empty
 
 

Jeśli Twoje konto nie zostało jeszcze zweryfikowane, to korzystasz jedynie z 60% możliwości, które oferuje InstaForex. Weryfikacja konta handlowego nie jest obowiązkowa, ale daje możliwość korzystania z pełnej gamy usług w firmie.
Procedura weryfikacji jest dość prosta, wszystko, co należy zrobić to załączyć kopię paszportu lub dowolnego innego dokumentu powierzającego tożsamość (na tej stronie). Po pomyślnym zapisaniu i wysłaniu dokumentu informacje, które prześlesz, zostaną zweryfikowane. W ciągu 72 godzin roboczych po przesłaniu danych otrzymasz na e-mail wiadomość potwierdzającą, że Twoje konto handlowe zostało przypisane do podwyższonego statusu, lub z prośbą o przesłanie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania odpowiedniego poziomu weryfikacji.

Istnieją dwa etapy weryfikacji — pierwszy poziom i drugi poziom. Do każdego poziomu weryfikacji istnieją różne warunki ich przypisania. Aby uzyskać drugi poziom weryfikacji, należy najpierw uzyskać pierwszy poziom weryfikacji konta handlowego. Szczegółowe informacje o weryfikacji konta handlowego znajdują się w osobistym gabinecie w sekcji «Weryfikacja konta handlowego».

Verification in your
smartphone with InstaVerify!

Podstawowe wymagania dotyczące załączanych dokumentów:

1. Skan powinien być czytelny i w kolorze.

2. Obraz powinien przedstawiać pełny format dokumentu (włączając rogi i krawędzie dokumentu).

 • Dowód osobisty powinien być zeskanowany z dwóch stron.
 • Jeśli paszport według prawa nie jest wymieniany po osiągnięciu określonego wieku, tylko zostaje wklejona fotografia i dopisany okres ważności, to skan tej strony również powinien zostać załączony.
 • Jeśli w paszporcie imię i nazwisko klienta jest ukazane w dwóch językach, a dane znajdują się na różnych stronach dokumentu, to na skanie powinny się znajdować obie strony.

3. Obraz nie powinien zawierać wyraźnych wymazań, fałszerstw, przekreślonych słów ani innych nieokreślonych poprawek, śladów edycji grafiki.

4. Fotografia na dokumencie powinna być dobrej jakości.

5. Imię(imiona)i nazwisko na koncie i imię, nazwisko w dokumencie powinny być w pełni zgodne.

6. Podczas jednego z etapów weryfikacji konta handlowego należy załączyć dokument potwierdzający adres. Adres na koncie i w dokumencie musi być taki sam.

7. Dokument musi być ważny w chwili złożenia wniosku (okres ważności dowodu tożsamości nie może kończyć się wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o weryfikację) oraz powinien zawierać wszelkie właściwe pieczęcie i podpisy.

8. Nie można załączyć tego samego dokumentu do dwóch stopni weryfikacji.*

9. Jeśli konto jest otwarte na osobę prawną, to w celu potwierdzenia weryfikacji konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających rejestrację firmy.**

10. Dopuszczalne formaty plików: .png, .jpeg, .jpg, .gif i .pdf. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 25 MB, rozdzielczość powinna wynosić od 400 pikseli.

11. Elektroniczne wyciągi bankowe i elektroniczne rachunki za usługi komunalne nie są akceptowane podczas weryfikacji. Wyciągi bankowe mogą zostać przyjęte, jeśli zawierają pieczęcie i podpisy pracowników banku, rachunki za usługi komunalne należy załączyć razem z potwierdzeniem zapłaty.

12. Niedozwolone jest podawanie nazwy wielkimi literami. Tylko pierwsze litery imienia i nazwiska powinny być napisane wielką literą.

