empty
 
 

Pravidla kampaně “Vyhrajte Lotus od společnosti InstaForex”

1. Všeobecné podmínky

  • 1.1 Název kampaně – “Vyhrajte Lotus od společnosti InstaForex” (dále jen - kampaň).
  • 1.2 Kampaň je organizovaná společností InstaFintech (dále jen - organizátor)
  • 1.3 V rámci kampaně probíhají následující loterie:
   • Loterie o Lotus Elise;
   • Loterie "Čestné ceny".
  • 1.4 Období kampaně je od 1. Listopadu 2009 do 27. Března 2011 (dále jen – období kampaně).
  • 1.4.1. Období loterie Elise je od 1. listopadu 2009 do 27. března 2011.
  • 1.4.2. Období “Čestné ceny” je od 1. listopadu 2009 do 27. března 2011.

2. Účastníci

  • 2.1. Legálně schopní dospělí občané, kteří mají reálný obchodní účet u společnosti InstaForex (dále jen – účastníci se mohou zúčastnit kampaně.
  • 2.2. K zúčastnění se v kampani je nezbytné dobít reálný obchodní účet u společnosti InstaForex na 1000 USN nebo více během období kampaně a zaregistrovat se na webové stránce https://www.instaforex.com/cz/
  • 2.3. Účastníci mají právo registrovat se ke kampani více než jedním účtem a zvýšit tak svoje šance na vítězství. Nicméně, v případě, že řízení soutěže rozpozná více než 100 účtů zaregistrovaných jednou osobou, vyhrazuje si právo snížit počet účtů do 100.
  • 2.4. Kterýkoliv účet, který splňuje podmínku: A – B + C > 1000,00 USD, kde A je suma dobitá před 1. červnem, B je částka vybraná před 1. červnem, C je obchodní výsledek, se může zúčastnit této kampaně.

3. Obchodní podmínky

  • 3.1. Všechny obchody, které jsou otevřené za neprodejní cenu budou odstraněny.
  • 3.2. Účastníci mohou použít Expert Advisors a obchodní strategie bez omezení.
  • 3.3. Účastník může kdykoli změnit typ obchodního účtu na Swap-free (a naopak) kontaktováním podpůrného servisu.
  • 3.4. Ostatní obchodní podmínky jsou stejné jako obchodní podmínky pro reálný obchodní účet u společnosti InstaForex

4. Stanovení výherců

4.1. Stanovení výherce loterie o Lotus Elise (dále jen – výherce kampaně).

  • 4.1.1. Účet výherce bude stanoven podle následujícího schéma: posledních 5 číslic účtu bude použito v proceduře stanovení výherce (bez ohledu na to, zda je pětimístné nebo šestimístné). Pokud se těchto 5 číslic bude shodovat s Lotus-číslem, vlastník tohoto účtu se stane výhercem Lotus Elise.
  • 4.1.2. Stanovení směnných kurzů těmito následujícími páry bude uzavřeno v pátek 27. března 2011 v 23:59:
   • První číslo Lotus-čísla – poslední číslo kurzu EURUSD
   • Druhá číslice Lotus-čísla – poslední číslice kurzu GBPUSD
   • Třetí číslice Lotus-čísla – poslední číslice kurzu USDJPY
   • Čtvrtá číslice Lotus-čísla - poslední číslice kurzu USDCHF
   • Pátá číslice Lotus-čísla – poslední číslice kurzu USDCAD
  • V případě, že poslední číslice páru EURUSD končí číslem 0, bude první číslice Lotus-čísla druhá číslice od konce tohoto páru. Pokud druhá číslice bude také končit nulou, bude se brát třetí číslice od konce.
  • 4.1.3. Pokud bude účet, který není zaregistrován v kampani souhlasit s vygenerovaným Lotus-číslem, bude výhercem určen předcházející nebo následující účet. Výherce je vybrán dle principu největšího vkladu, který je počítaný vzorcem: A – B + ?.
  • 4.1.4. Pokud budou s vygenerovaným Lotus-číslem souhlasit dva účty – pětimístný účet a posledních 5 čísel z šestimístného účtu, výhercem Lotus Elise se stane vlastník účtu s největším vkladem (je počítaný podle vzorce: A – B + C ).

4.2. Určení výherců loterie "Čestné ceny"

  • 4.2.1. Vlastníci pěti účtů, kteří uspěli v Lotus-čísle a pěti účtů, které předcházeli výherním účtům se stanou výherci loterie "Čestné ceny".
  • 4.2.2. Výherce kampaně nemůže být ve stejnou dobu výherce loterie "Čestné ceny".
  • 4.2.3. Výherce loterie "Čestné ceny" nemůže předcházet dvěma nebo více cenám v rámci loterie.
  • 4.2.4. V případě, že stanovený výherce mezi těmito deseti účty bude v rozporu s body 4.2.2. a 4.2.3. těchto pravidel, za výherce bude považován majitel dalšího účtu.

