empty
 
 

Condițiile promoției "Best Trading, Luxury Driving"

1. Dispoziții generale

  • 1.1. Denumirea promoției Best Trading, Luxury Driving(numit in continuare - Promoția).
  • 1.2. Promoția este organizată de grupul companiei InstaFintech (numit in continuare - Organizator).
  • 1.3. În cadrul promoției se desfășoară:
   • Tombola automobilului Porsche Cayenne.
  • 1.4 Durata totală a Promoției de la 1 iunie 2011 pînă pe 25 mai 2013 ( in continuare - Perioada desfășurării Promoției).
  • 1.4.1. Termenul desfășurării tombolei automobilul Porsche Cayenne începînd cu 1 iunie 2010 pînă pe 25 mai 2012.

2. Participanții la Promoție

  • 2.1. În cadrul promoției pot participa cetățenii capabili, care au atins majoratul și care dețin conturi reale de tranzacționare în compania InstaForex (în continuare - Participantul).
  • 2.2. Pentru a avea posibilitatea de a participa la Promoție, este necesar de a suplini contul real de tranzacționare din cadrul companiei InstaForex cu cel puțin 1500 dolari SUA în Perioada desfășurării Promoției și de înregistrat pe site-ul instaforex.com. Pentru membrii clubului InstaForex Club suma minimă de suplimentare a contului participantului este de 1000 USD.
  • 2.3. Participantul are dreptul să înregistreze în cadrul Promoției mai multe conturi, astfel, sporinduși șansele de a cîștiga premiul cel mare. Cu toate acestea, în cazul în care se descoperă cerăre a peste 100 conturi, administrarea concursului își rezerva dreptul de a reduce numarul de conturi-participante la promoție ale clientului dat pînă la 100 de conturi..
  • 2.4. În promoție poate participa orice cont, care satisface condiția: A - B + C > 1500.00 USD, unde A - suma suplinirilor începînd cu 1 iunie, B - extragerile începînd cu 1 iunie, C - rezultatul tranzacționarii. Pentru membrii clubului InstaForex Club, contul trebuie sa satisfacă urmatoarele condiții: A - B + C > A - B + C > 1000.00 USD, unde A - suma suplinirilor începînd cu 1 iunie, B - extragerile începînd cu 1 iunie, C - rezultatul tranzacționării.

3. Condițiile de tranzacționare

  • 3.1. Toate ordinele de tranzacționare, care sunt deschise la alte prețuri decît cele de pe piață, urmează sa fie anulate.
  • 3.2. Participantul poate utiliza consilierii de tranzacționare și strategiile de tranzacționare fără nici o limită.
  • 3.3. Participantul în orice moment poate modifica tipul contului său de tranzacționare pe unul Swap-Free (și invers) prin apelarea la serviciul suport tehnic.
  • 3.4. Toate celelalte condiții de tranzacționare pentru conturile participanților la Promoție sunt similare cu condițiile de tranzacționare pentru conturile reale de tranzacționare din cadrul companiei InstaForex.

4. Determinarea cîștigătorilor

4.1. Determinarea cîștigătorului Tombolei a automobilului Porsche Cayenne (în continuare - Cîștigătorul Promoției).

  • 4.1.1. Cîștigătorul Promoției se va determina prin urmatoarea schema: în algoritmul determinării cîștigătorului sunt utilizate ultimele 5 cifre ale contului (indiferent daca acesta este de 5, 6, sau 7 cifre). Dacă aceste 5 cifre vor coincide cu Porsche-numarul, atunci titularul de cont devine proprietarul automobilului Porsche Cayenne.
  • 4.1.2. Vineri, 25 mai 2013 la ora 23:59 va avea loc fixarea ratelor la momentul închiderii tranzacțiilor pentru următoarele perechi:
   • Prima cifra a Porsche-numarului - ultima cifră de la închidere EURUSD
   • A doua Cifra a Porsche-numarului - ultima cifră de la închiderea GBPUSD
   • A treia cifra a Porsche-numarului - ultima cifră de la închiderea USDJPY
   • A patra cifra a Porsche-numarului - ultima cifră de la închiderea USDCHF
   • A cincea cifra a Porsche-numarului - ultima cifră de la închiderea USDCAD
  • 4.1.3. În cazul în care contul care a coincis cu Porsche-numarul, generat, nu este Participant al concursului, în calitate de cîștigător este recunoscut contul următor sau precedent. Cîștigătorul este ales pe baza celui mai mare depozit, care este calculat după formula: A - B + C.
  • 4.1.4. Dacă cu Porsche-numărul generat astfel vor coincide cîteva numere - un cont de 5 cifre , rezultatul eliminării primei cifre la un cont de 6 cifre, rezultatul eliminării primelor doua cifre la un cont de 7 cifre, atunci premiul cel mare Porsche Cayenne este înmînat titularului contului cu cel mai mare depozit (cel mai mare depozit se determină după formula: A - B + C).