13. Nazwy pisane dużą literą są niedopuszczalne. Tylko pierwsze litery nazwy powinny być wielkimi.

* Wymóg dotyczący tego, że do dwóch etapów weryfikacjach nie może zastać przyjęty ten sam dokument, jest uwzględniany również, jeśli klient przedstawi tę samą stronę paszportu podczas pierwszego i drugiego etapu weryfikacji. Należy zauważyć, że ten wymóg nie obowiązuje, jeżeli chodzi o pierwszą stronę paszportu i stronę z zameldowaniem. To znaczy, jeśli podczas pierwszego etapu weryfikacji była załączona główna strona paszportu i strona paszportu z zameldowaniem, to w drugim etapie można jeszcze raz załączyć stronę paszportu z zameldowaniem. Pomimo tego, że jest to ten sam dokument, to ilość stron paszportu będzie wystarczająca do uzyskania wyższego poziomu.
** Jeśli konto jest otworzone na osobę prawną, to podczas pierwszego etapu weryfikacji należy załączyć dokumenty potwierdzające rejestracje firmy. Podczas drugiego etapu należy przedstawić dokument poświadczający osobę fizyczną, na którą zostało zarejestrowane konto.
Wymagane dokumenty podczas pierwszego etapu:

a) Dokumenty założycielskie (status, umowa założycielska lub ich odpowiedniki);

b) Dokumenty potwierdzające państwową rejestrację osoby prawnej (dowód rejestracyjny, świadectwo rejestracji itp.);

c) Dokument potwierdzający upoważnienie zarządcy (decyzja, protokół w sprawie wyboru, zaświadczenie o stanowisku itp.).

Wymagane dokumenty podczas drugiego etapu:

a) Skan paszportu (lub innego dokumentu tożsamości) osoby upoważnionej do prowadzenia handlu na koncie (lub zwierzchnika, jeśli handluje zwierzchnik);

b) Pełnomocnictwo do wykonywania operacji na koncie handlowym (jeżeli to nie zarządca organizacji handluje).Poniżej można sprawdzić listę dokumentów wymaganych podczas weryfikacji:

Państwo

Wymagane dokumenty do pierwszego stopnia Wymagane dokumenty do drugiego stopnia

Afghanistan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Albania

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Algeria

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego starego i nowego wzoru
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Andorra

 • Главный разворот паспорта
 • Лицевая сторона идентификационной карты
 • Вид на жительство (обе стороны)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Angola

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Argentina

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Armenia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rozkładówka paszportu z zezwoleniem na pobyt (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)

Australia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers NSW Photo Card
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Austria

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Azerbaijan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego starego lub nowego wzoru
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku
 • Wyciąg elektroniczny z adresem ze strony internetowej egov

Bahamas

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Bahrain

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Bangladesh

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Barbados

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Belarus

 • Dwie rozkładówki paszportu: s. 32–33, s. 30–31
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rozkładówka paszportu zawierająca informacje o adresie zameldowania. Klient musi złożyć stronę paszportu bez pieczątki w taki sposób, aby pieczątka z informacją o zameldowaniu i kodem mrz lub numerem paszportu były jednocześnie widoczne na zdjęciu.
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi z banku (elektroniczne wyciągi z banku opatrzone pieczęcią elektroniczną/podpisem)

Benin

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Bermuda

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Bhutan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Bolivia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Bosnia and Herzegovina

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Botswana

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Brazil

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego starego lub nowego wzoru
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Brunei

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Bulgaria

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Główna rozkładówka książeczki żeglarskiej
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Burkina Faso

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Cambodia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)

Cameroon

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Canada

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony karty identyfikacyjnej NEXUS
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Cape Verde

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Chile

 • Główna rozkładówka paszportu Jeśli paszport został odnowiony, to dodatkowo prześlij rozkładówkę paszportu zawierającą informację o odnowieniu.
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

China

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Colombia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Costa Rica

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Croatia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Cuba

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Cyprus

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Czech Republic

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Côte d'Ivoire

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Denmark

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Dominican Republic

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

DRC

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Ecuador

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Egypt

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media nie starszy niż 3 miesiące z kodem kreskowym/koded QR lub z potwierdzeniem dokonania opłaty
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

El Salvador

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Estonia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Eswatini

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Fiji

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Finland

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

France

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Gabon

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Gambia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Georgia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony ID
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)

