Facebook
 
 

Фючърс търговия

Какъв е фючърсният договор
Видове фючърси
Фючърс търговия с ДЗРs
Плюсове и особености на търговията с фючърсни ДЗРs
Време за изтичане и график за търговия
Стратегии за търговия с фючърсни ДЗР
Ползи от търговията с фючърсни ДЗРs с ИнстаФорекс
Условия за търговия с ДЗР за фючърси
Други инструменти за търговия

Какво е фючърсен договор?

Фючърсният договор е споразумение между купувач и продавач, че даден актив, като продукт, валута или индекс, ще бъде закупен на предварително определена цена и дата в бъдеще. Други подробности (пакет, маркировка, количество) са посочени в спецификацията на фючърсния договор.

Тъй като фючърсните договори са стандартизирани по отношение на срока на валидност и размера на договора, те могат да бъдат свободно търгувани на борсите. И двете страни имат задължения за размяна, докато не бъдат изпълнени фючърсите.

Видове фючърси

Физическа доставка

Договорът от този вид предполага правно споразумение за закупуване и продажба на конкретен стоков или финансов инструмент. Такъв договор определя цената и обема на базовия актив, както и срокът за плащане. Те се използват в сектора на реалната икономика, тъй като доставката служи като гаранция за продажбите, и застрахова страните срещу промените, които ще настъпят в бъдеще на пазара. Такива фючърсни договори най-често се сключват в земеделската индустрия, например фючърси върху цената на стоките през следващия сезон. В случай на неизпълнение, обменителят налага наказание на виновната страна.

Плащане в брой

Фючърсните договори не означават физическа доставка на актив, а изискват парично споразумение между страните в определен срок. Например, след като получи договор за петрол, който струва 60 евро за барел, титулярът на договора ще получи печалба от 10 евро, ако цената се повиши до 70 евро. Такива договори се използват в търговията, тъй като няма нужда да се работи с транспорта и складирането на нефт. Персонален компютър и достъп до интернет са достатъчни за извършване на транзакции.

Бърз факт:
Физически доставени фючърсни договори могат да бъдат сключени и в промишления сектор. Така например фючърсите върху петрола могат да бъдат физически доставени и да бъдат уредени в брой.

Търговски фючърсни ДЗРs

Предлагаме популярния инструмент за търговия - договор за разлика (ДЗР). Това е финансов дериватив, който позволява на инвеститорите да търгуват с активи на пазара на стоки и акции, без всъщност да ги притежават. Принципът на търговия с ДЗР е, че спекулантът купува или продава договор за притежаване на акции или стокови фючърси, вместо физическата доставка на тези активи. Независимо от това, търговецът печели същите печалби, както ако спекулира с действителни активи на тези пазари. Изпълнението на договора обаче е опростено.

Каква е разликата между ДЗР върху фючърси и ДЗР върху акции или индекси?

Всъщност базовите активи на ДЗР върху фючърсите са стоки. Клиентите на ИнстаФорекс са свободни да търгуват с ДЗР върху благородни метали, суров петрол, природен газ, селскостопанска продукция и т.н. Пълният списък на наличните за търгуване активи е предоставен на уеб страницата с търговски инструменти.

Ползите от търговията с ДЗР за фючърси

Денонощна онлайн търговия
Търговските фючърси на такива популярни стоки като злато и петрол са на разположение 24 часа в денонощието, което е много удобно, тъй като може да се съчетава с работа или учене.
Висока ликвидност и големи обеми на търговия дневно
Фючърсните договори за злато и сребро са в голямо търсене. Те могат да бъдат използвани в краткосрочна стратегия и дори скалпиране.
Надеждност и стабилност
Ако предпочитате дългосрочни инвестиции, обърнете внимание на фючърсните договори за селскостопанска продукция, които са търсени всеки ден.
Търговия в който и да е срок
Докато повечето фючърси имат дати на изтичане, ДЗРS за фючърси могат да се търгуват независимо от това, тъй като брокерът може да промени датите на валидност до нови.
Широка гама от инструменти
ИнстаФорекс предлага на клиентите си възможност да избират от редица инструменти като фючърсни ДЗР, подходящи както за дългосрочни, така и за краткосрочни инвеститори.
Лесно изпълнение на търговията
Фючърсните ДЗР привличат клиенти със същата печалба като реалните активи, но сделката е по-опростена. Нещо повече, ДЗР за търговия не изисква големи инвестиции.