5. Publicarea rezultatelor

  • 5.1. Publicației poate fi supusă statistica tarilor si regiunilor, de unde se face înregistrarea conturilor participante.
  • 5.2. Rezultatele Promoției sunt publicate în decurs de 7 zile după finisarea Promoției si executarea tuturor controalelor necesare.
  • 5.3. Rezultatele concursului și reportajul de la ceremonia de premiere va fi postat pe site-ul instaforex.com și de unele mass-media de televiziune si de tipărire.

6. Înmînarea premiilor

6.1. Dispoziții generale

  • 6.1.1. Cîștigătorul Promoției în decurs de 20 zile de la anunțarea rezultatelor Promoției și a tragerii precizează cu Organizatorul prin intermediul telefonului dat, ora, si locul de înmînare a premiei.
  • 6.1.2. Dupa determinarea contului de tranzacționare a cîștigătorului Organizatorul verifică informația despre Participant, precum și legitimitatea participării acestuia la Promoție în conformitate cu punctele 2.1.-2.3. a regulilor curente. În cazul în care oricare din aceste date nu sunt autentice, și dacă participantul nu are dreptul de a participa la Promoție, tragerea este anulată.
  • 6.1.3. În caz de încălcare a ordinii de înmînare a premiului (lipsa pașaportului, sau expirarea termenului valabilității acestuia s.a.) Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înmînarea premiului.

6.2. Înmînarea premiului cel mare a Promoției - automobilul Porsche Cayenne.

  • 6.2.1. Porsche Cayenne poate fi primit de către cîștigător la una din reprezententele centrale a companiei din Rusia (Kaliningrad si Moscova) sau transportat oriunde în lume cu acordul cîștigătorului.
  • 6.2.2. Înmînarea premiului Cîștigătorului Promoției se face numai pe baza prezentării pașaportului acestuia sau a unui alt document care îi va confirma identitatea și semnării actului de primire-predare, cu indicare în acest act a urmatoarelor informații: numele, prenumele, patronimul participantului, data nașterii, numărul pașaportului, telefonul de contact cu prefixul corespunzător localității. În cazul în care nu se prezintă oricare din punctele de mai sus, cîștigătorul în mod automat este lipsit de dreptul de a primi premiul.
  • 6.2.3. În cazul în care cîștigătorul Promoței nu poate primi premiul de sine stătător, contractul de transfer se poate face la o altă persoană pe baza procurii cîștigătorului autentificate de notar.
  • 6.2.4. Din momentul ridicării premiului oricare Participant al Promoției duce răspunderea referitor la achitarea tuturor impozitelor și a altor plăți obligatorii existente, stabilite prin legislația în vigoare.
  • 6.2.5. Costurile de transport al automobilului la locul de reședinta a cîștigătorului le i-a asupra sa compania InstaForex. Însă cîștigătorul va fi obligat să acopere toate cheltuielile legate de impozite si taxe vamale.
  • 6.2.6. În locul marelui premiu al Promoției - automobilul Porsche Cayenne, cîștigătorul poate alege premiul alternativ - deschiderea unui cont de tranzacționare în gestionare în valoare de 200 000 dolari SUA. Acest cont de tranzacționare este caracteristic prin:
   • - Aceste fonduri nu vor fi disponibile pentru retragere, însa 50% din profitul obținut cu ajutorul lor poate fi retras fără nici o restricție;
   • - Numărul maxim de tranzacții deschise nu poate depași 10 loturi, totalul de tranzacții este de pînă la 600 loturi;
   • - Numărul minim de tranzacții este de 6 loturi.

7. Dispoziții finale

  • 7.1. Organizatorul ia măsuri pentru protecția datelor și a informației, referitoare la desfășurarea Promoției împotriva accesului neautorizat și nu este obligat să ofere persoanelor terte informații legate de decurgerea Promoției.
  • 7.2. Faptul participării la Promoție demonstreaza acordul Participantului în caz că acesta cistiga:
   • la interviu, inclusiv radio, televiziune, în alte surse mass-media;
   • la utilizarea imaginilor sale (fotografii s.a.) de către Organizator în scop publicitar;
   • cu faptul că numele si prenumele sau pot fi utilizate de catre Organizatorul concursului în scop publicitar fără plăți suplimentare;
   • Toate drepturile de autor pe materialele publicitare, produse cu utilizarea obiectelor, specificate în prezentul aliniat, vor aparține Organizatorului.
  • 7.3. Toate disputele și neîntelegerile, care pot aparea în legătură cu desfășurarea Promoției și rezultatele sale, vor fi soluționate prin intermediul negocierilor.
  • 7.4. Participarea la Promoție presupune familiarizarea și acordul deplin al Părților cu condițiile si normele desfășurării acesteia.
  • 7.5. În cazul în care cîștigătorul Promoției refuză să respecte toate condițiile și regulile desfășurării acesteia, atunci participarea lui la Promoție este supusă anulării.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Campaign home page

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.