Germany

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Ghana

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Greece

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Guatemala

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Guyana

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Haiti

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Honduras

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Hong Kong

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Hungary

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania (Lakcimet igazolo (obie strony))
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

India

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony karty podatnika
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rozkładówka paszportu zawierająca informacje o adresie zameldowania (strona 39 w paszporcie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku
 • Obie strony karty AADHAAR, a także Twoje zdjęcie z dokumentem w ręku
 • Dwie rozkładówki księgi bankowej: główna z nazwą i adresem, a także rozkładówka zawierająca informacje o transakcjach z ostatnich 3 miesięcy

Indonesia

 • Główna rozkładówka paszportu Jeśli podpis znajduje się na innej rozkładówce, to musisz przesłać rozkładówkę paszportu z podpisem.
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Karta rodzinna
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starsze niż 3 miesiące lub z potwierdzeniem dokonania opłaty
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku
 • Dwie rozkładówki wyciągu bankowego: główna z nazwą i adresem, a także rozkładówka z transakcjami z ostatnich 3 miesięcy

Iran

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Iraq

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Ireland

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Israel

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers karty identyfikacyjnej starego lub nowego wzoru
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Italy

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego starego lub nowego wzoru
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Jamaica

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Japan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Jordan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Kazakhstan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku
 • Wyciąg elektroniczny z adresem ze strony internetowej egov
 • Zrzut ekranu z adresem z konta osobistego egov z paskiem adresu

Kenya

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Kosovo

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Kuwait

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Kyrgyzstan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Laos

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)

Latvia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Główna rozkładówka książeczki żeglarskiej
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Lebanon

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Lesotho

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Libya

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Lithuania

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Główna rozkładówka książeczki żeglarskiej
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Awers prawa jazdy
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Luxembourg

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Madagascar

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Malawi

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Malaysia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Obie strony dowodu osobistego żołnierza
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Maldives

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Mali

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Malta

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Mexico

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Federalna karta wyborcza (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Moldova

 • Dwie rozkładówki paszportu: strona 1, strony 2-3. Jeśli paszport został odnowiony po osiągnięciu 25/45 lat, wówczas dodatkowo potrzebne jest przesłanie dwóch rozkładówek: strony 4-5 i strony 6-7
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Obie strony załącznika do dowodu osobistego starego wzoru (str. 6-9 zameldowanie, str. 2-5 dane osobowe właściciela)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Mongolia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Montenegro

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Morocco

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Mozambique

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Myanmar

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Namibia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Nepal

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)

Netherlands

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

New Zealand

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Niger

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Nigeria

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Główna rozkładówka książeczki żeglarskiej
 • Obie strony biometrycznej karty wyborczej (PVC)
 • Obie strony tymczasowej biometrycznej karty wyborczej ​​(TVCs)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku
 • Awers tymczasowego dowodu osobistego NINS

Nikaragua

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

North Korea

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialne
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)

Norway

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Oman

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Pakistan

 • Dwie rozkładówki paszportu: główna, a także rozkładówki strony 2-3 z podpisem właściciela
 • Obie strony dowodu osobistego NIDC
 • Obie strony dowodu osobistego obywateli Pakistanu, pracujących/mieszkających poza granicami NICOP
 • Obie dowodu osobistego SMART
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Palestine

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Panama

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Karta migracyjna (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Papua New Guinea

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Paraguay

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Peru

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego starego lub nowego wzoru
 • Obie strony karty migracyjnej
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Philippines

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony prawa jazdy
 • Pocztowa karta identyfikacyjna (obie strony)
 • System zabezpieczenia społecznego (obie strony)
 • System ubezpieczenia usług publicznych (obie strony)
 • NIP (obie strony)
 • Profesjonalna Komisja Regulacyjna (obie strony)
 • Identyfikacyjna karta zdrowia (obie strony)
 • Zaświadczenie o rejestracji cudzoziemca (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciel banku

Poland

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Portugal

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Obie strony karty obywatela
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Puerto Rico