Време за изтичане и график за търговия

Времето за търговия с ДЗР върху фючърсите варира в зависимост от базовия актив. Търговията с популярни фючърсни договори, за разлика от златото и суровия петрол, се предлага денонощно на различните фючърсни пазари на световни стоки.

Времето за търговия със стоки, които са ниша и по-малко популярни, като памук или царевица, е ограничено. През нощта GMT, търговията с тези стоки не се извършва на каквато и да е борса. Сред тези стоки има също дървен материал (дървен материал), кафе, какаови зърна, захар и замразен портокалов сок. Освен това търговията с тези фючърси е сезонно коригирана.

Говорейки за времето на изтичане, ДЗРs върху фючърсите имат някои предимства в сравнение с класическите фючърсни договори. Последните се доближават до текущата пазарна цена в момента на изтичане и няма значение дали дадена сделка е печеливша или не. В същото време ДЗР върху фючърсите могат да бъдат заменени от брокер с подобни фючърси със следващата дата на изтичане преди изтичането им. Това не оказва влияние върху сделките на търговеца и дава възможност да се търгуват ДЗР върху фючърси с всякакви срокове на изтичане.

Стратегии за търговия с фючърси ДЗРs

Когато работят с фючърсни ДЗР, търговците могат да получат печалби, ако в бъдеще направят правилно прогнозиране на ценовите движения. Цената може да се покачва или намалява - зависи от нивата на предлагане или търсене на актива. Разработени са няколко стратегии, за да се направят по-ефективни търговията с фючърсни договори за разлика. Ето два от тях.

Дълга покупка. При закупуване на стока търговецът отваря дълга търговия. За да се направят печалби от тази търговия, е необходимо цената на активите да се повиши. По-добре е да сключвате договори за селскостопански продукти и храни в рамките на тази стратегия. Това не са най-популярните активи, но селскостопанските стоки винаги са търсени в ежедневието и имат доста големи обеми на производство. Например, изгодно е да отворите дългосрочни сделки с какао на зърна или царевица, купувайки актив на дъното на пазара (когато цената е минимална). По този начин търговците могат да спасят капитала си. Тази стратегия обаче не гарантира огромни печалби.

Къса продажба. Този тип сделка е противоположна на дългосрочната сделка за купуване. Всъщност търговците предприемат същите стъпки, но печалбите се генерират, ако цената на активите спадне. В този случай е по-добре да се търгуват фючърсни договори за злато и сребро, тъй като тези активи са доста популярни.

Освен тези две стратегии, търговците могат да прилагат хеджиране и двойна търговия (ако това е разрешено от брокер). Търговските фючърсни ДЗРs са чудесна възможност както за начинаещи, така и за опитни търговци с малък начален капитал. Базовите стратегии са прости и помагат на търговците да получават печалба, без да инвестират големи суми и без действително притежаване на базовите активи.

