Don't dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForexu

1. Obecná ustanovení

  • 1.1 Název kampaně je "Don' t dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForex" (dále v textu, Kampaň).
  • 1.2 Kampaň je organizována společností InstaForex Group (dále v textu, Organizátor).
  • 1.3 Hlavní cenou v Kampani je Jaguar F-Type.
  • 1.4 Kampaň se koná od 27. října 2014 do 31. října 2016 (dále v textu, trvání Kampaně).
   • 1.4.1 O Jaguar F-Type se soutěží od 27. října 2014 do 31. října 2016.

2. Účastníci kampaně

  • 2.1 Kampaně se mohou zúčastnit všichni klienti InstaForex, kteří mají více než 18 let (dále v textu jako Účastník).
  • 2.2 Pro účast v kampani musí Účastníci vložit na své InstaForex live obchodní účty minimálně $ 1,500 během období trvání Kampaně a zaregistrovat se na www.instaforex.com. Pro registraci do Kampaně stačí členem InstaForex Klubu vložit minimálně 1 000 usd.
  • 2.3 Účastníci mohou mít více obchodních účtů registrovaných do Kampaně čímž se zvyšuje jejich šance na výhru. Nicméně v případě, že má účastník registrovaných více než 100 účtů do Kampaně, Organizátor soutěže si vyhrazuje právo snížit tento počet na 100.
  • 2.4 Kampaně se může zúčastnit, kterýkoli live obchodní účet, kteří splňuje následující požadavek: A - B + C> 1500.00 USD, kde A je celková suma vkladů od 27. října 2014, B je částka výběrů od 27. října 2014 a C je výsledek obchodování. V případě, že С <0, podmínka se zjednodušuje na А - В> $ 1500.00. Majitelé InstaForex klubové karty musí splňovat následující podmínku: A - B + C> $ 1000.00, kde A je suma vkladů od 27. října 2014, B je částka výběrů od 27 října 2014, C je výsledek obchodování. V případě, že С <0, podmínka je následující: А - В> $ 1000.00.

3. Podmínky obchodování

  • 3.1 Všechny obchodní pozice otevřené za netržní ceny budou smazány.
  • 3.2 Účastník může využívat jakýchkoliv expertních poradců (AOS) a obchodní strategie.
  • 3.3 Účastník může změnit typ svého obchodního účtu na Bezswapový (nebo naopak) kontaktováním oddělení Klientské Podpory.
  • 3.4 Zbytek obchodních podmínek je analogický k normálním obchodním podmínkám, které upravují live obchodní účty ve společnosti InstaForex.

4. Určení vítěze

  • 4.1 Určení vítěze kampaně "Don' t dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForex" (dále v textu Vítěz).
   • 4.1.1 Vítěz bude určen na základě posledních 5 číslic jeho obchodního účtu (bez ohledu na to zda má 5,6 nebo 7 číselný účet). Pokud se těchto 5 čísel shoduje s Jaguar číslem, majitel tohoto účtu bude vyhlášen za majitele Jaguaru F-Type.
   • 4.1.2 O 23:59 v neděli 30. října 2016 bude určeno Jaguar číslo na základě uzavíracích kurzů:
    • První číslice z Jaguár čísla = poslední číslice z uzavíracího kurzu EURUSD
    • Druhá číslice z Jaguár čísla = poslední číslice z uzavíracího kurzu GBPUSD
    • Třetí číslice z Jaguár čísla = poslední číslice z uzavíracího kurzu USDJPY
    • Čtvrtá číslice z Jaguár čísla = poslední číslice z uzavíracího kurzu USDCHF
    • Pátá číslice z Jaguár čísla = poslední číslice z uzavíracího kurzu USDCAD
   • 4.1.3 V případě, že číslo účtu shodující se s Jaguár číslem není registrováno do Kampaně, za vítěze bude označeno nejblíže předchozí nebo následující číslo účtu. Vítěz bude určen na základě nejvyššího vkladu vypočítaného podle následujícího vzorce: A - B + C.
   • 4.1.4 Pokud existuje několik účtů, jejichž čísla se shodují s Jaguár číslem - 5 číselný účet, 5 posledních čísel ze 6 číselných účtů a 5 posledních čísel ze 7 číselných účtů - pak bude hlavní cena udělena majiteli účtu s největším vkladem. Největší vklad je určen na základě následujícího výpočtu: A - B + C.

5. Zveřejnění výsledků

  • 5.1 Zveřejněné mohou být údaje o bydlišti Účastníků.
  • 5.2 Výsledky kampaně jsou zveřejněny do 10 dnů od konce kampaně, když jsou ukončeny všechny nezbytné kontroly.
  • 5.3 Výsledky Kampaně spolu s udělující ceremonií budou zveřejněny na www.instaforex.com a vydané v určitých TV a tiskových médiích.

