empty
 
 

Indicatorul Tehnic Razele lui Elder (Elder-Rays) - este o asociaţie a proprietăţilor indicatorilor ce urmează trendul şi oscilatorilor. Ei folosesc în calitate de indicator de urmărire media mobilă exponenţială (EMA, perioada recomandată 13). Oscilatorii reflecă puterea urşilor şi a taurilor. Pentrru a construi Razale lui Elder , se utilizează trei diagrame: una reprezintă graficul preţurilor şi EMA, celelalte două - Oscilatorul Puterii Taurilor (Bulls Power) şi Oscilatorul Puterii Urşilor (Bears Power).

Elder-Rays sunt utilizate atît separat cît şi împreună cu alte metode. În cazul în care sunt utilizate separat trebuie să se ţină cont că panta EMA defineşte direcţia tendinţei, poziţia ar trebui să fie deschisă în direcţia ei. Oscilatorii puterii taurilor şi a urşilor se utilizează pentru a determina momentul de deschidere/închidere a poziţiei.

Se recomandă de cumpărat dacă:

este prezent un trend crescător (se defineşte direcţia EMA);

Oscilatorul Puterii Urşilor este negativ, dar în creştere;

ultimul vîrf al Oscilatorului Puerii Taurilor este mai mare decît cel precedent;

Oscilatorul Puterii Urşilor creşte după divergenţa urşilor.

În cazul rezultatelor pozitive a oscilatorului puterii urşilor se recomandă o abţinere de la cumpărare.

Se recomandă de vîndut dacă:

este prezentă o tendinţă descrescătoare (ce se determină de direcţia EMA);

Oscilatorul Puterii Taurilor este pozitiv, dar scade treptat;

ultimul fund al Oscilatorului Puterii Taurilor se află mai jos decît precedentul;

Oscilatorul Puterii Taurilor scade, ieşind din divergenţa urşilor.

Nu se recomandă de deschis poziţii scurte, dacă oscilatorul Bulls Power este negativ.

Divergenţa între oscilatoarele Bulls Power şi Bears Power şi preţuri - cel mai bun timp de efectuat operaţii.

Calculul

BULLS = HIGH - EMA

BEARS = LOW - EMA

Unde:

BULLS — puterea taurilor;

BEARS — puterea urşilor;

HIGH — preţul maxim al barei curente;

LOW — preţul minim al barei curente;

EMA — media mobilă exponenţială.

   Înapoi la lista de indicatori   
Înapoi la lista de indicatori
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.
Widget callback