Условия за търговия с ДЗР за фючърси

Метали
Заглавие Група Символ Tick размер Tick цена Комисиона Margin Сесия Най-близката дата на изтичане на срока
Platinum Метали #PLF 0.5 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
За неопределено време
Palladium Метали #PAF 0.5 10 $ 30 $ 750 $ 01:00-24:00
За неопределено време
Futures Gold Метали #GCH21 #GCJ21 #GCK21 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
30.03.2021
Futures Copper Метали #HGJ21 #HGK21 #HGM21 0.001 10 $ 30 $ 750 $ 01:00-24:00
31.03.2021
Futures Silver Метали #SIJ21 #SIK21 #SIM21 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
31.03.2021
Енергия
Заглавие Група Символ Tick размер Tick цена Комисиона Margin Сесия Най-близката дата на изтичане на срока
miNY Crude Oil Енергия #QMJ21 #QMK21 #QMM21 0.03 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
19.03.2021
Crude Oil Light Sweet Енергия #CL 0.01 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
За неопределено време
(22.03.2021) [1]
miNY Natural Gas Енергия #QGJ21 #QGK21 #QGM21 0.005 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
26.03.2021
Natural Gas Енергия #NG 0.001 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
За неопределено време
(29.03.2021) [1]
Brent Crude Oil Енергия #XBZK21 #XBZM21 #XBZN21 0.01 10 $ 30 $ 1500 $ 01:00-24:00
31.03.2021
NY Harbor Gasoline Енергия #XRBJ21 #XRBK21 #XRBM21 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 01:00-24:00
31.03.2021
Heating Oil Енергия #HOJ21 #HOK21 #HOM21 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 01:00-24:00
31.03.2021
Агрикултура
Заглавие Група Символ Tick размер Tick цена Комисиона Margin Сесия Най-близката дата на изтичане на срока
Futures Live Cattle Агрикултура #LEJ21 #LEM21 #LEQ21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
05.04.2021
Futures Lean Hog Агрикултура #HEJ21 #HEK21 #HEM21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
15.04.2021
Futures Feeder Cattle Агрикултура #GFH21 #GFJ21 #GFK21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
25.03.2021
Futures Wheat Агрикултура #ZWK21 #ZWN21 #ZWU21 0.3 10 $ 30 $ 500 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybeans Агрикултура #ZSK21 #ZSN21 #ZSQ21 0.25 10 $ 30 $ 800 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybean Oil Агрикултура #ZLK21 #ZLN21 #ZLQ21 0.01 10 $ 30 $ 1000 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybean Meal Агрикултура #ZMK20 #ZMN21 #ZMQ21 0.1 10 $ 30 $ 1000 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Corn Агрикултура #ZCK21 #ZCN21 #ZCU21 0.2 10 $ 30 $ 500 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Стоки
Заглавие Група Символ Tick размер Tick цена Комисиона Margin Сесия Най-близката дата на изтичане на срока
Orange Juice Стоки #JOH21 #JOK21 #JON21 0.25 10 $ 30 $ 500 $ 15:00-21:00
01.03.2021
Sugar Стоки #SBH21 #SBK21 #SBN21 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10:30-21:00
02.04.2021
Lumber Стоки #LBSH21 #LBSK21 #LBSN21 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 17:00-00:00
15.03.2021
Cocoa Стоки #CCK21 #CCN21 #CCU21 2 10 $ 30 $ 500 $ 11:45-20:30
19.04.2021
Coffee Стоки #KCK21 #KCN21 #KCU21 0.25 10 $ 30 $ 1000 $ 11:15-20:30
22.04.2021
Cotton Стоки #CTK21 #CTN21 #CTV21 0.07 10 $ 30 $ 500 $ 04:00-21:20
26.04.2021
Индекси
Заглавие Група Символ Tick размер Tick цена Комисиона Margin Сесия Най-близката дата на изтичане на срока
US Dollar Index Индекси #USDX 0.01 1.00 $ 0 $ 1 % 01:00-24:00
За неопределено време
S&P 500 Index Индекси #SPX 0.01 0.01 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
Dow Jones Industrial Average Индекси #INDU 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
Swiss Market Index Индекси #SMI 0.1 0.1 CHF 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
FTSE 100 Индекси #FTSE 0.1 0.1 GBP 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
Nasdaq-100 Индекси #NDX 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
Nikkei 225 Индекси #N225 1 1 JPY 0 $ 1 % 04:35-09:09 [2]
За неопределено време
Hang Seng Index Индекси #HSI 1 1 HK$ 0 $ 1 % 04:30-10:59 [2]
За неопределено време
DAX 30 Индекси #DAX 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
IBEX35 Индекси #SPAIN35 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-20:59
За неопределено време
Netherlands 25 Index Индекси #AEX25 0.01 0.01 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
FTSE MIB Индекси #ITALY40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-18:29
За неопределено време
STOXX Europe 50 Индекси #STOXX50 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време
Australia 200 Index Индекси #ASX200 0.1 0.1 AUD 0 $ 1 % 03:00-08:59
За неопределено време
CAC40 Индекси #FRANCE40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
За неопределено време

Бай-суап за всички инструменти за търговия е -0.1, Сел-суап е -0.2.
Минималната стойност на търговията е 0.01 лота (1 лот за центови сметки).

