empty
 
 

Rynek Forex daje możliwość zarobienia na zmianie kursów różnych walut świata. Dziś Forex jest największym światowym rynkiem finansowym, którego dzienny obrót przekracza 3 biliony dolarów. Handel na rynku Forex odbywa się przez całą dobę 5 dni w tygodniu. Warto zauważyć, że Forex jest rynkiem pozagiełdowym, a operacje na nim odbywają się z pomocą pośredników - brokerów, którzy zapewniają możliwość handlu prawie każdą walutą świata.

Główne waluty świata

Każda waluta ma swój własny trzyliterowy kod ISO. Z reguły pierwsze dwie litery kodu ISO wskazują kraj wydania waluty, a trzecia litera wskazuje nazwę waluty. Najbardziej płynnymi walutami są dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen japoński (JPY), funt brytyjski (GBP) i frank szwajcarski (CHF).

Wartość jednej waluty stale zmienia się w stosunku do innej - rośnie lub spada. Dolar amerykański może spaść w stosunku do euro, ale wzrosnąć w porównaniu z dolarem australijskim. W związku z tym waluty są zawsze przedmiotem wymiany w parach oraz są kwotowane względem siebie. Symbole walut w parze są oddzielone znakiem „/” - EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD itp.

W rzeczywistości para walutowa jest stosunkiem cen walut zawartych w tej parze. Na przykład cena pary EUR/USD pokazuje, ile USD można kupić za 1 EUR. Pierwsza waluta w parze nazywana jest walutą bazową, a druga - kwotowaną. Euro jest walutą bazową w stosunku do innych walut światowych. Pary walutowe są podzielone na trzy grupy zgodnie z podstawowymi cechami: główna (Major), drugorzędna (Minor) i egzotyczna (Exotic). Pierwsza grupa jest najmniejsza, ale to nie przeszkadza jej w prowadzeniu pod względem wolumenu obrotów. Około 75% wszystkich transakcji na rynku Forex dotyczy dokładnie par walutowych należących do głównej grupy. Duża część grupy Major składa się z par utworzonych przez dwie najbardziej płynne światowe waluty naraz.
Dziś głównymi parami walutowymi są:


Symbol Nazwa Nazwa potoczna
EUR/USD Euro / Dolar Euro
USD/JPY Dolar / Jen Jen
GBP/USD Funt / Dolar Sterling lub kabel
USD/CHF Dolar / Frank Swissy
AUD/USD Dolar australijski / Dolar Aussie
USD/CAD Dolar- Dolar kanadyjski Loonie
NZD/USD Dolar nowozelandzki / Dolar Kiwi

Pary, które nie zawierają dolara amerykańskiego, są nazywane parami krzyżowymi lub crossami. Aktywnie notowane są następujące kursy krzyżowe:


Symbol Nazwa
EUR/CHF Euro / Swiss
EUR/GBP Euro / Sterling
EUR/JPY Euro / Jen
GBP/JPY Sterling / Jen
AUD/JPY Aussie / Jen
NZD/JPY Kiwi / JenGBP/USD. "Czarna środa"
1992 roku.
GBP/USD. "Czarna środa"
1992 roku.
Przypomnijmy interesujące fakty z historii par walutowych. Pod koniec ubiegłego wieku, 16 września 1992 roku funt brytyjski wykazał gwałtowny spadek ceny. Ten dzień wszedł do historii Wielkiej Brytanii jako „czarna środa”. Spadek funta brytyjskiego najsilniej wpłynął na pary walutowe GBP/DEM (funt/marka niemiecka) i GBP/USD (funt/dolar). Zmiana brytyjskiej waluty krajowej w stosunku do dolara w okresie od listopada do końca grudnia 1992 roku wyniosła 25% (z 2,01 do 1,51 GBP/USD).
Finansiści wymieniają główne powody kryzysu funta brytyjskiego:
  • uczestnictwo Wielkiej Brytanii w Europejskim Systemie Walutowym z ustalonymi korytarzami walutowi;
  • wybory parlamentarne w przeddzień "czarnej środy";
  • spadek produkcji przemysłowej;
  • pragnienie Banku Anglii zachowania parytetu w stosunku do marki niemieckiej;
  • duży odpływ inwestorów z kraju.

W tym momencie niemiecki rynek walutowy stał się bardziej atrakcyjny niż rynek brytyjski, a spekulanci rzucili się, by sprzedawać funty za marki i dolary. Konsekwencjami kryzysu walutowego był:

  • gwałtowny wzrost stóp procentowych z 10 do 15%;
  • dewaluacja funta przez rząd Wielkiej Brytanii;
  • Wyjście Wielkiej Brytanii z Europejskiego Systemu Walutowego (ESW).