6. Obdržení ceny

  • 6.1. Obecná ustanovení.
   • 6.1.1 Do 20 dnů od zveřejnění výsledků kampaně, si Vítěz s Organizátorem telefonický dohodnou datum, čas a místo předávací ceremonie.
   • 6.1.2 Poté co je určený účet, který je vítězný, Organizátor zkontroluje informace o Vítězi a legitimitu účasti v kampani podle paragrafů 2.1. - 2.3. těchto podmínek. Pokud je některý údaj falešný nebo Vítěz neměl právo zúčastnit se Kampaně, výsledky kampaně budou označeny za neplatné.
   • 6.1.3 V případě, že předání ceny je zdržováno ze strany Vítěze (nepředložení ID, vypršení platnosti ID atd.), Organizátor si vyhrazuje právo neudělit cenu Vítězi.
  • 6.2 Předání Jaguaru F-Type.
   • 6.2.1 Jaguar F-Type může být předán v sídle společnosti v Kaliningradu (Ruská federace) nebo v Moskvě (Ruská federace) nebo v jiné části světa na základě dohody s Vítězem.
   • 6.2.2 Vlastnické právo na Jaguar F-type je převedeno na Vítěze pouze po zkontrolování platnosti ID a po podepsání akceptační dohody. Akceptační dohoda obsahuje: celé jméno, datum, ID údaje, telefonní číslo s předvolbou krajiny a města. V případě, že klient neposkytne tyto informace, Organizátor si vyhrazuje právo neudělit cenu Vítězi.
   • 6.2.3 V případě, že Vítěz kampaně není schopen převzít cenu, kontrakt může být uzavřen s jinou osobou, která disponuje plnou mocí udělenou a podepsanou Vítězem kampaně.
   • 6.2.4 Po udělující ceremonií Vítěz kampaně na sebe přebírá odpovědnost za zaplacení daní a ostatních povinných poplatků vztahujících se na výhru.
   • 6.2.5 InstaForex je zodpovědný za doručení automobilu na místo kde Vítěz žije. Avšak Vítěz odpovídá za zaplacení daní a celních poplatků.
   • 6.2.6 Vítěz má právo získat namísto automobilu obchodní účet s vkladem 130 000 usd. Tento účet však má několik zvláštností:
                    
    • počáteční vklad v částce 130 000 je vložen na účet až poté co vítěz podstoupil druhou úroveň verifikace tohoto účtu;
    • počáteční vklad ve výši 130 000 usd nemůže být vybrán. Nicméně 50% z profitu získaného z částky 130 000 usd může být vybrán bez omezení;
    • maximální počet otevřených obchodů nemůže překročit 10 a celkový objem nesmí překročit 600;
    • minimální objem obchodu je 6 lotů;
    • vítěz má zakázáno používat takové obchodní strategie, které zahrnují otevírání příležitostných stejnosměrných obchodů nejvyššího objemu nebo vytvoření takových obchodů z více jednosměrných pozic;
    • maximální částka profitu, kterou lze vybrat z takového účtu se rovná dvojnásobku částky výhry.

7. 7. Závěrečná ustanovení

  • 7.1 Organizátor se postará o ochranu údajů týkajících se Kampaně proti neautorizovanému přístupu a není povinen poskytovat jakékoliv příslušné informace třetí straně.
  • 7.2 Registrací do Kampaně v případě vítězství Účastník souhlasí s:
   • rozhovorem do rádia, televize a ostatních mass médií;
   •             
   • použitím jeho/její obrázku (fotky, atd.) Organizátorem pro reklamní účely;
   •             
   • použitím jeho/jejího jména Organizátorem pro reklamní účely bez dalšího nároku na jakékoli dodatečné odměny;
   •             
   • autorská práva reklamních materiálů, které byly zhotoveny s pomocí výše uvedených podkladů jsou výhradním vlastnictvím Organizátora.
  • 7.3 Všechny neshody a nedorozumění, které se mohou objevit během trvání Kampaně, nebo se týkají výsledků, jsou řešeny pomocí jednání.
  • 7.4 Registrace do kampaně znamená seznámení a souhlas s pravidly a podmínkami.
  • 7.5 Pokud Vítěz odmítne dodržovat pravidla, jeho účast bude předmětem zrušení.

8. Jazyk.

  • 8.1. Jazykem těchto pravidel je Angličtina.
  • 8.2. Pro pohodlí účastníka, může Organizátor poskytnout pravidla v jiném jazyce než angličtině. Přeložená verze pravidel má pouze informační charakter.
  • 8.3. V případě, že vznikla odlišnost mezi přeloženou verzí a pravidly v Angličtině, pravidla v Angličtině se považují za nadřazené a bere se v úvahu jejich znění.

Domovská stránka kampaně

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.