empty
 
 

Všeobecné smluvní podmínky soutěže Great Race

I. Obecná ustanovení

  • 1. Soutěž Great Race pořádá společnost InstaForex.
  • 2. Soutěž má 4 etapy a finále.
  • 3. Období trvání soutěže:
   • - 14.03.22 – 15.04.22;
   • - 16.05.22 – 17.06.22;
   • - 18.07.22 – 19.08.22;
   • - 18.09.23 – 21.10.22.
  • 4. Registrace do čtyř soutěžních etap:
   • - 24.01.22 – 13.03.22;
   • - 14.03.22 – 15.05.22;
   • - 16.05.22 – 17.07.22;
   • - 18.07.22 – 18.09.22.
  • 5. Finále soutěže: 13.11.23 – 15.12.23.
  • 6. Registrace do finále začíná 18.09.23 v 00:00 a končí 12.11.23 hodinu před začátkem soutěže.
  • 7. Výherní fond soutěže je 55 000 USD.
  • 8. Pořadí cen pro první čtyři soutěžní etapy:
   • - 1. místo – 3 000 USD;
   • - 2. místo – 2 000 USD;
   • - 3. místo – 1 500 USD;
   • - 4. místo – 800 USD;
   • - 5. místo – 600 USD;
   • - 6. místo – 400 USD;
   • - 7. místo – 300 USD + 40 bonusových bodů;
   • - 8. místo – 250 USD + 30 bonusových bodů;
   • - 9. místo – 200 USD + 20 bonusových bodů;
   • - 10. místo – 150 USD + 10 bonusových bodů;
   • - 11. místo – 100 USD + 5 bonusových bodů.
  • 9. Pořadí cen pro finále soutěže:
   • - 1. místo – 6 000 USD;
   • - 2. místo – 3 500 USD;
   • - 3. místo – 2 300 USD;
   • - 4. místo – 1 500 USD;
   • - 5. místo – 1 000 USD;
   • - 6. místo – 850 USD;
   • - 7. místo – 750 USD;
   • - 8. místo – 550 USD;
   • - 9. místo – 350 USD;
   • - 10. místo – 300 USD;
   • - 11. místo – 250 USD;
   • - 12. místo – 200 USD;
   • - 13. místo – 150 USD;
   • - 14. místo – 100 USD.
  • 10. Kromě peněz získávají vítězové prvních 4 etap soutěže i bonusové body, které mohou využít ve finále. Za každý bonusový bod získají k počátečnímu vkladu na svůj soutěžní účet dalších 1 000 USD. Soutěžící, kteří se zúčastnili předchozích etap a získali bonusové body, pošlou na konci soutěže na adresu [email protected] e-mail s žádostí o připsání bonusu na svůj účet.

II. Účastníci

  • 1. Každý klient InstaForexu se může účastnit všech etap soutěže.
  • 2. Soutěže se mohou účastnit jen plnoletí (starší 18 let) klienti.
  • 3. Každý účastník soutěže se zaregistruje na webových stránkách společnosti InstaForex.
  • 4. Účastník souhlasí, že poskytne pravdivé údaje, celé jméno, které je shodné se jménem v průkazu totožnosti, a kontaktní e-mail.
  • 5. Pokud společnost zjistí, že se z jedné IP adresy obchoduje na dvou nebo více účtech, vyhrazuje si právo jejich majitele ze soutěže vyřadit. Důrazně proto doporučujeme nepoužívat modemy GPRS a 3G.
  • 6. Společnost si vyhrazuje právo jakéhokoli účastníka bez udání důvodu do soutěže neregistrovat a/nebo ho v průběhu soutěže či po jejím skončení vyřadit, přičemž mu sdělí důvod. Mezi důvody k vyřazení patří otevření velkého objemu protichůdných příkazů u týchž měnových párů na různých obchodních účtech přibližně ve stejnou dobu nebo využití chyb v toku kotací za účelem zaručeného zisku.
  • 7. Přihlášením do soutěže účastník přijímá její pravidla a předpisy.
  • 8. Účast blízkých příbuzných v soutěži je zakázána. Pokud se jakékoli registrační údaje z účtu účastníka shodují s registračními údaji jiného účastníka, může to společnost považovat za důvod k vyřazení ze soutěže.

