empty
 
 

Podmínky kampaně "Nejlepší obchodování, luxusní jízda

1. Všeobecné podmínky

  • 1.1 Jméno kampaně je "Nejlepší obchodování, luxusní jízda" (dále jen Kampaň)
  • 1.2 Kampaň pořádá skupina společností InstaFintech.(dále jen Organizátor)
  • 1.3 V rámci Kampaně se naděluje Porsche Cayenne.
  • 1.4 The Campaign is held from September 8, 2011 to September 27, 2013 (hereinafter the Campaign duration).
  • 1.4.1 Porsche Cayenne draw is arranged from September 8, 2011 to September 27, 2013.

2. účastníci Kampaně

  • 2.1 Kampaň je pro právně způsobilé osoby starší 18 let s funkčním obchodnickým účtem u společnosti InstaForex (dále jen účastník)
  • 2.2 Abyste se zúčastnili Kampaně, je nutno doplnit svůj funkční obchodnický účet u společnosti InstaForex minimálně na 1500 USD nebo více a zaregistrovat si ho na instaforex.com. Pro registraci majitelů klubové karty společnosti InstaForex musí být na účtu ne méně než 1000 USD.
  • 2.3 účastník může mít založeno více obchodních účtů zaregistrovaných do Kampaně, což zvyšuje jeho/její šance. V případě, že si někdo zaregistruje více než 100 účtů do Kampaně, administrátoři si vyhrazují právo omezit jejich počet na 100.
  • 2.4 Kampaň je otevřená pro jakýkoliv účet splňující následující požadavky: A - B + C > 1500.00 USD, kde A celkový vklad od 1. září, B - součet vkladů uložených od 1. září a C výsledek obchodování

3. Obchodní podmínky

  • 3.1 Všechny obchodní příkazy otevřené za netržní sazby budou stornovány.
  • 3.2 účastník může svobodně zaměstnávat obchodní poradce a obchodní strategie.
  • 3.3 účastník může přepínat svoje obchodní účty z swap-free a naopak kontaktováním oddělení technické podpory.
  • 3.4 Zbytek podmínek je analogický s těmi, které regulují klasické funkční obchodní účty u společnosti InstaForex.

4. Určení vítěze

4.1. Určení vítěze Porsche Cayenne (dále jen Vítěz Kampaně)

  • 4.1.1 Vítěz Kampaně bude vybrán za základě posledních 5 číslic svého obchodního účtu (nezáleží na tom, zda má 5, 6 nebo 7 číslic). Pokud těchto pět číslic souhlasí s Porsche number, jeho držitel bude prohlášen za vítěze a majitele Porsche Cayenne.
  • 4.1.2 On Friday September 27, 2013 at 23:59 the rates at the moment of closing trades shall be fixed:
   • První číslice Porsche number = poslední číslice EURUSD z
   • Druhá číslice Porsche number = poslední číslice GBPUSD zavíracího kurzu
   • Třetí číslice Porsche number = poslední číslice USD JPY zavíracího kurzu
   • Čtvrtá číslice Porsche number = poslední číslice USD CHF zavíracího kurzu
   • Pátá číslice Porsche number = poslední číslice USD CAD zavíracího kurzu
  • 4.1.3 V případě, že číslo účtu odpovídající Porsche number není registrováno v Kampani, tak předcházející nebo následující číslo bude považováno za vítězné. Vítěz Kampaně se vybere z nejvyššího vkladu, následujícím výpočtem: A - B + C.
  • 4.1.4 Pokud je více účtů odpovídajících vygenerovanému Porsche number - pěticiferný účet, 5 posledních číslic šesticiferného účtu, a 5 posledních číslic sedmiciferného účtu- pak je hlavní cena - Porsche Cayenne pro účet s nejvyšším vkladem. Nejvyšší vklad se určí na základě následujícího vzorce: A - B + C.

5. Zveřejnění výsledků

  • 5.1 Budou zveřejněny i údaje o bydlišti účastníků.
  • 5.2 Výsledky Kampaně budou zveřejněny během 7 dní od konce všech pátrání a šetření.
  • 5.3 Výsledky Kampaně a fotografie z předávání cen budou zveřejněny na instaforex.com a vydány i tiskem a zveřejněny v televizi.