5. Zveřejnění výsledků

  • 5.1. Statistiky zemí a regionů, ze kterých je provedena registrace mohou být zveřejněny.
  • 5.2. Výsledky kampaně budou zveřejněny během sedmi dní po ukončení kampaně a všech nezbytných kontrol.
  • 5.3. Organizátoři si vyhrazují právo určit období výsledků loterie "Cena pro každého stého účastníka" zveřejněním během všech období kampaně.
  • 5.4. Výsledky kampaně a zpráva o slavnostním předání ceny budou zveřejněny na webových stránkách https://www.instaforex.com/cz/ a v některých TV a tiskových komunikačních mediích.

6. Obdržení ceny.

6.1. Hlavní podmínky

  • 6.1.1. 20 dní po zveřejnění výsledků kampaně a výherců loterií organizátor určí datum, čas a místo předání ceny telefonem.
  • 6.1.2. Po určení výherního obchodního účtu organizátoři zkontrolují informace o účastníkovi a legitimnost jeho účasti v kampani podle položek 2.1. – 2.3. těchto předpisů. V případě, že se některá data ukáží jako nepravdivá, nebo pokud nebude mít účastník práva k účasti v kampani,cena je považována za neplatnou.
  • 6.1.3. V případě, že předávání ceny (chybící ID, vypršení ID platnosti atd.) je porušeno výhercem, organizátoři si vyhrazují právo neodměnit výherce.

6.2. Obdržení hlavní ceny kampaně – Lotus Elise

  • 6.2.1. Lotus může být obdržen na ředitelství společnosti – Kaliningrad (Ruská federace) nebo Moskva (Ruská federace) dle uvážení výherce.
  • 6.2.2. Cena je předaná výherci pouze po zkontrolování ID a podepsání přijímacího certifikátu, kde jsou napsány následující údaje: Celé jméno, datum narození, ID, kontaktní telefonní číslo s kódem země a města. V případě, že výherce neposkytne tyto údaje, organizátor si vyhrazuje právo neocenit výherce.
  • 6.2.3. V případě, že výherce kampaně není schopný obdržet cenu, smlouva o odstoupení může být uzavřena jinou osobou s pravomocemi zástupce výherce.
  • 6.2.4. Před získáním ceny kampaně je účastník zodpovědný za zaplacení daní a dalších povinných plateb nastavených státem.
  • 6.2.5. Společnost InstaForex je zodpovědná za dopravu auta z hlavní kanceláře společnosti v Kaliningradu, Ruské federace. Nicméně, výherce je zodpovědný za placení daní a uživatelských poplatků.
  • 6.2.6 Pokud v nějakém případě výherce nemůže převzít vůz, dostane 50000$ na účet. Peníze nebudou přístupné k vybrání, ale jakýkoliv zisk získaný z této částky může být vybrán bez jakýchkoliv omezení.

6.3. Obdržení ceny za loterii "Čestné ceny"

  • 6.3.1. Výherci loterie "Čestné ceny" dostanou PDA (osobního digitálního asistenta). Počet PDA – 10 položek, jedna pro každého výherce.
  • 6.3.2. Pro získání ceny musí výherce poslat kopii jeho ID na e-mail: [email protected] nebo faxem: +7 4012 616265 během 30 dnů po zveřejnění výsledků soutěže.
  • 6.3.3. Cena bude zaslána poštou na adresu, která byla uvedena v registračním formuláři.

7. Konečná opatření

  • 7.1. Organizátor učiní opatření k ochraně dat spojených s konáním kampaně proti neautorizovaným přístupům a zavazuje se neposkytnout informace třetí straně.
  • 7.2. Fakta o účastni v kampani v případě vítězství ukazují účastníkův souhlas s:
   • Rozhovor prostřednictvím rádia, televize nebo dalších tiskových medií.;
   • Použití jeho obrázku (fotografie atd.) organizátorem k reklamě.;
   • Jeho jméno může být použito organizátorem k reklamě bez dalších poplatků;
   • Všechna autorská práva reklamních materiálů, které byly zmíněny výše jsou vyhrazeny organizátorem.
  • 7.3. Všechny spory a nesouhlasy, které se mohou objevit v souvislosti s konáním kampaně a jejími výsledky budou řešeny vyjednáváním.
  • 7.4. Účast v kampani automaticky znamená obeznámenost a souhlas s pravidly a jejími podmínkami.
  • 7.5. Pokud výherce kampaně odmítne uposlechnout pravidla, jeho účast je vystavena zrušení.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Hlavní stránka soutěže

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.