 • Obie strony identyfikacyjnej karty wyborcy na żółtym tłe
 • Awers identyfikacyjnej karty wyborcy na białym tle
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Qatar

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Republic of Mauritius

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Republic of Zimbabwe

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Romania

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Russia

 • Paszport wewnętrzny (strona z danymi (rozkładówka dwustronicowa))
 • Paszport zagraniczny (strona z danymi (rozkładówka dwustronicowa))
 • Książeczka żeglarska (strona z danymi (rozkładówka dwustronicowa))
 • Paszport dyplomatyczny (strona z danymi (rozkładówka dwustronicowa))
 • Zezwolenie na pobyt (strona z danymi (rozkładówka dwustronicowa))
 • Rozkładówka paszportu wewnętrznego potwierdzająca adres zamieszkania
 • Rachunek za media
 • Wyciąg bankowy
 • Zezwolenie na pobyt - rozkładówka z adresem

Rwanda

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Saint Lucia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Saint Vincent and the Grenadines

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Saudi Arabia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Senegal

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Serbia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Seychelles

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Singapore

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Slovakia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Slovenia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Biometryczne zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Somalia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

South Africa

 • Południowoafrykański dowód osobisty (główna rozkładówka ze zdjęciem i danymi osobowymi)
 • Paszport (główna rozkładówka)
 • Dowód osobisty (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media
 • Wyciąg bankowy

South Korea

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego (wraz z notarialnym tłumaczeniem na język angielski)
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku (wraz z tłumaczeniem na język angielski poświadczonym notarialnie)

Spain

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Sri Lanka

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego starego wzoru wraz z poświadczonym notarialnie tłumaczeniem na język angielski
 • Obie strony dowodu osobistego nowego wzoru
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Sudan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Sweden

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Switzerland

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Syria

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Taiwan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Tajikistan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media
 • Wyciąg bankowy

Tanzania

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Thailand

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Togo

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Trinidad and Tobago

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Tunis

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Turkmenistan

 • Główna rozkładówka paszportu biometrycznego
 • Trzy rozkładówki paszportu wewnętrznego: s.1, s. 2-3, s. 4-5. Jeśli paszport został odnowiony po osiągnięciu wieku 25/45 lat, dodatkowo s. 6-7.
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rozkładówka paszportu zawierająca informacje o adresie zameldowania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

UAE

 • Obie strony dowodu osobistego
 • Główna rozkładówka paszportu
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Ukraine

 • Dwie rozkładówki paszportu wewnętrznego: s. 1, s. 2-3 Jeśli paszport został odnowiony po osiągnięciu wieku 25/45 lat, wtedy dodatkowo wymagane są rozkładówki zawierające informację o odnowieniu: 4-5, 6-7
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Główna rozkładówka paszportu zagranicznego
 • Główna rozkładówka książeczki żeglarskiej
 • Zezwolenie na pobyt (obie strony)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
 • Rozkładówka paszportu zawierająca informacje o adresie zameldowania (str.11-
 • Wyciąg z EGDR (wyciąg z jedynego rejestru demograficznego)
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe (elektroniczny wyciąg z banku opatrzony pieczęcią elektroniczną/podpisem)

United Kingdom

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące, w tym rachunki elektroniczne
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku, w tym elektroniczne wyciągi bankowe

Uruguay

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Uzbekistan

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rozkładówka paszportu z informacją o zameldowaniu
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Venezuela

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Awers dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Vietnam

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące.
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Yemen

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Zambia

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku

Österreich

 • Główna rozkładówka paszportu
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania
 • Rachunek za media z kodem kreskowym/kodem QR nie starszy niż 3 miesiące
 • Wyciąg bankowy nie starszy niż trzy miesiące opatrzony pieczęcią i podpisem przedstawiciela banku
Państwo Wymagane dokumenty do pierwszego stopnia Wymagane dokumenty do drugiego stopnia

Państwo:

Wymagane dokumenty do pierwszego stopnia:

Wymagane dokumenty do drugiego stopnia:

Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account

Patrz także

Zarejestruj się w systemie PAMM i zwiększ swoje dochody już teraz!
Wnioski online od Inwestorów
Nieograniczony wolumen inwestycji
Powiadomienia e-mail i SMS
System PAMM

Zarejestruj się w systemie PAMM i zwiększ swoje dochody już teraz!

