empty
 
 

Szanowni Traderzy!

Informujemy o terminach wygaśnięcia kontraktów futures w sierpniu 2021 roku. Zlecenia na wymienione aktywa zostaną zamknięte w następujących terminach. Prosimy wziąć pod uwagę te informacje podczas planowania transakcji handlowych. Dla Waszej wygody podzieliliśmy listę aktywów na dwie grupy.

Terminy wygaśnięcia kontraktów futures na ropę i gaz:

 • #CL - 20.08.2021
 • #NG - 27.08.2021

W przypadku instrumentów CL i NG, zlecenia po zamknięciu zostaną ponownie automatycznie otwarte na następnej sesji handlowej.

Daty wygaśnięcia kontraktów futures na inne surowce:

 • #QGU21 - 26.08.2021
 • #HOU21 - 31.08.2021
 • #XRBU21 - 31.08.2021
 • #XBZV21 - 31.08.2021
 • #GCU21 - 31.08.2021
 • #SIU21 - 31.08.2021
 • #HGU21 - 31.08.2021
 • #ZCU21 - 31.08.2021
 • #GFQ21 - 26.08.2021
 • #ZWU21 - 31.08.2021
 • #ZSU21 - 31.08.2021
 • #ZMU21 - 31.08.2021
 • #ZLU21 - 31.08.2021

Zlecenia na ww. instrumenty będą zamykane w podanym terminie i nie będą ponownie automatycznie otwierane.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z działem obsługi klienta InstaForex.

Powrót do wiadomości


Inne wiadomości firmowe

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.