Facebook
 
 

INFORMAŢIE PERSONALĂ

Atunci când utilizaţi contul real sau cel demo, noi cerem informaţie personală despre dumneavoastră în scopuri de afaceri, de exemplu, pentru evaluarea necesităţilor dumneavoastră financiare, prelucrarea cererilor şi operaţiunilor dumneavoastră, pentru informarea despre produsele şi serviciile care v-ar putea interesa şi pentru deservirea contului dumneavoastră. Asemenea informaţie poate include:

  • Date din formulare – informaţia prezentată de dumneavoastră în formularele de cerere şi în alte formulare: numele şi prenumele, datele de contact, poşta electronică, data naşterii, genul de activitate, averea şi nivelul veniturilor.
  • Informaţie despre operaţiuni – informaţie despre activitatea dumneavoastră cu noi şi cu partenerii noştri, precum şi а convorbirilor noastre cu dumneavoastră. De exemplu, soldul contului dumneavoastră, activitatea de tranzacţionare, cererile dumneavoastră şi răspunsurile noastre, măsurile întreprinse.
  • Informaţie de verificare a identităţii – acte ce confirmă identitaea, cum ar fi buletinul de identitate, paşaportul sau permisul de conducere. Politica de contracarare a spălării banilor ne cere să adunăm informaţie şi să luăm măsurile necesare de stabilire a identităţii dumneavoastră.
  • Informaţie despre înregistrările dumneavoastră.

DESPRE FIŞIERELE COOKIES

Cookies - sunt nişte fişiere nu pre mari, care se salvează în calculatorul vizitatorului saitului, ce conţin informaţii ce sunt utilizate de sait pentru urmărirea locului de unde s-a făcut accesarea şi pentru evidenţa datelor statistice despre numărul de vizitatori. Această informaţie permite de a determina modurile cele mai eficiente de publicitate precum şi oferă posibilitatea de a face o închipuire despre numărul de vizitatori ai saitului. Compania InstaForex sau orice priect al companiei, poate utiliza aceste fişiere pentru buna desfăşurare a softurilor ce susţin activitatea de tranzacţionare a companiei. Informaţia ce se conţine în fieşierele Cookies, are caracter anonim şi nu poate fi utilizată pentru identificarea utilizatorului.


Tehnologia de securitate a datelor

InstaForex utilizează protocolul conexiunilor de siguranţă (SSL) - tehnologie de codare îndreptată spre securizarea anumitor informaţii, pe care le oferiţi. Acest gen de securitate vă apără de interceptarea informaţiilor dumneavoastră din partea persoanelor terţe, cu excepţia companiei InstaForex în timpul transmiterii acestor informaţii spre noi. Compania noastră face eforturi spre asigurarea siguranţei totale a datelor aferente saiturilor noastre şi corespunderea lor cu standardele acestei ramuri. De asemenea, întreprindem şi alte măsuri de siguranţă, cum ar fi sitemul de limitare a accesului, sistemului de autentificare (de exemplu: parole şi numere personale de identificare), mecanismul de control al accesului nesancţionat în sistem şi accesul la bazele de date a acestuia.


OFERIREA INFORMAŢIEI PARTENERILOR NOŞTRI

Putem oferi informaţiile personale ce au fost descrise mai sus, partenerilor noştri în scopuri de afaceri, cum ar fi deservirea conturilor clienţilor şi informarea despre noile produse şi servicii ale companiei în corespundere cu legislaţia în vigoare. În rândul partenerilor noştri pot intra companii, care ne aparţin nouă sau se află sub controlul nostru, precum şi companii care deţin capital participativ în capitalul companiei. Datele oferite partenerilor, pot include în sine datele enumerate mai sus, şi anume: numele şi prenumele, adresa, rechizitele contuli. Partenerii noştri garantează confidenţialitatea, la fel cum o garantează şi compania InstaForex în conformitate cu această politică.


OFERIREA INFORMAŢIEI PERSOANELOR TERŢE

InstaForex nu oferă datele dumneavoatră personale persoanelor terţe, cu excepţia situaţiilor descrise mai sus. În rândul persoanelor terţe pot intra alte companii care asigură suportul tehnic, ce garantează păstrarea confidenţialităţii datelor personale şi utilizarea acestora doar pentru prestarea serviciilor tehnice aflate sub cntrolul companiei InstaForex. De asemenea putem oferi informaţia dumneavoastră personală persoanelor terţe pentru executarea instrucţiunilor dumneavoastră. InstaForex niciodată nu va vinde informaţia dumneavoastră personală.


OFERIREA INFORMAŢIEI ORGANELOR REGULATOARE

În anumite condiţii, InstaForex poate oferi acces la datele dumenavoastră personale peroanelor terţe ce prezintă acte normative justificative. De exemplu, putem oferi accesul la datele dumneavoastră personale pentru colaboratorii organelor regulatoare şi de control care deţin actele corespunzătoare pentru aceasta, citaţiile de judecată sau alte cereri oficiale în scopul apărării drepturilor şi proprietăţii noastre . Cu excepţia acestor situaţii, noi nu vom utiliza datele dumneavoastră personale în alte scopuri, fără acordul dumneavoastră.


REFUZUL DE A OFERI ACCES LA INFORMAŢIE

Nu sunteţi obligat să ne oferiţi informaţia pe care voi v-o cerem. Totuşi, în cazul în care nu vom primi datele necesare, noi nu vom putea deschide un cont pentru dumneavoastră sau nu vom putea să-l deservim. În acest fel, noi facem totul, pentru ca informaţia care ne-a fost oferită să fie veridică, completă şi actuală, clienţilor li se recomandă anunţarea companiei despre schimbarea oricăror date personale.


Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie accesibile persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor descrise mai sus, vp rugăm să ne contactaţi pe adresa de poştă electronică: [email protected] sau expediaţi o scrisoare la adresa poştală:

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.