Jak sprawić, aby pieniądze zarabiały na Ciebie? System PAMM umożliwia generowanie dodatkowego dochodu zarówno inwestorom, jak i traderom zarządzającym. Innowacyjna usługa pozwala inwestorom zarabiać pieniądze bez bezpośredniego udziału w handlu, a traderom uzyskać dodatkowy zysk za zarządzanie pozyskanymi funduszami. System PAMM nie kryje żadnych pułapek, jest on całkowicie bezpieczny i przejrzysty. Wypłata pieniędzy oraz wniesienie dodatkowego depozytu są możliwe w każdej chwili. Ponadto system pozwala na samodzielną kontrolę inwestycji poprzez obserwowanie każdego kroku tradera, który zarządza Twoimi funduszami.

Zarejestruj się w systemie PAMM i zwiększ swoje dochody już teraz!

Jak sprawić, aby pieniądze zarabiały na Ciebie? System PAMM umożliwia generowanie dodatkowego dochodu zarówno inwestorom, jak i traderom zarządzającym. Innowacyjna usługa pozwala inwestorom zarabiać pieniądze bez bezpośredniego udziału w handlu, a traderom uzyskać dodatkowy zysk za zarządzanie pozyskanymi funduszami. System PAMM nie kryje żadnych pułapek, jest on całkowicie bezpieczny i przejrzysty. Wypłata pieniędzy oraz wniesienie dodatkowego depozytu są możliwe w każdej chwili. Ponadto system pozwala na samodzielną kontrolę inwestycji poprzez obserwowanie każdego kroku tradera, który zarządza Twoimi funduszami.

Zarabiaj dzięki kopiowaniu transakcji skutecznych traderów!
ForexCopy? Kopiuj transakcje w prosty sposób!
Wszystkie zalety profesjonalnego handlu na rynku Forex

Zarabiaj dzięki kopiowaniu transakcji skutecznych traderów!

Potrzeba poświęcania czasu na opracowanie własnych strategii pozostała w przeszłości. ForexCopy pozwala kopiować transakcje skutecznych traderów i osiągać zyski bez zagłębiania się w zawiłości procesu handlowego. Aby zarobić, wystarczy zarejestrować się w systemie ForexCopy, wybrać skutecznego tradera i kopiować jego transakcję i drogę do sukcesu!

Zarabiaj dzięki kopiowaniu transakcji skutecznych traderów!

Potrzeba poświęcania czasu na opracowanie własnych strategii pozostała w przeszłości. ForexCopy pozwala kopiować transakcje skutecznych traderów i osiągać zyski bez zagłębiania się w zawiłości procesu handlowego. Aby zarobić, wystarczy zarejestrować się w systemie ForexCopy, wybrać skutecznego tradera i kopiować jego transakcję i drogę do sukcesu!

Handel opcjami w InstaForex
Wysoka jakość usług
Opcje Forex
Handel opcjami w InstaForex

Handel opcjami w InstaForex

Handel opcjami jest dość popularny wśród traderów, ponieważ ten instrument finansowy może przynieść im nieograniczony zysk, a sam system handlu jest prosty i łatwy do zrozumienia nawet dla początkującego handlowca. Korzystając z opcji intraday, opcji wygasających (expiry) i opcji binarnych, można handlować wszystkim — od waluty i metali po akcje znanych firm. Transakcja przyniesie zysk, jeśli zostanie spełniony wybrany warunek: cena na początku opcji będzie wyższa lub niższa od ceny w momencie jej wygaśnięcia.

Handel opcjami w InstaForex

Handel opcjami jest dość popularny wśród traderów, ponieważ ten instrument finansowy może przynieść im nieograniczony zysk, a sam system handlu jest prosty i łatwy do zrozumienia nawet dla początkującego handlowca. Korzystając z opcji intraday, opcji wygasających (expiry) i opcji binarnych, można handlować wszystkim — od waluty i metali po akcje znanych firm. Transakcja przyniesie zysk, jeśli zostanie spełniony wybrany warunek: cena na początku opcji będzie wyższa lub niższa od ceny w momencie jej wygaśnięcia.

