empty
 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer u een aanvraag doet voor een live of demo account bij InstaForex of er één onderhoudt, dan verzamelen wij persoonlijke informatie over u voor zakelijke doeleinden, zoals het evalueren van uw financiële behoeften, het verwerken van uw verzoeken en transacties, het verstrekken van informatie over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, en het onderhouden van een klantenservice. Zulke informatie kan bevatten:

  • Applicatie Informatie – Informatie die u aan ons verstrekt op aanvraag- en andere formulieren, zoals uw naam, contactgegevens, postadres, geboortedatum, beroep, bezittingen en inkomen.
  • Transactie Informatie - Informatie over uw transacties bij ons en met onze gelieerde bedrijven, evenals informatie over onze communicatie met u. Bijvoorbeeld uw account balans, trade activiteiten, uw vragen en onze antwoorden erop.
  • Verificatie Informatie – Informatie die nodig is om uw identiteit te controleren, zoals een paspoort of rijbewijs. Andere voorbeelden zijn achtergrondinformatie die we over u verzamelen uit openbare registers of andere entiteiten die geen relatie hebben met InstaForex. Verder moeten wij informatie verzamelen en eventueel acties ondernemen om uw identiteit te controleren i.v.m. anti witwas policy.
  • Informatie over uw inschrijvingen, zoals het signaal, alert, nieuws categorie en prijsinschrijvingen.

OVER COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de website bezoeker worden opgeslagen en informatie bevatten voor het registreren van de gebruikersfrequentie en die statische informatie bijhoudt. Deze gegevens geven inzicht in de meest effectieve reclame en geven de mogelijkheid de bezoekers activiteit op de website bij te houden. InstaForex Company of enig ander project kunnen deze bestanden gebruiken bij het verstrekken van de computer software van de Company. De Informatie verzamelt in de cookies is anoniem en kan een bepaalde gebruiker niet identificeren.


VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE

InstaForex maakt gebruik van Secure Socket Layer (SSL) encryptie technologie om bepaalde informatie die u verstrekt te beschermen. Dit type technologie beschermt tegen het onderscheppen van informatie door iemand anders dan InstaForex, terwijl het wordt verzonden naar ons. We werken er hard aan om te zorgen dat onze websites veilig zijn en voldoen aan industrienormen. We gebruiken ook andere veiligheidsmaatregelen zoals firewalls, authenticatie systemen (bijvoorbeeld wachtwoorden en persoonlijke identificatienummers) en toegangscontrole mechanismen om ongeoorloofde toegang tot systemen en gegevens te bewaken.


HET DELEN VAN INFORMATIE MET ONZE AFFILIATES

We kunnen persoonlijke informatie, zoals hierboven omschreven, delen met onze affiliates voor zakelijke doeleinden, zoals serviceverlening aan accounts van cliënten en het informeren van cliënten over nieuwe producten en diensten, zoals toegestaan is door de wetgeving. Onze affiliates kunnen door ons gecontroleerde companies zijn of companies die een eigendomsbelang in ons bedrijf hebben. De informatie die we delen met gelieerde bedrijven kunnen informatie omvatten zoals hierboven beschreven, zoals uw naam, adres en account informatie. Onze affiliates handhaven de privacy van uw gegevens in dezelfde mate als InstaForex dat doet, in overeenstemming met dit beleid.


HET DELEN NAN INFORMATIE MET EEN DERDE PARTIJ

InstaForex verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, behalve zoals beschreven in dit beleid. Informatieverstrekking aan derden kan het delen van informatie bevatten met niet-gelieerde companies, die ondersteunende diensten verrichten voor uw account of het vergemakkelijken van uw transacties met InstaForex, met inbegrip van professionele, juridische of accountancy dienstverlening aan InstaForex. Companies die geen affiliat zijn maar InstaForex assisteren bij het leveren van diensten aan u, zijn verplicht om uw informatie vertrouwelijk te behandelen. Zij mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in het kader van het verstrekken van dergelijke diensten en uitsluitend voor de doeleinden die InstaForex dicteert. We kunnen uw persoonlijke informatie met derden delen om aan uw instructies te voldoen of met uitdrukkelijke toestemming van u. Wij willen u laten weten dat InstaForex uw persoonlijke gegevens niet zal verkopen.


WETTELIJKE OPENBAARMAKING

Onder beperkte omstandigheden kan InstaForex uw persoonlijke informatie met derden delen zoals toegestaan door, of om te voldoen aan, toepasselijke wet- en regelgeving. Zo kunnen wij uw persoonlijke informatie verstrekken om samen te werken met regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan dagvaardingen of andere officiële verzoeken, en als het nodig is om onze rechten of eigendommen te beschermen. Behalve zoals beschreven in dit privacy beleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij we omschrijven hoe dergelijke informatie gebruikt zal worden op het moment dat u deze aan ons doorgegeven heeft of we uw toestemming krijgen om het te gebruiken.


OPT OUT

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie, waar wij om vragen, te verstrekken. Dit kan echter het gevolg hebben dat wij niet in staat zijn om uw account te openen of te behouden of diensten aan u te leveren. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle informatie over u juist, volledig en actueel is, kunt u ons aanzienlijk helpen door eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens onmiddellijk aan ons te melden.


Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt, zoals beschreven in dit beleid, neem dan contact met ons op via e-mail: [email protected] of stuur uw verzoek naar:

Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.