III. Obchodní podmínky

  • 1. Po dokončení registrace do soutěže se účastník stane majitelem demo účtu.
  • 2. Počáteční vklad ve výši 100 000 USD je pro všechny účastníky stejný a nelze ho změnit.
  • 3. Finanční páka 1:500.
  • 4. V každé etapě soutěže je otevřen demo účet.
  • 5. Všechny příkazy otevřené na jiné než tržní ceně budou zrušeny. Společnost si vyhrazuje právo vyřadit účet, u kterého zjistí obchodování na jiných než tržních cenách.
  • 6. Účastníci soutěže mohou neomezeně využívat odborné poradce (EA) a všechny obchodní strategie.
  • 7. V soutěži se mohou obchodovat jen hlavní a křížové měnové páry.
  • 8. Minimální objem obchodu je 0,01, maximální je 10 lotů. Etapa je 0,01 lotu.
  • 9. Účastník může změnit obchodní účet na Bez swapu, když v dané věci kontaktuje službu podpory.
  • 10. Maximální počet otevřených obchodů, včetně čekajících příkazů, je 5.
  • 11. Úroveň stop out je 10 %.
  • 12. Ostatní obchodní podmínky pro soutěžní účty jsou stejné jako u živých obchodních účtů InstaForex.

IV. Určení vítěze

  • 1. Po skončení každé soutěžní etapy jsou všechny pozice automaticky uzavřeny na aktuální ceně.
  • 2. Vítězi budou vyhlášeni majitelé největších vkladů.
  • 3. Pokud budou mít dva účastníci stejný zisk, určí vítěze společnost.
  • 4. Vítězové soutěže souhlasí se zveřejním svého jména.
  • 5. Společnost si vyhrazuje právo jakéhokoli účastníka bez udání důvodu do soutěže neregistrovat a/nebo kteréhokoli účastníka v průběhu soutěže či po jejím skončení na základě přímých či nepřímých důkazů o účasti soutěžícího na jakékoli podvodné činnosti s výherními prostředky vyřadit.
  • 6. Společnost si vyhrazuje právo nepřipsat výhru, pokud účastník nashromáždí výherní prostředky na jednom nebo více obchodních účtech.

V. Zveřejnění výsledků

  • 1. Zůstatek na účtech účastníků je v průběhu soutěže veřejně dostupná na webových stránkách společnosti.
  • 2. Společnost si vyhrazuje právo zveřejnit po skončení soutěže výpisy účastníků.
  • 3. Společnost může zveřejnit i údaje o pobytu účastníků.
  • 4. Společnost zveřejní výsledky do 1 měsíce od skončení soutěže a po provedení všech nezbytných ověřovacích postupů.

VI. Převzetí ceny

  • 1. Vítězové by si měli otevřít a ověřit živé obchodní účty do 30 dnů od zveřejnění výsledků soutěže.
  • 2. Získané prostředky budou připsány na ověřený živý obchodní účet klienta.
  • 3. Vítěz zodpovídá za jakoukoli činnost na účtu otevřeném Správou soutěží a kampaní nebo jím samotným, která spadá do působnosti dohod a předpisů InstaForexu.
  • 4. Výhry nelze z účtu vybrat. Jakýkoli zisk nad výherní částku ale vybrat lze.
  • 5. Společnost si vyhrazuje právo prohlásit na základě přímých i nepřímých důkazů o zapojení účastníka do jakékoli podvodu s výherním fondem jakoukoli dříve udělenou cenu za neplatnou a zrušenou.
  • 6. Obchodní účet se automaticky zúčtuje při podání žádosti o výběr. Při zvažování žádosti o výběr se odborníci ujistí, že zůstatek a volná marže odpovídají množství prostředků, které jsou pro výběr k dispozici. V případě neshody bude částka uvedená v žádosti o výběr připsána zpět na obchodní účet.
  • 7. Vítěz souhlasí s tím, že po provedení jakéhokoli výběru bude výhra v plné výši zrušena.

VII. Jazyk

  • 1. Platná pravidla jsou pravidla v anglickém jazyce.
  • 2. Pro potřeby účastníka může organizátor nabídnout pravidla i v jiném jazyce než v angličtině. Přeložená verze pravidel má jen informativní charakter.
  • 3. V případě nesrovnalostí mezi anglickou a přeloženou verzí pravidel platí pravidla v anglickém jazyce.
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.