Innowacyjny produkt InstaForex
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami!
Konta handlowe w dowolnej walucie
(USD, EUR, RUB, w centach USD i EUR)
Witamy w web-terminalu InstaForex!

Innowacyjny produkt InstaForex

W terminalu handlowym WebTrader wdrażane są wszystkie najbardziej zaawansowane technologie handlowe na giełdzie. WebTrader umożliwia handel na rynku Forex, CFD i Futures bezpośrednio w przeglądarce internetowej, a także posiada pełną funkcjonalność i zestaw narzędzi charakterystycznych dla wersji terminala na komputery stacjonarne. Zaletami terminala internetowego są mobilność i praktyczność. Dzięki dostępowi do Internetu można korzystać z WebTrader w każdym miejscu. Oprócz standardowych funkcji terminal internetowy pozwala monitorować ruchy notowań online, czytać analizy i najnowsze wiadomości Forex.

Innowacyjny produkt InstaForex

W terminalu handlowym WebTrader wdrażane są wszystkie najbardziej zaawansowane technologie handlowe na giełdzie. WebTrader umożliwia handel na rynku Forex, CFD i Futures bezpośrednio w przeglądarce internetowej, a także posiada pełną funkcjonalność i zestaw narzędzi charakterystycznych dla wersji terminala na komputery stacjonarne. Zaletami terminala internetowego są mobilność i praktyczność. Dzięki dostępowi do Internetu można korzystać z WebTrader w każdym miejscu. Oprócz standardowych funkcji terminal internetowy pozwala monitorować ruchy notowań online, czytać analizy i najnowsze wiadomości Forex.

Najkorzystniejsza cena za hosting na rynku Forex
256mb, 512mb, 1024mb
Serwer VPS jest dostępny w każdej chwili
Darmowy hosting VPS dla klientów InstaForex*

Najkorzystniejsza cena za hosting na rynku Forex

Wysokiej jakości hosting VPS może znacznie ułatwić życie. Ma dużą ilość zasobów i zaawansowane możliwości techniczne, co pozwala hostować witryny o dowolnej złożoności - od strony osobistej po duże i niestandardowe projekty wymagające specjalistycznego oprogramowania lub dużej mocy serwera. Oferujemy najlepszą cenę za usługę hostingową.

Najkorzystniejsza cena za hosting na rynku Forex

Wysokiej jakości hosting VPS może znacznie ułatwić życie. Ma dużą ilość zasobów i zaawansowane możliwości techniczne, co pozwala hostować witryny o dowolnej złożoności - od strony osobistej po duże i niestandardowe projekty wymagające specjalistycznego oprogramowania lub dużej mocy serwera. Oferujemy najlepszą cenę za usługę hostingową.

Atrakcyjne bonusy od InstaForex sprawią, że twój handel będzie jeszcze bardziej opłacalny!
Bonusy InstaForex
"Najszerszy zakres bonusów"
InstaForex oferuje swoim klientom najszerszy wybór bonusów.

Atrakcyjne bonusy od InstaForex sprawią, że twój handel będzie jeszcze bardziej opłacalny!

Nadal uważasz, że zwiększenie depozytu jest trudnym i pracochłonnym zadaniem? Nic takiego! Możliwości handlowe stają się szersze podczas korzystania z bonusów. Oferujemy handlowcom szereg różnorodnych bonusów, które różnią się maksymalnym rozmiarem, a także warunkami wpłaty na konto. Zysk uzyskany za pomocą bonusu jest wypłacany bez ograniczeń.

Atrakcyjne bonusy od InstaForex sprawią, że twój handel będzie jeszcze bardziej opłacalny!