W rezultacie funt powrócił do płynnego kursu walutowego.USD/JPY. Azjatycki kryzys
finansowy w latach 1997—1998
USD/JPY. Azjatycki kryzys
finansowy w latach 1997—1998
W latach 90 kolejna para walutowa, dolar/jen (USD/JPY), uległa poważnemu załamaniu. Od połowy lat 80-tych jen zaczął aktywnie rosnąć w stosunku do dolara amerykańskiego. Na początku lat 90-tych stagnacja gospodarki japońskiej zastąpiła ożywienie, wzrosła liczba bezrobotnych, a płace i ogólny poziom życia zmalały. Rozpoczęło się bankructwo wielu organizacji finansowych
Rezultatem było załamanie notowań na giełdzie w Tokio i dewaluacja jena, po czym nastąpiła nowa fala bankructw wśród firm z sektora produkcyjnego. W 1995 roku zarejestrowano historyczne minimum dla pary USD/JPY - 79,80. Kryzys azjatycki, który rozpoczął się w latach 1997-1998, doprowadził do upadku japońskiego jena. Rezultatem był spadek pary walutowej dolar/jen ze 115 jenów za dolara do 150 jenów.
Jednak dzisiaj, po globalnym kryzysie gospodarczym w 2008 roku, który doprowadził do gwałtownych zmian wartości głównych walut świata, jen jest jednym z najbardziej niezawodnych instrumentów dla traderów. Zajmuje trzecie miejsce wśród najczęściej notowanych par walutowych po euro / dolar i funt / dolar. Poniżej znajdują się zmiany kursów walut dla głównych par walutowych, dla których jen jest przedmiotem obrotu:

Para walutowa Wartość przed kryzysem (08.2008) Wartość po kryzysie (01.2010) Zmiana w %
USD/JPY 110.38 89.97 -18.5
GBP/JPY 213.50 142.79 -33.22
EUR/JPY 168.48 122.16 -27.5

Z tabeli wynika, że w czasie kryzysu jen umocnił się wobec dolara o ponad 18%, wobec euro - o 27,5%, a wobec funta - o 33%. Dolar zajął czwarte miejsce wśród walut, które wzmocniły swoje pozycje. O dziwo, dolar nadal jest jedną z najbardziej wiarygodnych walut na świecie, pomimo stale rosnącego zadłużenia zagranicznego Stanów Zjednoczonych, szacowanego na dziesiątki bilionów dolarów. Inwestorzy nadal ufają amerykańskiej walucie krajowej. Poniżej znajduje się tabela zmian kursów wymiany w stosunku do dolara:


Para walutowa Wartość przed kryzysem (08.2008) Wartość po kryzysie (01.2010) Zmiana w %
EUR/USD 1.5619 1.4328 -8.3
USD/CHF 1.0820 1.0555 -2.5
GBP/USD 1.9774 1.5990 -19.2

Z powyższych danych wynika, że w okresie kryzysu dolar umocnił się wobec euro o 8,3%, wobec funta o 19,2%, natomiast wobec jena i franka odnotowano spadek o 18,5% i 2,5%. Euro w rankingu wzmocnionych walut zajęło 12 miejsce. Negatywny wpływ na ruch euro miały następujące czynniki: spadek PKB wielu największych krajów strefy euro (Niemcy, Francja, Włochy), obawy o spadek produkcji w UE, duże zadłużenie zagraniczne szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej, zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi walutami ( dolar i jen). Tabela zmian kursów walutowych wobec euro została przedstawiona poniżej:


Para walutowa Wartość przed kryzysem (08.2008) Wartość po kryzysie (01.2010) Zmiana w %
EUR/CHF 1.6352 1.4747 -8.8
EUR/GBP 0.7900 0.8991 13.8
EUR/AUD 1.6974 1.5658 -7.7

Podczas kryzysu finansowego euro osłabiło się wobec następujących głównych walut: wobec dolara o 8,3%, wobec jena o 27,5%, wobec franka o 8,8%, wobec dolara australijskiego o 7,7%.

Rynek Forex nie tylko nie ucierpiał ze względu na globalny kryzys finansowy, ale był także w stanie wyciągnąć z niego realne korzyści. Zysk osiągnięty przez traderów walutowych dzięki gwałtownym zmianom notowań osiągnął niesamowite rozmiary. Nie bez powodu mówią, że kryzys to nie tylko przewroty gospodarcze i napięcia społeczne, ale także dobry czas na inwestycje i rozwiązywanie wielu nagromadzonych problemów.

Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.