британски паунд - германска марка) и GBP / USD (британски паунд - щатския долар).
Спадът на британската лира спрямо щатския долар в периода от ноември до декември 1992 беше в размер на 25% (от 2.01 до 1.51 GBP/USD).

Основните причини за тази "стерлинг криза" се смятат, че участието на Великобритания в Европейската валутна система в коридори с фиксиран валутен курс; скорошните парламентарни избори; намалението на промишленото производство; усилията на Банката на Англия да задържи курса на паритет за германската марка, както и драматичния отлив на инвеститори. В същото време, в резултат на рентабилността, немският валутен пазар стана по-привлекателен, отколкото английския. Всичко на всичко, спекулантите се бяха устремили да продават паунда за германски марки и щатски долари. Последиците от валутната криза бяха, както следва: рязко увеличение на лихвения процент от 10% на 15%, британското правителство трябваше да приеме девалвацията на паунда и да се отцепи от Европейската валутна система. В резултат на това, лирата се върна към плаващ валутен курс.USD/JPY.
1997 Азиатска финансова криза
USD/JPY.
1997 Азиатска финансова криза
Друга интересна валутна двойка е тази на щатски долари срещу японски йени (USD / JPY). Щатският долар и японската йена са трети в списъка на най-търгуваните валутни двойки след EUR / USD и GBP / USD. Те се търгуват най-активно по време на сесиите в Азия. Движенията на тази двойка обикновено са гладки; Двойката USD / JPY бързо реагира на покачването на риска на финансовите пазари.

От средата на 80-те години, рейтингът на йената започна активно да се покачва спрямо американския долар. В началото на 90-те оживеното икономическо развитие се превръща в застой в Япония, увеличавайки безработицата; доходите и заплатите се понижиха, както и стандарта на живот на населението в страната.

А от началото на 1991 г., това предизвика фалити на множество финансови организации в Япония. В резултат на това, котировките на Токийската фондова борса се сринаха, йената девалвира, а след това започна една нова вълна от фалити сред производствените компании. През 1995 г. беше записан исторически минимум на двойката USD / JPY, на -79.80.

Това започна през 1997-1998, когато азиатската криза доведе до срив на йената. Това даде резултат в преобръщането на двойката йена-щатски долара от 115 йени за един щатски долар до 150.

Глобалната икономическа криза докосна почти всички области на човешката дейност. Форекс валутният пазар не беше изключение. Въпреки че Форекс участниците (централни банки, търговски банки, инвестиционни банки, брокери и дилъри, пенсионни фондове, застрахователни компании и транснационални компании) са в трудно положение, Форекс пазарът продължава да функционира успешно, той е стабилен и печеливш, както никога преди.

Финансовата криза доведе до драстични промени на световните валутни стойности. По време на кризата, йената се засили най-вече срещу всички други валути. Нито американския долар, нито еврото, а йената се оказа най-надеждния валутен инструмент за търговия. Една от причините за подобно укрепване може да се окаже, че е търговците, необходими, за да се намери убежище на фона на паричната хаос. Други специалисти обясниха повишението на цената на йената, с отказва за търговия със сделки кери. По този начин, по-долу има валутни промени в големите двойки на йената.


Валутната двойка Стойност преди кризата (08/2008) Стойност след кризата (01/2010) Промяна в %
USD/JPY 110.38 89.97 -18.5
GBP/JPY 213.50 142.79 -33.22
EUR/JPY 168.48 122.16 -27.5

От таблицата може да се види, че йената укрепва спрямо Щатския долар с повече от 18%, срещу еврото с 27.5% и срещу паунда с 33%. Сред най-силните валути, на 4-то място се нарежда Щатския долар. Колкото и странно да звучи Щатския долар остава най-сигурната валута в света, независимо от напредващата рецесия в САЩ, спада на финансовата система, похарчените $750 милиарда по плана на Полсън за възстановяване на икономиката и постоянния ръст на външния дълг, който възлиза на дузина милиарда долара. Инвеститорите продължават да разчитат на него. По-долу ще намерите списък с промените на котировките спрямо долара.


Валутната двойка Стойност преди кризата (08/2008) Стойност след кризата (01/2010) Промяна в %
EUR/USD 1.5619 1.4328 -8.3
USD/CHF 1.0820 1.0555 -2.5
GBP/USD 1.9774 1.5990 -19.2

От данните по-горе се вижда, че Щатския долар се е повишил спрямо еврото с 8.3% и спрямо паунда с 19.2%. Спрямо йената и франка се регистрира спад. Съответно от 18.5% и 2.5%.

В класацията еврото заема 12-та позиция. Негативните фактори за него са: свиването на БВП и продукцията на най-големите страни от евро зоната (Германия, Франция и Италия), страховете от рецесия в ЕС, докладите за стагнация в производството, инфлацията и огромните чуждестранни дългове на Евро членките, в частност Португалия, Ирландия, Испания и Гърция. За последната има и опасност за отделяне от евро зоната. Спада при еврото е повлиян от прехвърлянето на позициите на инвеститорите от тази валута към валутите-обежища (Щатския долар и йената). Таблицата описва промяната на валутните курсове спрямо еврото:


Валутната двойка Стойност преди кризата (08/2008) Стойност след кризата (01/2010) Промяна в %
EUR/CHF 1.6352 1.4747 -8.8
EUR/GBP 0.7900 0.8991 13.8
EUR/AUD 1.6974 1.5658 -7.7

По време на финансовата криза еврото отстъпи спрямо следните основни валути: Щатски долар - с 8.3%, йена - с 27.5%, франк - с 8.8% и Австралийски долар - с 7.7%. От всичко казано по-горе можем да твърдим, че Форекс пазара за разлика от стоковия пазар и другите бизнес дейности след световната икономическа криза не е пострадал, а точно обратното единствено е спечелил.

Много от пазарните участници натрупаха големи печалби през този период на криза и за тях се оказа доста добър. В ситуацията много хора виждат края на кризата точно във Форекс пазара. Както често казват в Китай: кризата не представлява само сътресения в икономиката и социално напрежение, но и благоприятно време за инвестиции и решаване на много проблеми.


Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.