Nadal uważasz, że zwiększenie depozytu jest trudnym i pracochłonnym zadaniem? Nic takiego! Możliwości handlowe stają się szersze podczas korzystania z bonusów. Oferujemy handlowcom szereg różnorodnych bonusów, które różnią się maksymalnym rozmiarem, a także warunkami wpłaty na konto. Zysk uzyskany za pomocą bonusu jest wypłacany bez ograniczeń.

Doceń korzyści płynące z handlu najbardziej postępową walutą na świecie!
Zaawansowane możliwości handlowe
dzięki InstaForex
Handel
Bitcoinami

Doceń korzyści płynące z handlu najbardziej postępową walutą na świecie!

Teraz w InstaForex można handlować nie tylko tradycyjnymi parami walutowymi, ale także młodą i już wywołującą spore poruszenie kryptowalutą Bitcoin. Otwórz konto w naszej firmie i doceń wszystkie zalety tej waluty elektronicznej. Handel Bitcoinem jest stosunkowo prosty, ponieważ jego kurs dobrze nadaje się do analiz i prognoz.

Doceń korzyści płynące z handlu najbardziej postępową walutą na świecie!

Teraz w InstaForex można handlować nie tylko tradycyjnymi parami walutowymi, ale także młodą i już wywołującą spore poruszenie kryptowalutą Bitcoin. Otwórz konto w naszej firmie i doceń wszystkie zalety tej waluty elektronicznej. Handel Bitcoinem jest stosunkowo prosty, ponieważ jego kurs dobrze nadaje się do analiz i prognoz.

Handel metalami z InstaForex

Handel metalami z InstaForex

Metale szlachetne są jednym z najbardziej stabilnych i skutecznych narzędzi do oszczędzania kapitału. Nie bez powodu złoto nazywane jest „bezpieczną przystanią”, która pozwala zaoszczędzić pieniądze nie tylko w czasach stabilności gospodarczej, ale także w czasach kryzysu finansowego. Dlatego od wielu dziesięcioleci inwestorzy przechowują część swoich aktywów w złocie. Sugerujemy nie tylko inwestowanie w metale szlachetne, ale także korzystanie z tego instrumentu w transakcjach terminowych. W InstaForex możesz zacząć handlować kontraktami CFD na złoto, srebro, miedź, platynę i pallad.

Handel metalami z InstaForex

Metale szlachetne są jednym z najbardziej stabilnych i skutecznych narzędzi do oszczędzania kapitału. Nie bez powodu złoto nazywane jest „bezpieczną przystanią”, która pozwala zaoszczędzić pieniądze nie tylko w czasach stabilności gospodarczej, ale także w czasach kryzysu finansowego. Dlatego od wielu dziesięcioleci inwestorzy przechowują część swoich aktywów w złocie. Sugerujemy nie tylko inwestowanie w metale szlachetne, ale także korzystanie z tego instrumentu w transakcjach terminowych. W InstaForex możesz zacząć handlować kontraktami CFD na złoto, srebro, miedź, platynę i pallad.

Usługi mobilne InstaForex: dla tych, którzy cenią swój czas
InstaForex w Twoim smartfonie
Bądź na bieżąco z wydarzeniami finansowymi w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie!

Usługi mobilne InstaForex: dla tych, którzy cenią swój czas

Chcesz wykorzystać każdą minutę, aby handlować jak najlepiej? Mamy wspaniałe wieści! Platforma handlowa InstaForex jest dostępna w Twoim smartfonie w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie. Mobilne usługi i aplikacje InstaForex to kompletne narzędzie, które zapewnia aktualne informacje o najnowszych trendach i umożliwia handel zarówno doświadczonym, jak i początkującym traderom.

Usługi mobilne InstaForex: dla tych, którzy cenią swój czas

Chcesz wykorzystać każdą minutę, aby handlować jak najlepiej? Mamy wspaniałe wieści! Platforma handlowa InstaForex jest dostępna w Twoim smartfonie w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na świecie. Mobilne usługi i aplikacje InstaForex to kompletne narzędzie, które zapewnia aktualne informacje o najnowszych trendach i umożliwia handel zarówno doświadczonym, jak i początkującym traderom.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.