Търговията с ДЗРs и фючърсни договори с ИнстаФорекс предлага следните предимства

Търговията е възможна чрез персонален компютър или мобилно устройство на всяко място по света.

Търговията с ДЗР и фючърсни договори не изисква големи инвестиции, така че търговците със скромен депозит по сметка могат да си позволят да работят с тези финансови деривати.

Предлаганият от брокера ливъридж дава възможност на търговците да увеличат сумата на договора без да инвестират собствени средства.

Търговците са свободни да избират часове, през които да работят с ДЗР, тъй като такива договори се търгуват извън борсовите етажи. Следователно, търговията с ДЗРs не се влияе от графика на сесиите.

Търговецът може да реализира печалби, както от намаляващи цени (къси позиции), така и от покачване на цените (дълги позиции). Най-важното е да се определи точно по-нататъшната посока на цената на актива. С други думи, търговецът може да спечели независимо от пазарната тенденция.

Търговецът може да смекчи рисковете, хеджирайки позициите. По този начин, доброто решение е да се открият позиции, свързани помежду си, върху няколко базови активи. При обратни позиции е възможно да се печелят печалби независимо от текущата тенденция.

Едно от най-големите предимства е наличието на широка гама активи за търговия с ИнстаФорекс. Дори взискателните търговци със сигурност ще намерят инструменти, които да отговарят на техните нужди.

Други търговски инструменти

Опции за търгуване с ИнстаФорекс

Форекс опциите набират популярност сред търговците, тъй като този тип търговия може да донесе неограничени печалби. Освен това принципите на търговия са доста прости и лесно разбираеми дори от начинаещи. Избирайки между опциите в рамките на деня, тези с изтичащ срок или двоичните, спекулантът може да търгува с всеки актив, вариращ от валути и метали, до акции на добре известни компании.Инвестицията в опции ще донесе печалба, ако договорното условие е изпълнено. С други думи, търговецът трябва да предвиди дали цената за активиране ще бъде или по-висока, или по-ниска от цената на затваряне.

Търговия с метали с ИнстаФорекс

Благородните метали са един от най-стабилните и ефективни инструменти за спестяване на пари. Като има статут на актив на сигурно убежище, златото помага на инвеститорите да защитават своите средства както по време на икономическата стабилност, така и по време на финансовите сътресения. Ето защо в продължение на много десетилетия златото е неразделна част от портфейлите на активи на много инвеститори.

Даваме ви възможност не само да инвестирате в благородни метали, но и да използвате този инструмент за търговия за извършване на сделки с форуърдни договори, които ще донесат достойни печалби. В ИнстаФорекс можете да започнете да търгувате с ДЗР върху злато, сребро, мед, платина и паладий.

Търговия на Форекс

Валутната търговия е дейност на участниците на валутния пазар, която включва анализ на текущото състояние, прогноза за динамиката на пазара и сключване на сделки с валутни двойки. Основните предимства на търговията с Форекс са високата печалба, достъпният софтуер, ниските комисионни и графикът за работа.

ДЗРs върху акциите

ДЗР върху акции се търгуват по същия начин като валутите: спекулантът купува договор за разлика, продава го и печалбата от промяна на цената. ИнстаФорекс предлага ДЗР върху акции от 92 компании, които са регистрирани на най-големите фондови борси в света. С ливъридж от 1:20 можете значително да увеличите печалбите си с минимални инвестиции. Трябва, обаче, да се имат предвид всички възможни рискове и да се разработи или намери успешна стратегия, която да ги смекчи.

Криптовалути

Търговията с криптовалути с ИнстаФорекс дава възможност за сключване на сделки с цифрови активи, без да се купуват или продават крипто инструменти самостоятелно. Когато търгувате с ДЗР върху Биткойн, етереум, litecoin или ripple, печелите от ценовите им промени. Клиентите на ИнстаФорекс могат също така да използват съответните препоръки на анализаторите на ИнстаФорекс и последните новини от криптосвета, които ще помогнат за вземането на добре обмислено решение и за постигането на печеливша сделка.

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.