6. Získání cen.

6.1. Všeobecná ustanovení

  • 6.1.1 Během 20 dnů od zveřejnění Výsledků Kampaně bude Vítěz Kampaně telefonicky kontaktován Organizátorem k dohodnutí si místa, času a dne předání výhry.
  • 6.1.2 Po té, co je Organizátorem určen vítězný obchodní účet, zkontroluje tento informace o účastníkovi a legitimitu jeho/její účasti v Kampani podle bodu 2.1. - 2.3. pravidel soutěže. V případě, že se zjistí, že nějaké údaje neodpovídají pravdě, pak účastník nemá právo se zúčastnit Kampaně a jeho volba se považuje za neplatnou.
  • 6.1.3V případě, že je napadena volba předání výhry Vítězi Kampaně (absence ID, vypršená platnosti ID atd.) Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat vítěze vůbec..

6.2 Zisk hlavní ceny - výhra Porsche Cayenne

  • 6.2.1 Porsche Cayenne vítěz obdrží v Centrále společnosti, sídlící v Kaliningradu (Ruská federace) nebo Moskvě (Ruská federace) za dodržení diskrétnosti.
  • 6.2.2 Cenu dostane vítěz pouze po ověření jeho a ID a podepsání Potvrzení o převzetí, kde budou uvedeny následující údaje: plné jméno, datum, ID (rodné číslo), telefonní číslo, země a PSČ. V případě, že Vítěz neposkytne tyto informace, Organizátor si vyhrazuje právo, nepředat cenu Vítězi Kampaně.
  • 6.2.3 V případě, že vítěz Kampaně není schopen si převzít cenu, může tento zplnomocnit jinou osobu k převzetí výhry v zastoupení.
  • 6.2.4 Od okamžiku, kdy účastník Kampaně převezme výhru, přebírá zodpovědnost za zaplacení všech daní a a povinných poplatků určených úřady.
  • 6.2.5 Společnost InstaForex Company je zodpověděná za převoz vozidla do místa, kde Vítěz Kampaně bydlí. Přesto, vítěz ale přebírá zodpovědnost za zaplacení daně a celních poplatků
  • 6.2.6 Vítěz Kampaně si místo výhry automobilu může nechat otevřít účet s 200 000 USD. účet má ale několik zvláštností:
   • počáteční vklad ve výši 200 000 USD nemůže být vybrán. Minimálně 50 % ze zisku vydělaného počátečním vkladem ve výši 200 000 USD může být vybrán bez jakýchkoliv omezení.
   • maximální počet obchodů nesmí být přes 10 s celkovým počtem lotů přesahujícími 600;
   • Minimální objem obchodu je 6 lotů.

7. Závěrečné ustanovení

  • 7.1 Organizátor přijme opatření k ochraně dat spojených s Kampaní, aby zabránil neautorizovaném přístupu a není zavázán nebo povinen je poskytnout třetí straně.
  • 7.2 Skutečnost účasti v Kampani v případě vítězství, znamená pro účastníka, že souhlasí s:
   • Interview, zahrnující rádio, televizi a jiné sdělovací prostředky;
   • Použití své fotografie (nebo podobenky a pod.) Organizátorem pro inzerci;
   • Použití svého jména Organizátorem pro inzerci bez jakékoliv dodatečné platby;
   • Všechna práva na inzertní materiály, které byly vyrobeny s aplikací výše uvedených pravidel, patří Organizátorovi.
  • 7.3 Jakékoliv spory nebo neshody, které se objeví během Kampaně a výsledky téhož, se budou řešit vyjednáváním.
  • 7.4 účast v Kampani automaticky znamená, že se účastník seznámí s pravidly a podmínkami a souhlasí s nimi.
  • 7.5 Pokud Vítěz Kampaně odmítne dodržovat pravidla pro jeho/její účast, je to důvod ke zrušení.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Hlavní stránka soutěže

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.