Facebook
 
 

Do często spotykanych formacji graficznych należy trójkąt. Możesz wyszukać tę kombinację świec na wykresach wszystkich instrumentów finansowych i we wszystkich ramach czasowych. Trójkąt jest modelem kontynuacji trendu. Oznacza to, że jego pojawienie się musi być poprzedzone tendencją - zwyżkową lub spadkową. Model powstaje w momentach niepewności na rynku - to znaczy, gdy interesy niedźwiedzi równoważą interesy byków, a "rynek decyduje", w którą stronę pójść dalej.

Aby zbudować wzór trójkąta, należy znaleźć co najmniej 4 punkty - dwa, aby zbudować linię trendu na maksimum świec i dwa, aby zbudować linię trendu na minimum świec. Gdy konsolidacja występuje na wykresie, wahania cen są zmniejszone i w rezultacie formacja ta może zostać zidentyfikowana. W tym momencie, kiedy linie wsparcia i oporu przecinają się, możemy mówić o zakończeniu formowania kombinacji świec, zwanej trójkątem.

Trójkąt zwyżkujący, zniżkujący, symetryczny

Rozróżniamy trzy rodzaje formacji cenowych: zwyżkujący, zniżkujący i symetryczny trójkąt. Formacja trójkąta zwyżkującego pojawia się po trendzie zwyżkowym i powinna ona kierować się ku górze:

Wzór trójkąta

Rys. 1. Trójkąt zwyżkujący na wykresie

Linia utworzona przez maksimum cen ma kierunek poziomy (jest linią oporu) lub lekko podąża w górę. Linia dolna, zbudowana odpowiednio na minimum świec, jest skierowana do góry i powinna krzyżować się z poziomą. Kiedy cena przełamie linię oporu, należy oczekiwać kontynuacji wzrostu cen - trend wzrostowy będzie kontynuowany. Jednak cena może przebić dolną linię w spadkowym kierunku. Następnie należy poczekać na obniżkę ceny, ale najprawdopodobniej będzie to już formacja odwrócenia tendencji - potrójnego szczytu, z którym często trójkąt jest mylony.

Zniżkujący trójkąt skierowany jest w dół. Charakteryzuje się on następującym kierunkiem: górna linia, narysowana na maksimum świec, ma nachylenie od góry do dołu, dolna, znajdująca się na minimum świec jest pozioma, lub też lekko skierowana w dół.

Kiedy cena przełamie dolną linię od góry do dołu, powinniśmy oczekiwać, że trend będzie kontynuowany w dół.

W symetrycznym trójkącie obie linie trendu biegną pod kątem i są skierowane w stronę środka formacji. Podział takiej formacji zwykle występuje w kierunku poprzedniego trendu. Jest to najbardziej przewidywalny model kontynuacji trendu:

Wzór trójkąta

Rys. 2. Trójkąt symetryczny na wykresie

Handel za pomocą formacji trójkąta

Istnieją trzy możliwości wejścia na rynek podczas tworzenia formacji trójkąta:

– pierwsza opcja: po przebiciu się ceny przez linię trendu trójkąta, możemy rozważyć możliwość wejścia na rynek w kierunku przebicia. Lepiej poczekać na zamknięcie świecy, podczas której nastąpiło przebicie. Jest to najbardziej ryzykowna metoda wejścia na rynek.;

– druga: dla pewniejszego wejścia powinieneś poczekać na ponowne obliczenie przebicia linii formacji;

– trzecia: cena powinna przerobić minimum lub maksimum zawarte między liniami. Najmniej ryzykowna opcja, i pomimo faktu, że zysk z takiego wejścia może być mniejszy, istnieje większa szansa na jego otrzymanie.

Konieczne jest również wzięcie pod uwagę faktu, że gdy cena zbliża się do przecięcia linii trójkąta, model staje się mniej niezawodny. Jeśli przecięcie wystąpi w granicach 50-75% całkowitej długości figury, wówczas formacja jest bardziej wiarygodna.

Poziom take-profit znajduje się w odległości równej odległości między dwoma najbardziej odległymi punktami, które są połączone pionową linią trójkąta. Możliwy jest różnie inny wariant pozyskania zysków, w którym narysowana jest paralela dla linii przeciwnej do tej, przez którą przechodzi cena. Dotknięcie tej linii równoległej przez cenę powoduje zamknięcie transakcji stałym zyskiem.

Stop-loss jest ustawiony na maksimum dla formacji zniżkowej lub na minimum dla formacji zwyżkowej. Ale możliwe jest ustawienie stop-loss dla niższego minimum/maksimum, w przypadku symetrycznego trójkąta lub jeśli jedna z linii jest skierowana w kierunku kontynuacji trendu. Trójkąt należy stosować ostrożnie, ponieważ istnieje spore prawdopodobieństwo, że zostanie on pomylony z formacją odwrócenia trendu. Aczkolwiek w przypadku jego odpowiedniego określenia i właściwego wyjścia w transakcję można spodziewać się satysfakcjonującego zysku.

Aktualne wzory

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.